Home Page

  Internet Zene Kereső
 
Song search by text only / Szöveg Keresés.
Note: do not use accents / Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
 
   Help

Népdalok lyrics  see:  / Népdal szövegek:    
Lyrics and score see:  / Dalszöveg, kotta:   
Népdal Lyrics Index:  / Népdal szövegtár:  
  
http://zeneszoveg.hu/performer.php?pc=1221 
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dalok.htm
http://www.nepdal.hu/  (Folkrádió)   Home pageHome pageHome pageHome page

Népdal info/sources   Információ/Források          Népdal music   Népzene      "MESSZI TÁBORTŰZEK"- CD's
              Zene+ ének / Music+song            Zenekar / Orchestra          Énekszó / Voice only
    * N: only in Népdalok N (C):also in Csárdás; N (R): also in Rubato; N (S): also in Song
**N (C)
 = dual demo as (N) and (C)/(R);     N.A.= Not available
MIDI
Mp3
Demo
Magyar / Hungarian title
**N (C)
English title                  
32-es baka vagyok én (katona)
N
I am an infantryman aged 32
1848 as katonadalok
N
1848 Soldiers song
1848 as katonadalok 1
N
1848 Soldiers song 1
A, a, a A, a, a, a farsangi napokban
*N
A, a, a, in a carnival time
N.A. A a a ma van szent Gergely napja
N
A, a,a, today is Saint Gregory
A, Á betus dal
N
A, the Alphabet song
A babám kertje
N
The baby garden
A babám kertjében
N
The baby garden
N.A A bárnia kertek alatt
N
Beyond the gardens of Bárna
A bátai bíró lánya
N
The Báta judge's daughter
A bátai réztoronyba
N
The Báta of Réztorony
A bekei kertek alatt A bejei kertek alatt
N
Under the gardens of Beje
A béka-király
N
The frog-king
A becsali csárdába
N
In the tavern of Becsal
A bökönyi, a bökönyi templom tetejére
N (C)
Bököny, the top of the church of Bököny
A bökönyi nagy hodályban
N (C)
The large barn of Bököny
A bökönyi nagy toronyban 1
N (C)
The large towerof Bököny 1
A bökönyi zöld erdoben
N (C)
The green forest of Bököny
A boldogi templom tornya
N
The church tower of Boldog
A bolhási kertek alatt
N
Behind the village of Bolhás (melody from 1500)
A borostyán apró kéket virágzik
N
The common ivy has tiny blue blooms
A bundának nincs gallérja
N
A sheepskin fur has no collar
A busz kereke körbeforog
N
Weels on the bus rotate,
A buzai hegyeken
N
The wheat mountains
A búzamezőben háromféle virág
N
Three types of flowers in the wheatfield
A cigányok sátora
N (C)
The tent of Gypsies
A cinege cipoje
N
Tit shoes
A citrusfa levelestől ágastól
N
A citrus tree with leaves and branches
N.A. A Csallóközön
N
On Csallokoz Island
A csentei túrós mácsik
N
Stolen mácsik cheese
A csetényi dombteto (= Nem tehetek)
N (C)
On the hill of Cseteny
A csikósok, a gulyások
N
The horsemen, the cowboys
A csikósok, a gulyások 1
N
The horsemen, the cowboys
A csillagok, ha beszélni tudnának
N
Stars, if you could talk
A csitári hegyek alatt
N (C)
Below the Mountains of Csitár
A csizmám elkopott
N
The boots worn
A dávodi kikötoben áll egy hadihajó (katona)
N
The port consists of the warship Dávodi
A décsei magas torony
N
The high tower of Décse
A dudari kertek alatt
N (C)
Under the Dudar gardens
A Dunáról fúj a szél, feküdj mellém majd nem ér
N
The wind blows from the Danube
A faluban nincs több kislány csak kettő
N (C)
The village has no more girls but two
A falusi templom elött
N
Before the village church
A fejem fölött a Kikindai (mulatos)
N (C)
Above the head of Kikinda
A fekete halom allat
N
Under the black hills
A fényes nap
N
The shining sun
A fiastyúk,a fiastyúk
N
Seven Sisters, seven stars
A fösvény legény
N
The Miser crew
A fösvény legény 1
N
The Miser crew 1
A fő utcán, a fő utcán, végig menni nem merek
N
On the main road, on the main road, I dare not walk
A Fűzéri bíró kapujában
N
At the judges gate of Fuzer
N.A. A girhai rongyos pince
N
The dilapidated cellars of Girha
A gőzkocsi hat kereke de fényes
N (C)
The 6 wheels of the steam-engine are shiny
N.A. A gőzkocsi hat kereke, de nem bánom
N
Six wheeled steam-engine, but I don't care
A gőzösnek hat kereke sárgára van 1
N
The 6 wheels of the locomotive are yellow coloured 1
N.A. A gyirmóti magas torony
N
The hightower of Gyirmot
A gyulai kaszárnyára (Katona)
N
Gyula barracks
A gyulai kert alatt
N
Behind the garden of Gyula
A hajdúk eredetileg (katona)
N
The origonal hajdúk (cattle driver)
A hajnali csillag
N
The morning star
A hajnali csillag ragyog
N
The morning star is shining
A hajnali harangszónak A hajnali harangszónak
N
The sound of dawn bells
N.A. A horgosi bíró kapujába
N
At the judge's gates of Horgos
A horgosi bírónak
N
Judge Horhoa
A Horgosi Csárda
N (C)
The Csarda-inn of Horgos
N.A. A Hortobágyon (Mikor gulyásbojtár voltam)
N
On the Hortobagy plains (When I was a cowboy)

A Jászsági bíró udvarában

N
In the judge's yard of Jászsági
A jászsági zöld erdobe
N
The green forest of Jászság
A jó bornak nem kell cégér
N (C)
Good wine needs no labels
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga
N
The good cavalrymen are well off
A juhait kereso pásztor
N
The shepherd's flock search
A juhásznak jól megy dolga
N (S)
The Shepherd Is Well Off
A juhászok igy élnek
N
That's how shepherds live
A kalapom, a kalapom félig selyem
N
The head, the half silk head
A kalapom fekete
N
The black hat
A kalászi keskeny árok
N
Narrow ear channel
A kanyargó Tisza partján
N (R)
On the banks of the meandering Tisza
N.A. A kaposi kanális, kanális
N
The canals, canals of Kapos
A kapuban a szekér
N
The target of the charriot
N.A. A kapumban egy kerek almafácska
N
A small apple tree by my entrance
A karádi (szadai) bírónak
N
The judge of Karád
A karádi falu végén (leányvásár)
N (C)
On the edge of Karad (girl-market)
A kassai szolohegyen
N
In the Kassa vineyards
A kaszárnya előtt áll egy magas nyárfa (Katona)
S
There is a tall poplar front of the barracks (Mil)
A kaszárnya udvarán (katona)
N
The barracks courtyard
N.A. A kenderem kiázott
N
My hemp is soaked
A kertmegi kert alatt
N
Behind the garden of Kertmeg
A kicsiny madárka
N
A little birdie
N.A. A Királyfi (Egyszer egy királyfi)
N
The prince (Once upon a time a prince)
A kis Jézus aranyalma
N
Little Jesus is a golden apple
A kis Jézus megszületett
N
Little Jesus is born
A kis kertünk
N
Our little garden
A kisnyéki rózsás kertek alatt
N
Under the rosegardens of Kisnyek
N.A. A kolonyi patakokba'
N
In the creeks of Kolony
A kopányi hegyek alatt
N (C)
In the foothills of the Kopányi mountains
N.A A korondi halastó
N
The fish pond of Korond
A kőszegi laktanya
N
The barracks of Koszeg
A Kövesdi híres csárda
N
Famous csarda-inn of Kovesd
A krasznai vásárban
N
Kraszna fair
A kunsági hármas határ, érted lettem
N
The triple boundary of Kiskunság,
A ladányi falu végén
N (C)
At the end of Ladany village
A lapádi erdö alatt
N
When in the forest of Lapád
A lapádi hegyteton
N (C)

The lapádi hilltop

A lapádi violak
N
lapádi violets
N.A. A lászlai új majorban
N
In the new farmstead of Laszla
A legkisebb fiú
N
The youngest boy
A losonci kaszárnya kapujában
N
The gate of the losonci barracks
A lusta feleség
N
The lazy wife
A macscanak negy a laba
N
The cat has got four legs
A Magyarbődi dobogós kőhídnál
N
At the stone bridge of Magyarbod
A malomnak nincsen köve (lába)
N
The mill has no stone (legs)
A Marcsának rózsaszín szalagja
N
Mary's pink ribbons
A marosi fuzes allatt
N
Down by the sally gardens of Maros
A mélybol
N
The depths to You
A menyasszony szépecske
N
Bride like coreopsis
A menyasszony szép virág
N
Brides are lovely flowers
A Mérai hegytetőn
N (C)
On the Méra hilltop
A Mérai Temeto
N
The Méra Cemetery
A mi cicánk megfázott
N (S)
Our cold kitten
N.A. A mi házunk szép helyen van
N
Our house is on a nice spot
N.A. A mi házunk tetejére rászállott a gólya
N
The stork landed on our roof
N.A. A mindenit ennek a rossz világnak
N
Doggone this wicked world
A mi pontjaink
N
At what point
A mohácsi legények
N
Lads from Mohacs
A múlt nyáron nem volt eso
N
Last summer there was no rain
A Nad Janos fenekbe van
N
Janos Nad is at Fenekpusxta
N.A. A nagy ágyúk szépen szólnak
N
The big cannons are sounding
A nagy bécsi kaszárnyára
N
The great Viennese barracks
A nagy ho-ho-ho horgász
N
The big ho-ho-ho firsherman
A nagy utcán
N
The high street
A nap leszáll
N
The sun descends
A nap nyugodni tér
N
The sun is setting
A paprikajancsi szerenádja (Gyerek)
S (k)
The zany Serenade
A part alatt, három varjú
N
By the banks, three crows
N.A. A paszulya szára
N
The bean stalk
A paszulya szára, felfutott a fára
N
The beanstalk ran up the tree
A patai zöld erdőben
N
In the green woods of Pata
N.A. A pilisi likpince
N
The cave cellars of Pilis
A pilisi tiszta búza
N (C)
The pure wheat of Pilis
A pincébe le, le, le
N
Down the cellar, down, down
N.A. A pogány király leánya
N
The pagan king's daughter (ballad)
A pozsonyi sétatéren
N
The Bratislava promenade
A pünkösdi rózsa
N
The peony rose
A pünkösdnek jeles napján
N
On the Pentecost holiday
A rátóti legények
N (C)
The lads of Rátót
A románoké
N (C)
Rhe Romanians
A rossz feleség
N
The troublesome wife
N.A. A somogyi rétek alatt
N
Beyond the fields of Somogy
A Szántói (Szárszói) híres utca
N (C)
Famous street of Szantó (Szárszói)
A szebényi temetoben
N
The cemetery of Szebényi
A szegedi halastó
N
The fishpond of Szeged
A Szegedi sugár torony
N
The light tower of Szeged is high
N.A. A székely embernek
N
For a szekely (szekler) man
A szelei réztoronyba
N (C)
The winds of Réztorony
A szennai láposon
N
On the flats of Szenne
A Szentesí víztoronyba
N
The water tower in Szentes
N.A. A szépasszony messze lát
N
A lovely woman sees far
A szeretöm rózsaszín szoknyája
N
The pink skirt of my love
A szováti öregektol
N
The elderly of Szovat
A tápai birónak
N (C)

The mayor of Tapa

N.A. A tarcsai vizitáló teremben
N
In the visiting room at Tarcsa
A tavaszi szép időnek lám, hogy mindenek
N
Lovely springtime, welcomed by all
A te két szemednek
N (R)
For your two eyes
A temeto kapu
N
The cemetery gates
A te rózsafádon
N (R)
On your rose tree
A Tiszából a Dunába foly a víz
N
Water of the rivers Tisza and Danube
A toronyba tizet ütött az óra
N
The tower clock struck ten
N.A. A traktor
N
The tractor
N.A. A tréfás juhász (Aluszol-e jó juhász)
N
The jesting shepherd (Are you asleep good shepherd)
A tündér
N
The fairy
A türei hegy alatt hegy alatt
N (C)
On the needletop under the moauntains
A vacsárcsi halastó
N
The fishpond of Vacsárcs
A Vargáék ablakja
N (C)
The windows of the Varga's
A vén cigány
N (A)
The old gipsy
A vén Doberdón
N
The old Doberdo
Az a vén Szilágyság
N
The old Szilágyság
N.A. A veszprémi állomáson
N
In the railwaystation of Veszprém
A Vidróczky hires nyájá
N (R)
Vidróczky's famous flock
A virágnak megtiltani nem lehet
N (R)
You can't forbid a flower (poem: Petőfi Sándor)
N.A. A virágok vetélkedése
N
Flower competition
A visai fogadóban
N
The Visa inn
A visnyai vár völgyében
N
In the valley of Visnyó castle
Abaújszinai csárdás
N (C)
Csárdás of Abaújszina
Abaújszinai csárdás 1
N (C)

Csardas from Abaújszina 1

Abaújszinai csárdás 2
N (C)

Csardas from Abaújszina 2

Abaújszinai csárdás 3
N (C)

Csardas from Abaújszina 3

Abaújszinai csárdás 4
N (C)

Csardas from Abaújszina 4

Abaújszinai friss csárdás
N (C)
Lively csárdás of Abaújszina
Abaújszinai friss csárdás 1
N (C)
Lievely csárdás of Abaújszina 1
Ábécédé-nóta
N
Abcd song
Ablakidnál, barna kislány
N
Ablakidnál brunette girl
Ablak alatt sír az akác
N

Tomb under a acaica window

Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
N (C)
The moon shines into my window
Ablakomon besütött a holdvilág
N
The moon shines through my window
Ádámosi csárdás
N (C)
Csardas of Adamos
Ádámosi firss csárdás
N (C)
Lively csardas of Adamos
Addig babám szerettelek
N
Until then, baby, I love you
Addig élem világomat
N
I will enjoy life until
N.A. Addig élem világomat 1
N
I will enjoy life until 1
Addig éltem világomat 2
N
So far I enjoyed life 2
Addig megyek meglássatok
N
In the meantime, I'm going to heed
Addig megyek míg a szememmel látok
N
I'll go as far as my eye can see
Addig, rózsám el nem hagylak
N
Until then, my rose will not leave
Add már, Uram, az esot
N
Give me, Lord, rain
Adio kincsecskem
N
Adieu my treasure
Adj Istenem, még egy csodá
N
God make just another miracle
Adjon az Úristen (regös ének)
N
May God grant you (ancient regös rhyme)
Adjon Isten annak jót, kinek szíve
N
Be good God, to the good hearts
Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk úran
N
God bless good night,
Adjon Isten jó éjszakát küldje hozzánk 2
N
God bless good night
Adjon Isten minden jót. (Új Év)
N
God grant abundance (New Year)
Adjon isten szekeret
N
God give us wagons
Adriai jeges tenger (Katona)
N
The icy Adriatic sea
Ahany kocsmat talalok
N
As many pubs found
Ajaki karikázó
N
Leaping dance of Ajak
Ajaki karikázó 1
N
Leaping dance of Ajak 1
Ajaki karikázó 2
N
Leaping dance of Ajak 2
Ajaki karikázó 3
N
Leaping dance of Ajak 3
Ajaki karikázó 4
N
Leaping dance of Ajak4
Ajaki nóta
N
Song of Ajak
Ajaki nóta 1
N
Song of Ajak 1
Ajaki nóta 2
N
Song of Ajak 2
Ajaki nóta 3
N
Song of Ajak 3
Ájla lajla, Doktor úr értem
N
Ajla lajla, doctor, I mean,
Áj, báj, kecskeháj
N
Aj charming nurse
Áji nóta
N
Aji song
Aj, sirass édesanyám
N
Oh, weep for me dear mother
Ajtósarkos fakilincs
N
Wood corner door handle
Akácos út
A (N)
A road with acacias
Akármerről fúj a szél
N (S)
No matter whence the wind blows
Aki a babáját igazán szereti
N (C)
If you truly love your sweetheart
Aki a babáját Igazán szereti (eső) 2
N (C)
If you truly love your sweetheart (rain)
Aki dudás akar lenni
N
If you're to play the bagpipes
Aki legény akar lenni
N
If you think you are a man
N.A. Aki legény akar lenni 1
N
If you think you are a man 1
Akinek a feje fáj
N (C)
Whose head hurts
Akinek a szívén bánat ül
N (A)
If your heart is heavy with sorrow
Aki szép lányt akar venni (Lakodalmas)
N
If you want a girl of beauty (wedding song)
Akit a szerelem gyötör
N
Those who love to torment
. Akkor szép a huszár
N
A hussar looks best
Akkor szép az erdő, mikor zöld
N
Forests are nice when green
Akkor szép az erdo, mikor zöld 1
N
Forests are nice when green 1
Áldja meg az Isten (Vitézi ének)
N
God bless those mothers (Hero's song)
Alapi tánc
N
Dance from Alap
Alapi tánc 1
N
Dance from Alap 1
Alapi tánc 2
N
Dance from Alap 2
Alapi tánc 3
N
Dance from Alap 3
Alföldi betyárnótá
N
Outlaw song of the Plains
Alföldi betyárnótá 1
N
Outlaw song of the Plains 1
Alig várom, hogy a nap lenyugodjon
N
I look forward to the day to calm down
Áll a hajó a tenger közepébe
N
A ship is standing in mid ocean
Áll előttem egy virágszál
N
Before me stands a flower
N.A. Állj meg kislány
N
Stop young lady
Állok a templom sarkán egyedül
N
I stand alone in the corner of the church
Alma a fa alatt
N (C)
Apples under the tree
Almásszentmihályi hajnali
N
Dawn song of Almásszentmihály
Almásszentmihályi csárdás
N
Csardas of Almásszentmihály
Almásszentmihályi csárdás 1
N
Csardas of Almásszentmihály
Almásszentmihályi szapora
N
Rapid dance of Almásszentmihály
Almásszentmihályi szaporas 1
N
Rapid dance of Almásszentmihály 1
Álmodj még
N
Keep on dreaming
Álmos vagyok az éjjel nem aludtam
N
I'm sleepy I did not sleep last night
Álom esett a szememre
N
Sleep overcame my eyes
Álomszuszék
N
Sleepy-head

Alsószegi faluvégen nem zörög a falevél

N

No leaves rustle on the edge Alsoszeg

Által mennék én a Tiszán
N
I would cross the Tisza
Altatódal
N
Lullaby
Aludj baba, aludjál!
N
Sleep baby sleep
Aludj el
N
Go to sleep
Aludj kicsikém
N
Sleep, little one
Aluszol-e te juhász
N
Aluszol you Shepherd
N.A. Amaz ó-esztendő
N
This past year
Amely lánynak a párnája liba tollal
N
If a girl's pillow is of goose down
Amerre én járok
N
Wherever I walk
Amerre én járok még a fák is sírnak
N (R)
Wherever I walk even the trees
Amíg élek, addig bánom
N
As long as I live I will regret
Amikor én mar tizennyolc éves
N
Alreadt when I was eighteen years old
Amikor az édesanyám
N (R)
When my dear mother last asked
N.A. Amikor én leány voltam
N
When I was a maiden
Amikor még gyermek voltam
N (R)
During my childhood
Aminek elött a csillagal
N
Which came with an asterisk
N.A. Amott, amott a kocsmában
N
Beyond, at yonder tavern
Amott egy kis patak mellett
N
There by the small creek
Amott jön egy legény
N
There is a crew
Amott kerekedik
N (S)
Yonder gathers
Amott legel, amott legel
N
Yonder grazes, yonder grazes
Amott megyen egy menyecske
N
There walks a young woman
Amott megyen egy talyiga magába
N
There goes a cart
Amott vagyon egy szép erdo
N
There is a beautiful forest property
Amott van egy nagy ház
N
There is a big house,
András-nap után az ido
N
The weather after St. Andrew's day
Andrásfalva környes körül
N
All around Adrásfalva
Angoli Borbála rózsaszín ruhája (ballada)
N
The pink dress of Angoli Barbara
N.A. Angyal-e, ördög-e ?
N
Angel or devil?
Angyalkam reveszem
N
My darling my ferryman

Angyalom cifrája gyürüm az ujjába

N

Angel Cifrája's ring on her finger

Ángyom asszony kertje bertje
N
My sister-in-laws garden plot
N.A. Ángyom sütött rétest
N
My sister-in-law baked a pie
Annyi bánat a szívemen
N
I'm heartbroken
Anyák napja a legszebb ünnepünk
N
Mother's Day the most beautiful holiday
Anyám, anyám, édesanyám mondd
N (A)
Mother, mother, dear mother
Anyám édes anyám
N
Mother dear mother
N.A. Apámért s anyámért mit nem cselekednék
N
What I wouldn't do for my father 'n mother
Apró murok, petrezselëm
N
Tiny Carrot, petrezselëm
N.A. Apró szeme van a kukoricának
N
Corn has small grains
Aradi vár,
N
Arad Castle
Arany és Kék Szavakkal
N
Gold and Blue Words
Arany ideim folyása
N
Passing of my golden years
Aranyalmás az én selyem
N
Golden-apples on my silk shawl
N.A. Aranyat, tömjént, mirrhát
N
Gold, frankincense, myrrh
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc
N
Cute danceers tutorial dance
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 1
N
Cute danceers tutorial dance 1
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 2
N
Cute danceers tutorial dance 2
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 3
N
Cute danceers tutorial dance 3
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 4
N
Cute danceers tutorial dance 4
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 5
N
Cute danceers tutorial dance 5
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 6
N
Cute danceers tutorial dance 6
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 7
N
Cute danceers tutorial dance 7
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 8
N
Cute danceers tutorial dance 8
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 9
N
Cute danceers tutorial dance 9
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 10
N
Cute danceers tutorial dance 10
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 11
N
Cute danceers tutorial dance 11
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 12
N
Cute danceers tutorial dance 12
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 13
N
Cute danceers tutorial dance 13
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 14
N
Cute danceers tutorial dance 14
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 15
N
Cute danceers tutorial dance 15
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 16
N
Cute danceers tutorial dance 16
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 17
N
Cute danceers tutorial dance 17
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 18
N
Cute danceers tutorial dance 18
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 19
N
Cute danceers tutorial dance 19
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 20
N
Cute danceers tutorial dance 20
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 21
N
Cute danceers tutorial dance 21
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 22
N
Cute danceers tutorial dance 22
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 23
N
Cute danceers tutorial dance 23
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 24
N
Cute danceers tutorial dance 24
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 25
N
Cute danceers tutorial dance 25
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 26
N
Cute danceers tutorial dance 26
"Aranyos" táncosok bemutatója tanc 27
N
Cute danceers tutorial dance 27
N.A. Aranyozott nevednek gyönyörű hajnala
N
Lovely dawn of your golden name
N.A. Arató ünnep
N
Harvest festival
Aratóverseny Balmazújvároson
N
The harvesting competiton at Balmazújváros
Árkolják a szászcsávási temetot
N
Ditch around Szászcsávás cemetery
Árkot keres a folyóvíz (part Megkapult)
N (S)
Running water searches for trenches
Árkot ugrott a szúnyog
N
The mosquito jumped into the ditch
Árok, árok, de mély árok
N (C)
Ditch, ditch, really deep ditch
Árok, árok, de mély árok 1
N (C)
Ditch, ditch, really deep ditch 1
Árok is van, gödör is van
N (S)
There is ditch, there is a pit
Árokparti kökény, kökényszemü kislány
N
Roadside blueberry, blue eyed girl
Árok partján a pemetefű (from c 1824)
N
Horehound herbs along the banks of the road
N.A. Árok partján meglőttek
N
By the ditch they shot
N.A. Árok partján récetojás
N
Duck eggs by the roadside ditch
Árpa, árpa, de szép tábla árpa
N (C)
Barley, barley, lovely barley field
Arra alá de sok a fa (sárközi csárdás)
N (C)
Down beyond the're many many trees
N.A. Arra gyere, amerre én
N
Come this way, come my way
Arra kérem az én jó Istenemet
N
I ask my good Lord
Arról alul kéken beborult az ég
N
In the distance the sky is dark blue
N.A. Áron (Öreg kerskedő)
N
Aron (Old merchant)
Arass rózsám, arass
N (C)
Harvest, sweetheart, harvest
Arass rózsám arass 1
N
Sweetheart reap reap 1
N.A. Árva az a madár
N
Lonesome are such birds
N.A. Árvából van jó katona
N
Orphans make good soldiers
Árvalányhaj lengedez a hegyteton
N (R)
Orphan-girl's-hair (feathergrass) waving
Árva madár, mit keseregsz (Székely)
N
Forlorn bird, why do you grieve
Árva vagyok árva
N (C)
I am alone, all alone
N.A. Ásom, vájom
N
I'm digging and gouging
Asszony asszony, az akarok lenni 1
N (C)
Woman, a woman I want to be 1
Asszony, asszony...ki a házból
N
Woman, woman...come out of the house
Asszony lesz a lányból
N (R)
The girl becomes a woman
Asszonymulatság
N (C)
Women Rejoicing
Asszonyok, asszonyok hogy legyek társatok
N
Ladies, ladies, how can I join you?
Attila királyról
N
King Attila
Attila Lehel Árpád
N
Atila Árpads breath
Átugrottam a Sár vizét
N
I jumped over the Sar (white) river
N.A. Az ágyúnak a kereke
N
The wheels of a cannon
Az alföldi csárdába
N
In the tavern of the Plains
N.A. Az alföldi puszta
N
The Great Plains
Az Aradi fegyház kőből van kirakva
N
The prison of Arad is made of stones
Az árgyélus kismadár nem száll
N
The Argirus little bird doesn't fly
Az asszony, ha veszekszik
N (C)
The woman, if to quarrel
Az a szép, az a szép
N (C)
Pretty girls, pretty girls have blue eyes
Az a szép szeretőm, az a kicsi barna
N (C)
There is my love, the tiny brunette
Az aszódi sorozóra süt a nap..
N (C)
Sunshine at the recruitment in Aszod
Az a vén Szilágyság
N
The old Szilágyság
Az ég alatt, a föld színén
N
During heaven on earth
Az ég és a fold   
N
Heaven and earth
Az egri ménes"
N (S)
The horses of Eger
Az eke a földet nem magának szántja
N
The till does not turn the earth for itself
Az elzö
N (C)
The first
Az emberiseg a szeretet
N
Humanity and love
Az én apám olyan volt
N (C)
My father was such
Az én babám lilaszín szoknyája
N
My baby's purple color skirt
Az én jó apámnál nincs jobb a világon
N (R)
No one better than my my good father
Az én kedves szeretomtol
N
My dear szeretomtol
N.A. Az én lovam Szajkó
N
My horse Szajkó
Az én rácsos kapum sárgára van festve
N (C)
My screen gate is painted yellow
Az én szemen olyan kerek
N (C)
My eyes are round
Az én szívem
N
My heart
Az én tyúkom megbódult
N
My hen went berserk
Az én uram csapodár
N
My husband is fickle
Azer, amer be vagyok sorozva
N
Just because I've been enrolled
Az Erdélyi havasokon
N
Snow covered Transsylvanian mountains
Az erdő szélibe
N
At the forest edge
Az hol én elmegyek még a fák is sírnak
N
Where I pass even the trees weep
Az igaz messiás mé eljött
N

The true Messiah has come

Az Isten áldása, szálljon erre házra
N
God's blessing on this house
Az ocsényi kertek alsó végén
N
At the lower end of Ocseny
N.A. Az Oláhok
N
The Wallachians (Rumanians)
N.A. Az Oláhok 2
N
The Wlachs / Romanians 2
Az öreg zsidónak
N
The old Jew
Az udvarbírákról és kulcsárokról
N
The housekeeper at udvarbírákról
Az udvaroncok Szerencséjének
N
Fortunately for the courtiers
Az ürögi faluvégen szól a muzsika
N
Music on the edge of Urog
Az úton levok
N
Down the road
Azét adtam egy polturát
N
I gave one polturat
N.A. Azért, hogy a szeretőm elhagyott
N
Just because my sweetheart left me
Azért, hogy én huszár vagyok
N
Because I'm a hussar
N.A. Azért szerettem
N
The reason I liked
Azért vannak a jó barátok
N
They are good friends
Azhol én elmegyek
N
Wherever I pass
Azok a szép szász leányok
N
These beautiful Saxon girls
N.A. Az őrhalmi bírónak udvarában
N
In the judge's yard of Őrhalom
Azt a kutya mindenit
N
Doggone it!
Azt dalolja a kis madár (Katona)
N
Little birds are singing
Azt gondoltad régi babám megcsaltál
N
I thought old baby deceived
Azt gondoltam amíg élek 1
N
I thought as long as I live 1
Azt gondoltam amig élek 2
N
I thought as long as I live 2
Azt gondoltam eső esik
N
I thought it 's raining
Azt hittem hogy nem
N
I believed the army doesn't
Azt mondják, hogy boros vagyok
N (C)
They say I am tipsy
N.A. Az ürögi sűrű erdő alatt
N
Beside the dense forest of Urog
Babám háza előtt
N
Before my sweethearts house
Bableves csárdás
N
Bean soup csardas
Bableves csárdás 1
N
Bean soup csardas 1
N.A. Babot vittem a malomba
N
I Took beans to the mill
Bács-Kiskun megyei népdal
N
Bács-Kiskun county folksong.
Bács-Kiskun megyei népdal 1
N
Bács-Kiskun county folksong. 1
Bács-Kiskun megyei népdal 2
N
Bács-Kiskun county folksong. 2
Bács-Kiskun megyei népdal 3
N
Bács-Kiskun county folksong. 3
Badacsonyi csárdás
N (C)
Badacsony csárdás
Badacsonyi kéknyelű
N (C)
Badacsony red wine
Bádogozzák a neszmélyi templomot !!
N
Bádogozzák the church of Neszmély
Bagi friss csárdás
N (C)
Lively csardas of Bag
Bagi karikázó
N
Leaping song of Bag
Bagi népdal
N
Folksong of Bag
Bagi népdal 1
N
Folksong of Bag 1
Bagi népdal 2
N
Folksong of Bag 2
Bagi népdal 3
N
Folksong of Bag 3
Bagi népdal 4
N
Folksong of Bag 4
Bagi tánc
N (C)
Dance of Bag
Bagi tánc 1
N (C)
Dance of Bag 1
Bagi tánc 2
N (C)
Dance of Bag 2
Bagi tánc 3
N (C)
Dance of Bag 3
Bagi verbunk
Vb (N)
Verbunk of Bag
N.A. Bagolymadár nem száll minden ágra
N
The owl does not land on every branch
Bajacs(?) híres város, az utcája sáros
N
Bajacs(?) is a famous town, it's street is muddy
Bajtárs, ma még tán csak (katona)
N
Buddy, today life may be 5 minutes (mil)
Bakonyerdő barlangjában
N
In a cave of Bakony
Bakonyi népdal
N
Folksong of Bakony
Bakonyi népdal 1
N
Folksong of Bakony 1
Bakonyi népdal 2
N
Folksong of Bakony 2
Bakonyi népdal 3
N
Folksong of Bakony 3
Balalajka
N
Balalajka
Balatoni nepdal
N
Folksong from Balaton
Balatoni nepdal 1
N
Folksong from Balaton 1
Balatonnak nincsen gerendája
N
Lake Balaton has no logs.
Balázstelki csárdás
N (C)
Csardas of Balázs summer residence
Balázstelki csárdás 1
N (C)
Csardas of Balázs summer residence 1
Balázstelki csárdás 2
N (C)
Csardas of Balázs summer residence 2
Balázstelki csárdás 3
N (C)
Csardas of Balázs summer residence 3
Balázstelki csárdás 4
N (C)
Csardas of Balázs summer residence 4
Balázstelki népdal
N
Balázs summer residence folk song
Balázstelki népdal 1
N
Balázs summer residence folk song 1
Balázstelki népdal 2
N
Balázs summer residence folk song 2
Bálványoscsabai tánc
N
Dance form Bálványoscsaba
Bálványoscsabai tánc 1
N
Dance form Bálványoscsaba 1
Bálványoscsabai tánc 2
N
Dance form Bálványoscsaba 2
Bálványoscsabai tánc 3
N
Dance form Bálványoscsaba 3
Bálványoscsabai tánc 4
N
Dance form Bálványoscsaba 4
Bánat, bánat
N
Sorrow, sorrow
Bánat, bánat, de nehéz
N
Sorrow, sorrow, but difficult
Bánom hogy megházasodtam
N
I regret that I got married
Baranyai Népdal
N
Folk Song of from Baranya
Baranyai Népdal 1
N
Folk Song of from Baranya 1
Baranyai Népdal 2
N
Folk Song of from Baranya 2
Baranyai Népdal 3
N
Folk Song of from Baranya 3
Baranyai tanc
N
Dance from Baranya
Baranyai tanc 1
N
Dance from Baranya 1
Baranyai tanc 2
N
Dance from Baranya 2
Baranyai tanc 3
N
Dance from Baranya 3
Baranyai tanc 4
N
Dance from Baranya 4
Baranyai tanc 5
N
Dance from Baranya 5
Baranyai tanc 6
N
Dance from Baranya 6
Baranyai tanc 6-a
N
Dance from Baranya 6-a
Baranyai tanc 7
N
Dance from Baranya 7
Baranyai tanc 8
N
Dance from Baranya 8

Baranyai tanc 9

N
Dance from Baranya 9

Baranyai tanc 10

N
Dance from Baranya 10
Bárcsak engem valaki
N
If only someone would call me
Bárcsak lányokat is soroznák
N
If they would only recruit girls
Bárcsak mindig tavasz lenne
N (C)
I wish it could always be spring
Barkósági csárdás
N (C)
Csardas of Barkóság
Barkósági csárdás 1
N (C)
Csardas of Barkóság 1
Barlangász Himnusz
N
Speleological Anthem
Bármilyen szép vagy
N
Whatever beautiful you are
Barna kislány a konyhába mosogat
N
Brunette girl is washing in the kitchen
Barna kislány a te fekete szemed
N
Brunette with your black eyes
Barna kislány (csárdás)
N (C)
Brunette girl (csárdás)
N.A. Barna kislány, ha bemegy a templomba
N
Brunette girl, as she enters church
Barna kislány hat párnája
N
Little Brunette with her pillow
N.A. Barna kislány levelet ír
N
Brunette girl writes a letter
Barna legény
N (C)
Brown crwe
Barozda lassu csárdás
N
Slow scardas of Barozda
Barozda lassu csárdás 1
N
Slow scardas of Barozda 1

Barozda népdal

N
Folk music of Barozda
Barozda népdal 1
N
Folk music of Barozda 1
Barozda népdal 2
N
Folk music of Barozda 2
Basa Pista (Megölték a Basa Pistat)
N
Basa Pista/Steve (They killed Pista Basa)
Bús a bús gerlice madár
N
A sad, sad bird dove
Batai tanck
N
Dance of Bata
Batai tanck 1
N
Dance of Bata 1
Batai tanck 2
N
Dance of Bata 2
Batai tanck 3
N
Dance of Bata 3
Batai tanck 4
N
Dance of Bata 4
Batai tanck 5
N
Dance of Bata 5
Batai tanck 6
N
Dance of Bata 6
Batai tanck 7
N
Dance of Bata 7
Batai tanck 8
N
Dance of Bata 8
Batai tanck 9
N
Dance of Bata 9
Batai tanck 10   
N
Dance of Bata 10
Batai tanck 11
N
Dance of Bata 11
Báta vize ziheg-zuhog a gáton
N
The Báta ziheg water pouring of he barrier
Bátori Kalári, nyisd ki az ablakot
N
Bátori Klare, open the window
Bazsa (Bözse, Birte) Mári) libája
N (C)
Mary Bazsa's (Bozses, Birte's) goose
Beállok rózsám katonának (katona)
N
I stand as soldier. my sweetheart
Beborula mar elmula
N
Darkening and fleeting
Becei Muzsika
N
Nickname music
Becskereki, Becskereki (katona)
N
Becskereki, Becskereki
Becskereki pipagyújtó
N
Zrenjanin pipe lighter
Bécs várában sír a német
N
In the Vienna fortress the Germans wail
Befogom a hat ökröm a járomba
N
Yoking six oxen
Befogom a hat ökröm a járomba (Csárdás)
N (C)
Yoking six oxen
Befogom a lovam, befogom a lovam
N (C)
I hitch my horse, I hitch my horse
Beizentem a szeretőm anyjának
N (C)
 I called my sweetheart’s mother
Békési tánc
N
Dance from Békés
Békési tánc 1
N
Dance from Békés 1
Békési tánc 2
N
Dance from Békés 2
Békési tánc 3
N
Dance from Békés 3
Békési tánc 4
N
Dance from Békés 4
Beköszönto
N
Welcome

Beregi tánc

N
Dance of Bereg

Beregi tánc 1

N
Dance of Bereg 1

Beregi tánc 2

N
Dance of Bereg 2

Beregi tánc 3

N
Dance of Bereg 3
Bereg náni
N
Old Mrs Bereg (local ballad)
Be van az én szüröm ujja kötve
N (C)
Are my fingers tied by filters
Béreslegény mezítláb ment szántani
N
The hired lad went plowing barefoot
Béreslegény, jól megrakd a szekeret
N
Working lad, stack your wagon high
N.A. Béres gyerek, jól megrakd a szekeret 2
N
Working boy, stack your wagon high
Béres vagyok, béres béresnek
N
I'm a hired hand, I hired out again
N.A. Béres vagyok, béres 1(béresnek)
N
I'm a hired hand, I hired out again 1
N.A. Béres vagyok, béres 2(Újra)
N
I'm a hired hand, Rehired again 2
Be sok eso, be sok sár
N
So much rain, so much mud
N.A. Besoroztak engem
N
I have been recruited
Besütött a Hold sugára
N
The moon-beam shines in
Beteg a szeretöm
N (C)
Sick of love
Beteg vagyok, a szerelem betege
N
I am sick, love-sick
Betlehem kis falucskában
N
In the small town of Bethlehem
Betlehem városába
N

In the town of Bethlehem

Betyár nóta
N (C)
Outlaw song
Beültettem kiskertemet
N
I planted my small garden
Bethlehem kis városában
N
The little town of Bethlehem
Be van az én szüröm ujja kötve
N (C)
Are my fingers tied by filters
N.A. Be van az én zubbonyom zsebe varrva
N (C)
My fatigue's pocket is sown shut
N.A. Bezzeg mikor leány voltam
N
Truly when I was a maiden
Biborpalástos
N
In a purple robe
Bihari népdal
N
Bihari's folksong
Bihari népdal 1
N
Bihari's folksong 1
Bihari népdal 2
N
Bihari's folksong 2
Bihari népdal 3
N
Bihari's folksong 3
Bihari népdal 4
N
Bihari's folksong 4
Bihari tánc
N
Folkdance of Bihari
Bíró Ferenc Margit nevű leánya (ballada)
N
Biro Ferenc's girl named Marge
Bíró uram, bíró uram
N (R)
Judge, my dear judge
Bocasd meg uristen
N
Forgive me lord
Bodrogközi csárdás
N (C)
Csardas of Bodrogköz
Bodrogközi Csrdás 1
N (C)
Csardas of Bodrogköz 1
Bodrogközi csárdás 2
N (C)
Csardas of Bodrogköz 2
Bodrogközi csárdás 3
N (C)
Csardas of Bodrogköz 3
Bodrogközi csárdás 5
N (C)
Csardas of Bodrogköz 5
Bodrogközi csárdás 7
N (C)
Csardas of Bodrogköz 7
Bodrogközi friss csárdás
N (C)
Friss csardas of Bodrogköz
Bodrogközi friss csárdás 1
N (C)

Lively csardas of Bodrogköz 1

Bodrogközi friss csárdás 2
N (C)
Lively csardas of Bodrogköz 2
Bodrogközi friss csárdás 3
N (C)
Liveky csardas of Bodrogköz 3
Bodrogközi népdal
N
Folksong of Bodrogköz
Bodrogközi népdal 1
N
Folksong of Bodrogköz 1
Bodrogközi népdal 2
N
Folksong of Bodrogköz 2
Bodrogközi népdal 3
N
Folksong of Bodrogköz 3
Bodrogközi népdal 4
N
Folksong of Bodrogköz 4
Bodrogközi népdal 5
N
Folksong of Bodrogköz 5
Bodrogközi népdal 6
N
Folksong of Bodrogköz 6
Bodrogközi tánc
N
Dance of Bodrogköz
Bodrogközi tánc 1
N
Dance of Bodrogköz 1
Bodrogközi táncok 2
N
Dance of Bodrogköz 2
Bodrogközi táncok 3
N
Dance of Bodrogköz 3
Bodrogközi táncok 4
N
Dance of Bodrogköz 4
Bodrogközi táncok 5
N
Dance of Bodrogköz 5
Bodrogközi táncok 6
N
Dance of Bodrogköz 6
N.A. Bőg a bárány az erdőben
N
The sheep are baaing in the woods
Bogár imre balladája
N (C)
Ballad of Bogar Imre
Bogyiszlóba két úton
N
Two ways into Bogyiszló
Bogyiszlói kertek alsó végén
N
At the lower end of Bogyiszlo gardens
Bogyiszloi tanc
N (C)
Dance from Bogyiszlo
Bogyiszloi tanc 1
N (C)
Dance from Bogyiszlo 1
Bogyiszloi tanc 2
N (C)
Dance from Bogyiszlo 2
Bogyiszloi tanc 3
N (C)
Dance from Bogyiszlo 3
Bogyiszloi tanc 4
N (C)
Dance from Bogyiszlo 4
Bogyiszloi tanc 5
N (C)
Dance from Bogyiszlo 5
Bojtár volt a nagyapám
N (C)
My grandfather was a cowboy
Bojzafa
N
Bojzafa
N.A. Bölcsőcskével Mária
N
Mary with the manger
Bökönyi asszonycsárdás
N
Woman csárdás from Bököny
Bökönyi tanc
N
Dance of Bököny
Bökönyi tanc 1
N
Dance of Bököny 1
Bökönyi tanc 2
N
Dance of Bököny 2
Boldog Asszony anyánk
N
Our Blessed Mother (Hymn)
Boldog születésnapot
N
Happy birthday
Boldog volt az en eletem
N
I used to live a happy live
Bonchida háromszor 1
N
Three times Bonchida 1
Bonchida háromszor 2
N
Three times Bonchida 2
Bonchida háromszor 3
N
Three times Bonchida 3
Bonchida háromszor 4
N
Three times Bonchida 4
Bonchida háromszor 5
N
Three times Bonchida 5
Bonchida háromszor 6
N
Three times Bonchida6
Bonchida háromszor 7
N
Three times Bonchida 7
Bonchida háromszor 8
N
Three times Bonchida 8
Bonchida háromszor 9
N
Three times Bonchida 9
Bonchidai invirtita
N
Invirtita dance of Bonchida
Bonchidai invirtita 1
N
Invirtita dance of Bonchida 1
Bonchidai menyecskék
N
Young brides of Bonchida
Bonchidai tanc
N
Dance of Bonchida
Bor dal
N
Wine song
Bor dal 1
N
Wine song 1
Bor dal 2
N
Wine song 2
Bor dal 3
N
Wine song 3
Bor dal 4
N
Wine song 4
Bor dal 5
N
Wine song 5   
Bor dal 6
N
Wine song 6
Bor dal 7
N
Wine song 7
Bor dal 8
N
Wine song 8
Bor dal 9
N
Wine song 9
Bor dal 10
N
Wine song 1 0
Borsodi fonó dal
N
Spinning song of Borsod
Borsodi fonó dal 1
N
Spinning song of Borsod 1
Borsodi fonó dal 2
N
Spinning song of Borsod 2
Borsodi fonó dal 3
N
Spinning song of Borsod 3
Borsodi fonó dal 4
N
Spinning song of Borsod 4
Borsót vittem a malomba
N
I took peas to the mill
Bort iszok én, látod. pajtás
N
I drink my wine, you see. my friend
Bort iszom én, nem vizet
N
I drink wine and not water
Bort nem iszom
N
I do not drink wine
Borzavári legénybanda, de ugye bizony, úgy
N (C)
The gang of lads of Borzavar, are so
Botalávaló juhásznótá
N (C)
Botalávaló shepherd song
Botalávaló juhásznótá 1
N (C)
Botalávaló shepherd song 1
Botlok és csetlek: rajtam nevettek
N
Bunp Csetlek makes me laugh
Budapesti (A Ceglédi) vasútállomáson
N (S)
At the railstation of Budapest
Büdös kutya kelj fel
N
Wake up smelly dog
Bujdosik a kicsi madár
N
The little bird is hiding
Bújdosik az árvamadár
N (R)
A lonely bird is furtive, fluttering
Bújdosódal Fordulj Lovam
N
Turn my dear horse to gloaming
N.A. Bújj, bújj medve
N
Hide, hide brown-bear
N.A. Bújj, bújj, zöld ágacska
N
Crawl, crawl little green branch
Bukaresti kaszarnyara
N
Bucharest barracks
Büki csárdás
N
Csardas from Buk
Bukovinai csárdás
N
Csardas from Bukuvina
Bukovinai csárdás 1
N
Csardas from Bukuvina 1
Bukovinai csárdás 2
N
Csardas from Bukuvina 2
Bukovinai csárdás 3
N
Csardas from Bukuvina 3
Bukovinai tanc
N
Dance from Bukuvina
Bukovinai tanc 1
N
Dance from Bukuvina 1
Bukovinai tanc 2
N
Dance from Bukuvina 2
Bukovinai tanc 3
N
Dance from Bukuvina 3
Bukovinai tanc 4
N
Dance from Bukuvina 4
Bukovinai tanc 5
N
Dance from Bukuvina 5
Bukovinai tanc 6
N
Dance from Bukuvina 6
Bukovinai tanc 7
N
Dance from Bukuvina 7
Bukovinai tanc 8
N
Dance from Bukuvina 8
Bukovinai tanc 9
N
Dance from Bukuvina 9
Bukovinai tanc 10
N
Dance from Bukuvina 10
Bukovinai tanc 11
N
Dance from Bukuvina 11
Bukovinai tanc 12
N
Dance from Bukuvina 12
Bukovinai tanc 13
N
Dance from Bukuvina 13
Bukovinai tanc 14
N
Dance from Bukuvina 14
Bukovinai tanc 15
N
Dance from Bukuvina 15
Bukovina környes-körül füstölög
N

A smoke-ircle around Bukovina

Búra-búra-búbánatra születtem
N
I was born to grief and sorrow
Búra termett idö (Hej, búra ...)ködnevelo szello
N (R)
Oh, sorrowful days, misty winds (Kuruc)
Bús a gólya, le van a víz csapolva
N
The stork is sad, the water is drained
Bús magyarok imádkoznak
N
Pray sad Hungarians
Búsul az én szívem (katona)
N
Bewail my heart
Búsulj babám, mert én sírok
N
I cry because I worry baby
Búsulni sohase tudtam
N
I could never bewail
Búza, búza, búzavirág
N
Corn, corn, blue cornflower,
Búza, búza, de szép tábla búza
N (C)
Wheat, wheat, lovely wheat field
Búza búza, kerek tábla búza
N
Wheat, wheat, round wheatfield
Buzai népdal
N
Wheat folk song
Buzai népdal 1
N
Wheat folk song 1
Buzai népdal 2
N
Wheat folk song 2
Buzai népdal 3
N
Wheat folk song 3
Buzai népdal 4
N
Wheat folk song 4
Búza közé száll a dalos pacsirta
N
Wheat brought to the singing lark
Búzát vittem a malomba
N
I took wheat to the mill
Búzával él a vadgalamb
N
Wheat, pigeons living in the wild
C, C betus dal
N
C, the Alphabet song
N.A. Cegléd város körül van kerítve
N
The city of Cegled is surrounded
Cickom, cickom
N (C)
My kittens, my kittens
Cifra bunda (szűröm) szegre van akasztva
N
Ornate fur (cloak) hanging on nails
N.A. Cifra palota, zöld az ablaka 1
N
Magic Palace with green windows 1
Cigány, cigány, mért vagy cigány
N (C)
Gipsy, Gipsy, stiff Gipsy
Cigány Himnusz-Mentem mentem
N
Gypsy Anthem, I went
Cigánysirató
N
Gypsy lament
Cikó vállán ég a mécs
N
Night-light on Ciko's shoulders
Cinege, cinege, aranyos pintyőke
N (C)
Chickadee, chickadee, golden little finch
Cintanyeron jo a cukros
N
The sweet cake tastes good on a cymbal
Cokorborsó szára, feluszott a fára
N
Sweetpeas stalk swam up the tree
Csakazért is úgy lesz ahogy régen volt. (katona)
N
It is just the way it used to be
Csak azért szeretem
N
Just because I like
Csak azt mondd meg
N
Just tell me
Csak azt szánom-bánom
N
My only regret and sorrow
Csak,csak,csak az esik nékem nehezemre (keservesen)
N (C)
Only, only that I find so hard
Csak egy kislány van a világon
N (S)
There's only one girl in the world (S Elemér)
Csak egy kupa
N
Only one cup
Csak egy nap az élet fiúk (Katona)
N
Just a day in the life of boys
Csak egy utcán jártam hozzád
N
I went to see you on one road only
Csak úgy mondom magának
N (C)
I'm just telling you
Csákány, buzogány
N
Ax, mace
Családban marad
N (C)
Remains family
Csallóközben Patason
N
In Patas on Csallokoz island
Csallóközi dudanótá
N
Bagpipetune of Csallóköz
Csallóközi dudanótá 1
N
Bagpipetune of Csallóköz 1
Csallóközi dudanótá 2
N
Bagpipetune of Csallóköz 2
Csallóközi dudanótá 3
N
Bagpipetune of Csallóköz 3
Csallóközi dudanótá 4
N
Bagpipetune of Csallóköz 4
Csángó énekek Pusztinából 1
N
Csángó songs Pusztinából 1
Csángó énekek Pusztinából 2
N
Csángó songs Pusztinából 2
Csángó énekek Pusztinából 3
N
Csángó songs Pusztinából 3
Csángó Magyar, csángó magyar
N
Csango Hungarian, Csango Hungarian
Csángó népdal
N
Csángó folksong
Csárda csárda tetejetlen csárda (Katona)
N
Csarda, csarda open-air csarda
Csárda közepébe
N

The middle Tavern

Csárdás Kiskalapot veszek
N (S)
I'll buy myself a jaunty little hat
N.A. Császárkörte nem vadalma
N
Butter-pear is no crab-apple

Császárszállási csárdás

N (C)
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 1

N (C)
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 2

N (C)
Csardas of Császárszállás 2

Császárszállási csárdás 3

N (C)
Csardas of Császárszállás 3
Csávasi dal
N
Csávási song
Csendben lépkedj
N
Quietly by small steps
Csendes éjszakákon
N
Quiet nights
Csepereg az esö, nem akar elallni
C (N)

The drizzle did not want to withdraw

Cserebogár, sárga cserebogár
N (R)
May bug, yellow may bug
Cserkészfiú, cserkészlány (cserkész)
N (S)
Boy scouts, girl guides (scout song)
N.A. Csernevic piacán
N
Market of Csernevic
Csernevic piacán 1
N
Market of Csernevic 1
Csernavic piacán, egy idegen legény
N
On the square of Cernovic, a foreign lad
Csernovici kaszárnya
N
Csernovic fortress
Cserreg-berreg
N
Reed zoom
Csigabiga, csigabiga
N
Teeny snail, tiny snail
N.A. Csiki Jankó
N
Janko de Csik
Csíki tánc
N
Dances from Csiki
Csikmadarasi leányoknak nincs párja
N
Girls of Csimadaras have no equal
Csíkszentdomokos gyors csárdás
N
Sandominic quick csardas
Csíkszentdomokos gyors csárdás 1
N
Sandominic quick csardas 1
Csillag csillag, de sokat vándorolszVan-e szoknya eladó...Van-e szoknya eladó...
N (C)
Star, star, how you wander
Csillag csillag de szépen utazol
N
Star, star, how beautifully you travel
Csillag, csillag, páros csillag az égen
N
Star, star, pair of stars in the sky
Csillagok, Csillagok szépen ragyogjatok
N
Stars, stars, do shine brightly
Csillagom révészem, vígy által a Dunán
N
My star ferryman, take me over the Danube
Csillagváró
N
Waiting Stars
Csinálosi erdőn
N
The woods of Csinalos
Csinom Palkó, Csinom Jankó
N (C)
Csinom Palkó, Csinom Jankó
Csipás hajnali
N
Bleary dawnsong
Csipás hajnali 1
N
Bleary dawnsong 1
Csipás legényes
N
Bleary jounty
Csipás tanc
N
Bleary dance
Csipás tanc 1
N
Bleary dance 1
Csipás tanc 2
N
Bleary dance 2
Csipás tanc 3
N
Bleary dance 3
Csipás tanc 4
N
Bleary dance 4
N.A. Csipkebokrot vágattam
N
I had the dog-rose cut
Csipkefa Bimbója
N
Rosehip rosebud
Csitt csak, rózsám hallod
N (C)
Hush, my baby listen,
Csókért vigyáz a faluba
N (C)
Careful kiss to the village
Csoki dal
N
Chocolate song
Csomortánba nem jó menn.
N
It's not good going to Csomortan
Csön, csön gyűrű
N
Pretty ring
Csordapásztorok
N
Herding shepherds (Christmas song)
N.A. Csóri kanász a dombon
N
Csóri swineherd on the hill
Csuhaha, lehajlott a diófának az ága
N (C)
Huhaha! The branches of the nut-tree droop Csuhaha
Csuhaj,ha felüllök a fekete gozösre
N
Csuhaj I an sittng on the black steamer
Csuhaj, nem bánnám
N
I would not mind Csuhaj
Csütörtökön este, jártam nálad lesbe
N (C)
Thursday evening, I was spying on you
Csütörtökön virradóra
N (S)
Thursday at daybreak
Czinka Panna nótája
N
Czinka Panna tune
Daltól hangos (cserkesz)
N (S)
The sound of songs (scouts song)
Dámóci csárdás
N (C)
Csardas of Damoc
Dámóci csárdás 1
N (C)
Csardas of Damoc 1
Dámóci csárdás 2
N (C)
Csardas of Damoc 2
Darumadár fönn az égen
N (R)
Cranes high in the sky
Darumadár magasan száll
N (C)
Cranes fly very high
Dávodi friss csárdás
N (C)
Slow csárdás of Dávod
Dávodi lassú
N (C)
Slow csárdás of Dávod
De én azért nem átkozom
N
But I did not curse
De én csókot nem adnék egy
N (C)
But I would not give for a kiss
De mit ér annak a legénynek
N
What is life worth for a lad
De mikor hozzád jártam (lakodalmas)
N (C)
When I was seeing you (wedding csardas)
De nehéz a gesztenye, vidd el a Duna szélre
N
The chestnuts are heavy, take them

De sok árva csalán

N
But many nettle
De sok édesanya sírva jár alatta
N
Oh how many mothers walk in sorrow
De szépen szól a katonabanda
N

Much about the military band

De szép kocsi, de szép két ló benne
N
What a lovely wagon what lovely two horses
De szeretnék az erdőben fa lenni
N
I'd love to be a tree in the forest (Csango)
De szeretnék hajnalcsillag lenni
N (C)
How I'd love to be the Morning star
N.A. De szeretnék nyírfa lenni erdőben
N
Love to be a birch in the forest
De szeretnék páva lenni
N
I'd love to be a peacock
De szeretnék tölgyfa lenni
N (C)
I'd love to be an oak tree
De széretnem látni azt a csizmadiát
N (C)
How I would like to meet a bootmaker
De sokat arattam a nyáron
N
But I reaped much of the summer
Debrecenbe kéne menni
N (C)
One should go to Debrecen
Debreceni kaszárnya
N (C)
The barracks of Debrecen city.
N.A. Debreceni nagy kaszárnya
N
Great fortress of Debrecen
Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágy
N
Debrecen has a river, Hortobagy
Dél-dunántúli tánc
N
South Pannon dance
Dél-magyarországi dal
N
South Hungarian song
Dél-magyarországi dal 1
N
South Hungarian song 1
Dél-magyarországi dal 2
N
South Hungarian song 2
Délnógrádi pásztordal
N
South Nógrádi shepherd's song
Deres már a határ
N (R)
White frost on the fields
Derül, borul a Dunáról
N
Sunshine and storm-clouds from the Danube
N.A. Deszkakapu, kerítés
N
Wooden gate, fence
Diák kislány
N (S)
Student girl
Dicsöség mennyben
N
Glory to heaven
Dicsőség, mennyben az Istennek
N
Gloria, to God on high
N.A. Diófából csináltatok szekeret
N
I'll order a walnut wagon
Diofaból van
N
There's my baby walnut
Diófából van a babám rácsos kapuja
N
walnut is my baby cot
Diófa teteje zöld ág
N
The top branch of a green walnut
Dobos Gábor Balladája
N
Dobos Gábor Ballad
Dobos Gábor ha bemegy az erdobe
N
Gabor Dobos, if you go into the woods
Domaházi csárdás
N
Csardas of Domahaz
Domaházi csárdás 1
N
Csardas of Domahaz 1
Domaházi tánc
N
Dance of Domahaz
Domaházi tánc 1
N
Dance of Domahaz 1
Domaházi tánc 2
N
Dance of Domahaz 2
Domaházi tánc 3
N
Dance of Domahaz 3
Domaházi tánc 4
N
Dance of Domahaz 4
Domaházi tánc 5
N
Dance of Domahaz 5
Domaházi tánc 6
N
Dance of Domahaz 6
Domaházi tánc 7
N
Dance of Domahaz 7
Domaházi tánc 8
N
Dance of Domahaz 8
Domaházi tánc 9
N
Dance of Domahaz 9
Domaházi tánc 10
N
Dance of Domahaz 10
Domaházi tánc 11
N
Dance of Domahaz 11
Domaházi tánc 12
N
Dance of Domahaz 12
Domboldalon áll egy öreg nyárfa
N (C)
On the hillside stands one old poplar tree
Dombon törik a diót
N
Hill of crushed walnuts
N.A. Dombon van a házam
N
My house is on a hill
N.A. Dombon van egy kis ház
N
A small house on the hill
Don-kanyarban áll egy szomorú fuzfa (Katona)
N
A weeping-willow stands by the Don's bend
Dráva mentén, Dráva mentén
N
Along the Drava River, along the Drava
Dudá, Dudá, büdos Dudá
N
Bagpipes, bagpipe, bagpipes stink
Dudanota
N
Bagpie sing
Dudatanc
N
Bagpipe dance
Dudaszó hallatszik a kertek aljába
N
Hear the bagpipe beyond the garden
N.A. Duhaj gyerek vagyok
N
I'm a reckless fellow
Duna mellett kopár fa.
N
Bare wood Next to the Danube
Duna partján nevelkedett tulipán
N
Tulips raised near thr Danube
Dunántúli csárdás
N (C)
Csardas of Transdanubia
Dunántúli csárdás 1
N (C)
Csardas of Transdanubia 1
Dunántúli csárdás 2
N (C)
Csardas of Transdanubia 2
Dunántúli csárdás 3
N (C)
Csardas of Transdanubia 3
Dunántúli népdal
N
Folkong of Transdanubia
Dunántúli népdal 1
N
Folkong of Transdanubia 1
Dunántúli népdal 2
N
Folkong of Transdanubia 2
Duna parton van egy malom
N
There is a mill beside the Danube
Dunaszentbenedeki csárdás
N (C)
Csardas from Dunaszentbenedek
Duna vizen
N
Down the Danube reiver
Dúr a disznó, dúr a mocsárszélen
N
The large pig passes with large steps on the bog
Dúvas nóta
N
Dúvas melody
Edina Csüllög
N.A. Eb kolduljon
N
Let dogs beg
Ébredjetek lányok
N
Awake girls
Ecsédi csárdás
N (C)
Csardas from Ecséd
Ecsédi csárdás 1
N (C)
Csardas from Ecséd 1
Ecsédi friss csárdás
N (C)
Lively csardas from Ecséd
Ecsédi tánc
N (C)
Damce from Ecséd
Ecsédi tánc 1
N
Damce from Ecséd 1
Ecseri lakodalmas
N
Wedding at Ecser
Eddig, vendég,
N
So far, guests,
Eddig vendég jól mulattál
N
Guest, you had a good time so far
Edd meg fene
N
Eat hell
Édesanyám ablakába nyilik az ibolya
N
Violets bloom in my mother's window
Édesanyám, a kendőm
N (C)
Dear mother, my kerchief
N.A. Édesanyám a rózsa
N
Dear mother the rose
Édesanyám a rózsa, a rózsa
N (C)
My mother rose, rose
N.A. Édesanyám almafája
N
My dear mother's apple tree
Édesanyám, be jó kend
N
My mother, in a good cloth
Édesanyám, csak egy a kérésem
N (C)
Dear mother, I have but one request
Édesanyám. de víg voltam
N (C)

Mother. but I was gay

Édesanyám, édesanyám Édesanyám, édesanyám
N
My dear mother, my dear mother (soldiers song)
Édesanyám férjhez adott
N
My mother got married
Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát
N
Dear mother light the candle

Édesanyám gyújts gyertyára

N (C)
Dear mother, light the candle
Édes anyám ha bejön
N
My dear mother, when she enters
Édesanyám, hol van az az édes téj...
N
Mother, where is the sweet milk
Édesanyám, hol van az a édes téj 1
N
My mother, where is the sweet milk 1
Édesanyám is volt nékem
N (R)
I did have a dear mother
Édesanyám is volt nékem 2
N
I did have a dear mother
Édesanyám, kedves anyám
N (S)
My dear mother, dear mother
N.A. Édesanyám kiskertjében
N
In my mother's garden
Édesanyám, lelkem, ne sirasson engem
N (C)
My mother, my soul, do not weep for me
Édesanyám meghalok, házasodni akarok
N
Mother I'm about to die, I want to marry
Édesanyám mondta nékem
N
My mother told me

Édesanyám mondta nékem 1

N
My mother told me 1

Édesanyám mondta nékem 2

N
My mother told me 2
N.A. Édesanyám mossa ki az ingemet!
N
Dear mother wash my shirt
Édesanyám most vagyok szép
N
Dear mother now I am pretty
Édesanyám ne neheztelj
N (C)
Do not resent my mother
Édesanyám nem tudok elaludni
N (C)
I can't sleep, sweet mother
Édesanyám ne tiltson
N
My mother is no prohibition
Édesanyám olyan vizet adott (Kalocsai mars)
N (C)
My mother gave me such water (March of Kalocsa)
N.A. Édesanyám rózsafája
N
My dear mother's rosebush
N.A. Édesanyám rózsafája1
N
My dear mother's rosebush 1
Édesanyám rózsafája 2
N
My dear mother's rosebush 2
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb ága 1
N
My dear mother's rosebush (Csik) 1
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb ága 2 =*
N
My dear mother's rosebush 2
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb ága 3
N
My dear mother's rosebush 3
Édesanyám rózsafája én voltam a legzebb ága 4
N
My dear mother's rosebush 4
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb 5
N
My dear mothers rosebush, 5
Édesanyám rózsafája engem nyított utoljára
N
My dear mother's rosebush I was her last bloom
Édesanyám rózsafája én hajlottam legmesszebbre
N
My dear mothers r.. I leaned the reached furthest
Édesanyám sejaha mondanék én valamit
N
My mother would say I have something sejehaj
Édesanyám sokat intett a jóra
N
My dear mother often admonished me
N.A. Édesanyám sok szép szava
N
Much advice from my mother
Édesanyám sugok neked valamit
N
Dear mother let me whisper to you
Édesanyám udvarában áll egy aranyos diófa
N
In my mother's yard stands a walnut tree
Édesanyám úgy szeretett
N
My mother loved it
Édesanyám volt az oka mindennek
N
My mother was to blame for everything
Édesapámnak
N
My father
Édes falum határa
N
Sweet border of the village
Edes Gergelem
N
Gergelytanc
Édes jó anyám, nem írok több levelet
N
My dear mother, I shall no longer write
Édes-kedves feleségem
N
Sweet and gentle wife
Édes kicsi galambom
N
Sweet little dove
Édes rózsám (Régi táncdal)
N
My sweetheart (old dance music)
Édes rózsám ha meguntál szeretni
N
Her lover was tired of loving
N.A Édes uram meg tudsz verni
N
My dear husband you can beat me
N.A. Ég a gyertya, ha meggyujták
N
The candle burns, if lit
Ég a kisze lánggal ég
N
Sky put up in flames
Ég a kunyhó
N (C)
The sky shack
Ég a lámpa a függönyös szobában
N
The lamp burns in the curtained room
Ég a város
N
The city is burning
N.A. Eger felé
N
Towards Eger
N.A. Eger felől
N
From Eger
Ego langban forog szivem
N
A burning flame alarms my heart
Égszinü pántlika
N
Sky-colored ribbons
N.A. Egy aranyat leltem
N
I found gold
Egy asszonynak kilenc lánya
N (C)
A woman's nine daughters
Egy assaznyak két eladó lánya
C (N)
A woman with two daughters for sale
N.A. Egy asszonyak vala (Nagy-Bihal Albertné)
N
A woman had (Mrs Albert Nagy-Bihal)
Egy az Isten, Egy a Nemzet
N
God is one, the Nation is one
Egy boszorka van, három fia van
N
There is a witch, she has three sons
Egy csokor Felvidéknek
N
Bouquet for Felvidék
Egy este Bökönyben
N (C)
A night in Bököny
Egy gyenge kismadár hozzám kezde jámi
N
A frail little bird started to come to me
Egy kicsi ház van domb tetején
N (C)
There's a small house on top of the hill
Egy kicsi madárka
N
A small bird
N.A. Egy kis kertet kerítek
N
I fence off a small garden
Egy kismalac röf-röf-röf
N
Little piglet oink-oink-oink
Egy körúti palotában
N (R)
In a palace on the avenue
Egy menyasszonyé
N
A bride
Egy nagy orrú bogár (Csángó)
N
This bug with a huge nose
Egy nagyorrú bóha 1
N
A big nosed flea
N.A. Egykor elindula 1 (Kőműves Kelemen 1)
N
Once upon a time went (K K ballad 1)
Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát
N (R)
I counted 100 roses on one bush
Egy se legény, aki magát tartja
N
No real man is a kept man
N.A Egy szem búza teremjen
N(S?)
A grain of wheat to grow
Egy sem rózsa
N
It is no rose
Egyszem kökény kétszem kökény
N
One blueberry, two blueberries
N.A. Egy szem szilva
N
One single plum
Egy szem szolot megehetnék
N
I would like to eat one grape
N.A. Egyszer egy időben
N
Once upon a time
Egyszer egy királyfi
N
Once upon a time, a prince
N.A. Egyszer egy királyfi 1
N
Once upon a time, a prince
Egyszer egy madárka hozzám kezdett járni
N
Once a bird started to visit me
N.A. Egyszer esik esztendőben
N (S)
Comes once a year
Egyszer ket lanyok elindulanak
N
Once the tgwo daughter started
Egyszer véget ér
N
Once it ends
Egy üveg alma
N
A bottle of apple
Ej, a titkos szerelem
N (C)
Hej, a secret love
Ej, de hosszú, ej, de széles az az út,
N
Eh, long is he way, broad is the way,
Éjféli csillag
N
Midnight star
N.A. Éjfél után nem aludtam egy órát
N
I didn't sleep an hour after midnight
Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szegfű, szarkaláb
N
My, my, lily, carnation and larkspur
Ej haj Zsubri pajtás (Sárközi csárdás)
N (C)
Hurrah Zsubri chum (Sobri Jóska)
Éjjel azt álmodtam
N
Last night I dreamt

Ej menjünk innen el (Kuruc nóta)

N
ej let's get out of here
Ej. most jöttem Gyulárol
N (C)
Hey, I just got Gyula
Ej, nem szeretem az idok járását
N
Eh, I do not like the course of time
Ej, verje meg az isten
N
My, god damn it
E kertemben (Csángó)
N
A bird circles my garden
Elbúcsúzás
N
Farewell
Elbujdosnám, de nincs kivel
N
I would hide, but have none to do it with
Elejbe, elejbe, pej lovam elejbe
N (C)
Head-off, head-off, head-off my colt
Elaludt az álmos cica
N
The sleepy kitten fell asleep
Elémentem (Meg sem haltam)
N
Elementa (I did not die)
Elesett a lúd a jégen
N
The goose slipped on the ice
N.A. Elesett a tyúk a jégen
N
The hen slipped on the ice
Életemben csak két not
N
There are only two women in my life
Életemben mindig szépet
N (C)
My life is always beautiful
Elfogyott (Kifutott) a krumplileves (Golyás)
N
The potato soup overboiled (John Brown)
Elhájtanám a libám
N
Driving away geese
Elhatároztam magamat
N

I decided myself

Elhunyt táncos barátaink emlékére
N
In memory of deceased dancer friends
Elhunyt táncos barátaink emlékére 1
N
In memory of deceased dancer friends 1
Elhunyt táncos barátaink emlékére 2
N
In memory of deceased dancer friends 2

Elhunyt táncos barátaink emlékére 3

N
In memory of deceased dancer friends 3

Elhunyt táncos barátaink emlékére 4

N
In memory of deceased dancer friends 4

Elhunyt táncos barátaink emlékére 5

N
In memory of deceased dancer friends 5

Elhunyt táncos barátaink emlékére 6

N
In memory of deceased dancer friends 6
Éliás tóbiás (Gyertek)
N
Elias Tobias
N.A. Elindul a három árva (Tova vagyon egy diófa)
N
Three orphans (Beyond stands a walnut tree)
Elindultak a cigányok kapálni
(C) N
The gypsies are going to till
. Elindultam szép hazámból
N
I set out from my fair homeland
N.A. Elindult már Kossuth is
N
Kossuth already started
N.A Éljen soká
N
Live long! (a toast song)
El kell mennem a földemről
N
I have to leave my homeland
El kell mennem, ha esik is
N
I have to go, even if it rains
El kell menni vagy már el kellett
N
you need to go or had to go
N.A. El kell menni valahára
N
One must leave sometime
El kéne indulni, meg kén házasodni
N
One must begin, time to get married
N.A. Elkiáltom magamat
N
I give a shout
Ellentétes dal (Gyertek)
N
Contrary song
Ellopták szívemet, jól érzem (Virágének)
N
They stole my heart, I feel it
Elmennék a zölderdobe
N
I'd go to the green forest for a walk
N.A. Elmennék én tihozzátok estére
N
I'd go to your place tonight
Elmennék én tihozzátok estére1
N (R)
I'd go to your place tonight 1
Elmennék én tinálatok egy este
N
I'd go to your place one night
Elmegyek a templom mellett
N (R)
I walk along the church
Elmegyek a tengerszélre
N (A)
I'm going to the seashore
Elmegyek, Elmegyek, hosszú útra megyek
N
I am leaving, I am leaving, on a long trip
Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom
N
I am leaving, I am leaving, I wish to go
Elmegyek,elmegyek jó messzire
N (S)
I'm going, I'm going very far
N.A. Elmegyek, elmegyek, visza se tekintek
N
I'm leaving, without a backward glance
Elmegyek én, elmegyek messzire
N
I'm going, I'm going far from here
Elmegyek errol a földrol
N
I'll leave this earth
N.A. Elmékezzünk Szent Balázsra
N
Remember Saint Blais
N.A. Elmene, elmene tizenkét kőmíves
N
Twelve masons would go
Elmennék a zöld erdőbe sétálni
N
I'd go to the green forest for a walk
N.A. Elment a bujdosó fecske
N
The furtive swallow left
Elment a két lány virágot szedni
N
The two girls went to pick flowers
Elment a madárka, üres a kalitka
N
The little bird is gone, the cage is empty
N.A. Elment a madárka, Üres a kalitka, 1
N
The little bird is gone, the cage is empty 1
N.A. Elment a madárka 2
N
The bird has left / flown anway 2
Elment a pap almát lopni
N
A priest went to steal apples
Elment a szeretom
N
She went to my lover
Elment a tyúk vándorolni
N
He wemt to the wanderirng hens
Elment az én babám
N
He went for my baby
Elment az én rózsám
N
My sweet rose left me
N.A. Elmentek a cigányok, hogy szalonnát lopjanak
N
The gipsies are gone to steal bacon
Elmentek a cigányok hogy szalonnát lopjanak 2
N
The gipsies are gone to steal bacon 2
N.A. Elmentem a piacra
N
I went to the market
Elmentem én a szolobe
N
I went to the vineyard
Elmentem én a városba
N
I went to the city
Elment messze az én párom
N
He went to far with my girls
Elmenyek, elmenyek
N
Mind jacket, mental jacket
Elmosta a víz a gyalogutat
N
Washed away by the water of the footpath
Elmúlott a rövid farsang
N
Short Carnival Elmúlott
Elmúltak a mézes hetek
N
Honymoon is over
N.A. Elmúltam húsz éves
N
I am past twenty
Élnéék, élnéék
N
Lve, live
Elsögulyán harangoznak
N (C)
First Herd bells
Elszaladt a kemence, tele pogácsával
N
The oven ran away, full of buns
Elszaladt a lovam
N (C)
My horse bolted
Elszáradt a bodzafa
N
Withered elderberry tree
Eltiltotta én nem bánom
N
I do not mind it to be barred
N.A. Eltörött a csiga gémje
N
The arm of the pulley broke
Eltörött a Hegedűm
N (R)
My fiddle broke
Eltörött a kutam gémje
N
The beam of my well brokel
Eltörött a pincelakat
N
He broke the lock of the cellar
Elvégeztük, elvégeztük az aratást
N
We have finished, finished the harvest
Elveszett a lovam cidrusfa erdobe
N
My horse is lost in the cedar forest
Elvesztettem a kecskémet
N
I lost my goats
Elvesztettem kis pejlovam
N
I lost my little bay horse (Gyimes)
Elveszett a lovam
N (C)
I lost my horse
Elveszett a lovam a volfí erdobe
N
I lost my horse in the woods of wolfi
Elveszett a tarka ludam
N
Lost in multicolored Geese
Elvesztettem lovam
N
I lost my horse
N.A. Elvesztettem páromat
N
I lost my partner
Elvesztettem zsebkendőmet
N
I lost my handkerchief
Elvesztettem zsebkendőmet 1
N
I lost my handkerchief 1
Elvetettem kenderkémet (Kender nóta)
N
I planted my hempseeds (hemp song)
N.A. Emide le gyün egy legény
N
Here lo comes a young man
Én az éjjel nem aludtam egy órát
N
I didn't sleep a wink last night
Én az éjjel nem aludtam 1
N (C)
I didn't sleep last night 1
Én az utcán les fel járok
N (C)
I go up and down the street
Én csak azt csodálom
N
I just wonder
Én elmennék
N
I would go
Én elmentem a kocsmába magamat múlatni
N
I went to the tavern to enjoy myself
Én elmentem a vásárba félpénzzel
N
I went to the market with little money
Én ezután két szeretőt tartok
N
From now on I'll keep two lovers
Én felkelék jó regvel hajnalba
N
I wake up early in the dawn
N.A. Én is áldás-békességgel
N
With blessing and peace
Én is, én is csak úgy élek
N
Me too, I also just exist
Én is iszom veletek
N
I used to drink with you
Én Istenem adjál esőt
N (C)
My God, let it rain
Én Istenem, de víg voltam ezelőtt
N
My God, how cheerful I was till now
N.A Én Istenem, jó Istenem
N
My God, my good Lord
Én Istenem minek élek, ha a semmitol is félek
N
My God, why am I alive, if I fear
Én Istenem tégyen csodát
N (C)
My God, make a miracle
Én is voltam, mikor voltam
N
I was when I was
N.A. Én kis kertet keritek
N
I'm fencing in a small garden
Én kis kertet kerteltem
N
In my small garden
Én kis madár létemre
N
Me but a tiny bird
Én vagyok a, én vagyok a Kunsági fi
N (C)
It's me, it's me, the son of the Kunság
Én vagyok a falu rossza egyedül (mulatos)
N (C)
 I'm the real rascal of the village
N.A. Én vagyok a halászlegény
N
I am the fisher-lad
N.A. Én vagyok a kis angyalom kocsisa
N
I'm my dear angel's wagoner
Én vagyok az, aki nem jó
N
I am, I am no good
Én vagyok az igaz árva
N
I am a true orphan
Én voltam az apámnak/anyámnak legkedvesebb
N (C)
I was my father's(mothers) favorite (1st verse)
Ének a dalról
N
...Of the song
Énekeljünk, énekeljünk
N
Let's sing and sing
Énektanitás válaszúton
N
Enektanitás carrefour
Engem anyám addig nem kell siratni
N
Mother you don't have to cry for me
Engem anyám megátkozott
N
My mother cursed me
Engem hívnak
N
I am invited
N.A. Engem hívnak Fábián Pistának
N
I'm called Fábian Pista (Steve)
N.A. Engiéknél ablak alatt
N
Under the Engie's window
Ennek a gazdának szép kocsija van
N
This smallholder has a nice coach
Enyje, enyje Zsubri pajtás
N
Now, now, buddy Zsubri
N.A. Erdei vadmadár
N
Wild birds of the forest
Erdely be vagyon
N
Transylvanian property
Erdélyi tánc
N
Transsylvanian dance
Erdélyi tánc 1
N
Transsylvanian dance 1
Erdely tanc 2
N
Transsylvanian dance 2
Erdely tanc 3
N
Transsylvanian dance 3
Erdély körül van kerítve
N
Transsylvania is surrounded
Erdélyországban van az én hazám
N (R)
Transsylvania is my country
Erdő, erdő, de magas a teteje
N
Forest, forest, how high the treetops
Erdo, erdo, erdo, de szép kerek erdo
N (C)
Woods, woods, nice round woods.
Erdő erdő erdő Marosszéki (kerek) erdő
N (C)
Woods, woods, woods around Marrosszék
Erdő, erdő, kerek erdő, jaj de messzire ellátszik
N (C)
Woods, woods, round woods, seen so far
Erdő, erdő, kerek erdő, madár lakja
N
Woods, woods, round woods with birds
Erdo, erdo, mit vétettem
N
Forest, forest, what have I done
N.A. Erdő, erdő, sűrű erdő
N
Woods, woods, dense woods
N.A. Erdő, erdő, sűrű sötét erdő
N
Woods, woods, dense dark woods

Erdo felol dörög az ég

N

Forest, thunder from the sky

Erdő is van makk is van
N
There are woods, there are acorns
Erdő mellett estvéledtem
N
Night caught me next to the forest
Erdő melett nem jó lakni
N (C)
It's not good to live next to a forest
Erdő mellett nem jó lakni -Kata-
N
It's not good to live by the forest -Kate-
N.A Erdo mélyén, esti csendben
N
Deep in the woods, in the silent night
Erdo mélyén piros a szamóca
N
Red strawberries, deep in the forest
Erdo nincsen zöld ág nélkül
N
There is no forest without green leaves
Erdőkön, mezőkön járó
N
Traveling over woods and meadows
Erdők, völgyek, szűk Iigetek, sokat
N
Forests, valleys, small groves, I often hid
Erdot járunk
N
Forest right now
Eredj Eva a padlasra
N
Eva, up to the loft
Érem, érem utól érem
N
I shall, I shall overtake
Eresz alatt fészkel a fecske
N (C)
Swallows nest under eaves
N.A. Érik a búza
N
The wheat is ripening
N.A. Érik a dinnye
N
The melons are ripe
Érik a hajlik a búzakalász
N (S)
Ripening, bending ears of wheat
Érik a ropogós cseresznye
N
The cherry is crunching ripe
Érik a szőlő
N (S)
The grapes are ripe
Érik, érik a cseresnye
N
Cherries are ripe, ripening (Csango)
Erik mar a buza sargul a kalasza
N
The wheat is getting ripe
Érmelléki népdal
N
Folksong of Érmellék
Eroszak-Esik Eso
N
Violence and falling rain
Érpataki tánc
N
Dance from Érpatak
Érpataki tánc 1
N
Dance from Érpatak 1
Érpataki tánc 2
N
Dance from Érpatak 2
Érpataki tánc 3
N
Dance from Érpatak 3
Érpataki tánc 4
N
Dance from Érpatak 4
Érpataki tánc 5
N
Dance from Érpatak 5
Érpataki tánc 6
N
Dance from Érpatak 6
Érpataki tánc 7
N
Dance from Érpatak 7
Erre, arra, a borona élén
N (C)
Here, there, on the harrow blades
N.A. Erre gyere a szekerem után
N
Come along after my wagon
Erre gyere, ne menj arra
N
Come this way, not that way
Erre gyere, rózsám, nincsen sár
N
Come my rose, there is no mud here
Erre gyertek nincsen sár 1
N (C)
Come this way there is no mud here 1
Erre gyertek nincsen sár
N (C)
Come this way there is no mud
Esik az eső, ázik a heveder
N
It's raining , my saddle is soaked
Esik az eső még sincs sár
N (C)
It is raining yet no mud
Esik esö a nyomáson
N
Rain falling on the pressure
Esik esö az árpatarlóra
N
Rain falling in the barley-haulier
N.A Esik eso, ázik a heveder
N
It's raining , my saddle is soaked
Esik eső csendesen
N (S)
Rain falling gently
Esik eső de nem ázok
N (C)
It's raining but I'm not wet
Esik eso esik (katona)
N
It's raining, raining
Esik eso, esik esik a kaszárnya (katona)
N
Rain falling, falling into the barracks
Esik eső, fúj a szél
N
Rain is falling, the wind is blowing
Esik esö ház ereszén
N
Rain falling along house eaves
Esik eso, hull a zápor
N
Rain falling, falling in the shower
N.A. Esik eső karikára, Barna legény
N
Rain is falling all around
N.A. Esik eső karikára (Kossuth)
N
Rain is falling all around
Esik eső, nagy sár van az úton
N
It's raining, the street is mud
Esik eso szakad, szakad
N
Rain falling brokn, teared
Esik eso, szép csendesen
N
Rain is falling, quietly
Esik eso, szép csendesen csepereg
N (C)
It's raining with gentle raindrops
Esik eső szép csendesen csöpörög
N (C)
It's raining with gentle raindrops
Esik eső; szép csendesen esik
N (C)
It's raining, falling gently quiet
Es Istenem minek is teremtettel ?
N
My lord, what have you created me for ?
Esküszünk, mi székelyek . (katona)
N
We swear we Szekely
Este a fonoban
N
An Evening in the Spinning Room
Este a fonoban 1
N
An Evening in the Spinning Room 1
Este a gyimesbe jártam
N
Last night I went to Gyimes
Este elalszik a lámpa
N
In the night, the light goes out
N.A Este, este, este akar lenni
N
Evening, evening, evening is coming
Este jő, szürkülj bé
N
Come night, come darkness
Este későn faluvégén járok
N
Walking late night in the village
Este késon megperdítik a dobot (katona)
N
Late at night the drum of Megperdítik
N.A. Este későn ragyognak a csillagok
N
Late at night the stars are sparkling
Este késon tízet ütött az óra
N
Late at night the clock struck ten
Este vagyon, tizet ütött az óra
N
Evening property, the clock struck ten
Este van a faluba Este van a faluba
N
It's evening in the village
Este van, este van de nem minden lányak
N (C)
It is evening, but not all girls
Este van, este van, már elmult kilenc óra (Katona)
N
It's night, night already past nine
Este van már nyolcat ütőtt az óra
N
It's evening already, the clock struck
Este van már nyolc óra, ég a világ a bótba
N
It's evening past the hour of eight
Este van már, csillag van az égen
N
It's night, the stars are in the sky
Este van már, este van, este van (Andrásfalva)
N
It's night already, it's night (Andras village)
Este van már, késő este
N
It's night, late at night
Este van már, késő este (kilencet) 1
N (C)
It's night, late at night (nine) 1
Este van már, késő este (kilencet) 2
N (C)
It's night, late at night (nine) 2
Este van már késő este, vincellérnek
N (C)
It's night, late night, vintners are happy
N.A. Este van, este van
N
It's evening, it's evening
N.A. Este van, este van, be is sötétedik
N
It's night, it's night, it's dark
Este virágzik a jó tök
N
In the evening, a good pumpkin blooms
N.A. Estefelé
N
Night time
Esteledik a faluban, haza kéne menni
N (C)
Evening in the village, time to go home
Esteledik, alkonyodik, gulya ménes takarodik
N
Night is falling, twilight coming, the herds are settling
N.A. Estéledik, alkonyodik, gulya ménes takarodik 1
N
Night is falling, twilight coming, the herds are settling 1
Est hajnali csillag ragyok
N
The morning star shines
Esti utcán
N
On a road at night
Észak-nyugatdunántúli tánc
N
Dance of North Pannon
Észak-nyugatdunántúli tánc 1
N
Dance of North Pannon 1
Észak-nyugatdunántúli tánc 2
N
Dance of North Pannon 2
Észak-nyugatdunántúli tánc 3
N
Dance of North Pannon 3
Észak-nyugatdunántúli tánc 4
N
Dance of North Pannon 4
Ettem szőlőt, most érik
N (S)
I eat grapes, now it is ripening
Éva szivem, Éva, most érik a szilva
N
Éva sweetheart, Éva plums are now ripe
Éva szivem, Éva, most érik a szilva 1
N
Éva sweetheart, Éva, plums are now ripe 1
N.A. Ez a bajor
N
This Bavarian
Ez a barna kislány
N
This brunette girl
N.A. Ez a csikó de sárga
N
This colt is so yellow (tan)
N.A. Ez a falu szép helyen van
N
This village is on a nice spot
Ez a fejos juhászok nótája,
N
This milk shepherds tune
Ez a gőzös (vonat), ha elindult, had menjen
N
This steam-engine, if starting, let it go
N.A Ez a kerek ég ha beborul, kiderül
N
If the endless sky darkens, it shall clear
Ez a kicsi, lészped
N
This small..., Lészped
Ez a kicsi szegelet
N (C)
Thes smaal segment of life
Ez a kislány akkor kezd
N
This girl starts
Ez a kislány akkor sir
N (C)
This girl cries whenever
Ez a kíslány az ágyát magasra vetette
N
This little girl made her bed
N.A. Ez a kislány, ez a barna kislány
N
This girl, this brunette
. Ez a kislány gyöngyöt füz
N (C)
This girl is stringing pearls
Ez a kislány megy a kútra
N (C)
This girl goes to the well
Ez a kislány sárga cipött varratott
N (C)
This girl sew yellow shoes
Ez a kislány úgy éll villágát
N
This little girl is experiencing the world
Ez a legény híres bicskás
N
This famous pocket-knife crew
Ez a legény kiment az erdöbe
N (C)

The crew went out in the woods

Ez a Luci
N
This Luci
Ez a tábla kukorica de sárga,
N (C)

This tboard with only yellow corn

N.A. Ez a város olyan város
N
This city is such a city
Ez a világ olyan világ
N
This world is a world
Ez a vonat
N (R)
This train
Ez a vonat, ha elindult hadd menjen
N
If this train leaves, let it go.
Ez a vonat jaj de szépen robogott
N
This train rumbled by well
Ez a vonat most van indulóban
N (C)
This train is about to start
N.A. Ez az utca bánat utca
N
This street is Sorrow Street
N.A. Ez az utca gidres-gödrös
N
This road is full of potholes
Ez az utca szebeni
N
The street is Szeben
Ezek a szép szász leányok
N
These beautiful Saxon girls
Ezernyolcszáznegyvennyolcadik évben
N
In the year eighteen-hundred-and-forty-eight
N.A. Ezernyolcszáznegyvennyolcba
N
In Eighteen-hundred-and-forty-eight
Ezért a kislányért sokat cselekedtem
N
What a lot I did for this girl
Ezért a leányért mit nem cselekedtem 1
N
What I didn't do for this girl 1
(Édesanyám) Ez illik,illik, illik
N
This is fitting, good,good
Ez ki haza
N
Who's this house ?
Ezt a kerek erdöt járom én
N (S)
I walk this entire forest
Ezt a kislányt igazán, csakugyan, nem az anyja
N (C)
Truly, her mother did not raise this girl
Ezt a kislányt még akkor megszerettem
N
I already fell in love with this girl
Ezt a kislányt nem az anya nevelte
N (C)
This girl is not brought up by her mother
Ezt a kislányt ne vedd el
N
This girl does not get it
N.A. Ezt szeretem
N
I love this one
Ezüst szánkót
N
Silver sleds
Fabian Pista.
N (C)
Fabian Pista.
ájhat annak a kislánynak a szíve
N
Heartache to those girls
Fakó lovam
N
My palomino horse
Falusi idill 1
N
Villagel idill 1
Falu végen van egy ház
N (C)
There is this house at the end of the village
Falu végen van egy ház 1
N
There is this house at the end of the village 1
Fán terem a szegfűszeg
N
Cloves grow on trees
Farkas Ilka bőszoknyája
N
Farkas Ilka's flowing skirt
Farkas Kati
N
Wolf Kati
N.A. Farsangi Tőkehúzás
N
Carneval Grapevine-festival
Favilla, fakanál, fatányér
N (C)
Wooden fork, wooden spoon, wooden plate
Fázik a kis Jézus kemény hidegben
N
Little Jesus shivers in the bitter cold
Fedémesi népdal
N
Folksong of Fedémes
Fedémesi népdal 1
N
Folksong of Fedémes 1
Fedémesi népdal 2
N
Folksong of Fedémes 2
Fedémesi népdak 3
N
Folksong of Fedémes 3
Fedémesi népdal 4
N
Folksong of Fedémes 4
Fehér Anna balladja
N
Anna White ballad
Fehér az akácfa
N
The acacia blooms are white
Fehér blúzom elejében a rozsá
N
White blossem front of a rose
N.A. Fehér bokor babvirág
N
White bean flower bush
Fehér fuszujka virág
N
White bean-flowers
Fehér galamb száll a falu felett
R
White doves fly above the town
Fehér galamb szállt a házra
N (S)
A white dove landed on the house
N.A. Fehér kancsó
N
White mug
Fehér kapcát
N (C)
White foot-cloth
Fehér László
N
László Fehér ballad
N.A. Fehér liliomszál 1
N
White lilies 1
N.A. Fehér liliomszál 2
N
White lilies 2
Féj a szivem meghalik a gyűrűért
N (C)
My heart aches, dying for the ring
Fejer retek fekete
N
Sweeps of black radish
N.A. Fekete cserepes a mi házunk teteje
N
Our roof has black shingles
Fekete felhobol
N
Bleck cloud
Fekete főld, fehér az én keszkenőm
N
Black earth, white is my handkerchief
Fekete föld termi a jó búzát
N
Black earth produces good wheat
Fekete gyűrű fa sátor
N (C)
Black ring wood tent
Fekete Károly éne
N
Fekete Károly carol
Feketelaki csárdás
N (C)
Csardas from Feketelak
Feketelaki csárdás 1
N
Csardas from Feketelak 1
Feketelaki tánc
N
Dance from Feketelak
Feketelaki tánc 1
N
Dance from Feketelak 1
Feketelaki tánc 2
N
Dance from Feketelak 2
Feketelaki tánc 3
N
Dance from Feketelak 3
Feketelaki tánc 4
N
Dance from Feketelak 4
Feketelaki tánc 5
N
Dance from Feketelak 5
Feketelaki tánc 6
N
Dance from Feketelak 6
Feketelaki tánc 7
N
Dance from Feketelak 7
Feketelaki tánc 8
N
Dance from Feketelak 8
Feketelaki tánc 9
N
Dance from Feketelak 9
Feketelaki tánc 10
N
Dance from Feketelak 10
Feketelaki tánc 11
N
Dance from Feketelak 11
Feketelaki tánc 12
N
Dance from Feketelak 12
Fekete lisztből sütik a jó kenyeret
N (C)
Good bread is baked from dark flower
Fekete madár
N
Black bird
Fekete szárú cseresznye
N (R)
Black stemmed cherries
Fekete szem éjszakája
N (R)
Black eyes of night
Fekete tyúk szemegeti a meggyet
N (C)
Black hen is picking sour cherries
Feketetó tanc
N
Dance of Feketetó
Feketetó tanc1
N
Dance of Feketetó 1
Feketetó tanc2
N
Dance of Feketetó 2
Feküdjünk le egy ágyba...
N
Lie down in a bed
Felcsíki tánc
N
Dance of Felcsík
Felcsíki tánc 1
N
Dance of Felcsík 1
Felcsíki tánc 2
N
Dance of Felcsík 2
Felcsíki tánc 3
N
Dance of Felcsík 3
Felcsíki tánc 4
N
Dance of Felcsík 4
Felcsíki tánc 5
N
Dance of Felcsík 5
Felcsíki tánc 6
N
Dance of Felcsík 6
Felcsíki tánc 7
N
Dance of Felcsík 7
Felcsíki tánc 8
N
Dance of Felcsík 7
Felcsíki tánc 9
N
Dance of Felcsík 9
Felcsíki tánc 10
N
Dance of Felcsík 10
Felcsíki tánc 11
N
Dance of Felcsík 11
Felcsíki tánc 12
N
Dance of Felcsík 12
Felcsíki tánc 13
N
Dance of Felcsík 13
Felcsíki tánc 14
N
Dance of Felcsík 14
Felcsíki tánc 15
N
Dance of Felcsík 15
Felcsíki tánc 16
N
Dance of Felcsík 16
Felcsíki tánc 17
N
Dance of Felcsík 17
Felcsíki tánc 18
N
Dance of Felcsík 18
Fel barátim . (katona)
N
Up my friends
Félegyháza Kiskunsági híres város
N (S)
The famous city of Félegyháza in Kiskunsági
. Feleségem olyan tiszta
N
My wife is so clean
Fel, fel cserkészpajtás (cserkész)
N
Up, up, scout brother (scout song)
Fel fel (föl, föl) vitézek, a csatára (katona)
N
Rise, rise warriors, to battle
N.A. Felhozták a kakast
N
They brought out the cockerel
Feljott a nap
N
The sun came up
Feljött már az esti csillag
N
The evening star was rising
Felkelt már
N (C)
The morning star is out
Fellegajtó nyitogató
N
Door of the citadel nyitogató
Fellegzik az ido
N
Fellegzik tijd
Felmásztam a kemencére
N (C)
I climbed on top of the oven
Felment a kondás a fára
N
The swineherd went up the tree
Felment a kondás a fára 1
N
The swineherd went up the tree 1
Félre bánat, félre bú
N
Begone sadness, begone you woe
Félre bánat félre bú 1
N
Begone sadness, begone you woe 1
Félre innen német fattyú
N
Go asie German bastard
Félre tettem a kenderem
N
I put aside my hemp
Félre tőlem búbánat, búbánat
N
Begone sadness, sadness
Félre tüdo a májától
N
Semi lung of Maya
Felsö Tisza vidéki csárdás
N (C)
Csardas from rural Tisza
Felsö Tisza vidéki huszárnótá
N
Hussar song from rural upper Tisza
Felsö Tisza vidéki huszárnótá 1
N
Hussar song from rural uper Tisza 1
Felsotiszavidéki pásztorbotoló
N (C)
Shepherds stickdande of rural uper Tisza 1
Felsotiszavidéki pásztorbotoló 1
N (C)
Shepherds stickdande of rural uper Tisza 1
Felsütött a nap a báró házára
N (C)
The sun in the upper house of the Baron
N.A Felsütött a napsugára
N
The sunrays are shining
Felsütött a nap sugár a határra
N

The sun was shining to the border

Felszállott a kakas a meggyfára,
N (C)
Te cock ascended the cherry tree
Felszállott a kakas (mulatos)
N
Up flew the cock
Felszállot a páva
N (C)
Up flew the peacock
Felszántatom a búzai nagy utcát
N
I will till the main street of Búza
Felszántom a császár udvarát
N
I'll plow the Emperor's yard
N.A. Feltörték a Nógrádsápi templomot
N
Someone broke into the church of Nógrádsáp
Felülről fúj az őszi szél
N
The autumn wind blows from high
Felültem a kemencére
N (C)
I sat onto the oven
Felverem a rézsarkantyúm taréját
N (C)
I will mount my copper spurs
Felvidéki csárdás
N (C)
Csardas of Felvidék
Felvidéki csárdás 1
N (C)
Csardas of Felvidék 1
Felvidéki friss csárdás
N (C)
Lively csardas of Felvidék
Felvirradt áldott szép napunk
N
The blessed day has come
Fene ette vóna meg a világot
N (S)
To the heck with this world
Fenn a csillag (in gipsy style)
N
The star is up,
Fényességes,csillagos éj van
N
In a bright, starry night
Fenyökutnak erdós mezejébe
N
In a pine-wooded field
N.A. Ferenc József az apostoli király
N
Franz Josef the apostolic king
N.A. Ferenc Jóska bánatába kisétál a Dunapartra
N
Franz Josef walks by the Danube
Ferenc Jóska katonának iratott (katona)
N
Franz Joseph written for a soldier
Ferenc Jóska ládájába
N
In Franz Josef's trunk
N.A. Ferenc Jóska sej haj
N
Franz Josef hey ho
N.A. Ferenc Jóska táborába
N
In the camp of Franz Josef
Ferjhez adtak a nenemet
N
My sister has been married off
Férjhez adták a nénémet a báró fiához 1
N (C)
My aunt was married to the son of the Baron 1
N.A. Férjhez ment a meszelő
N
The brush got married
Férjhez ment a szomszéd lánya
N
The neighbour's girl is getting married
Fiastyúk ének
N
Song of hen and chicks
Fiatal koromban miért soroztak
N
In my youth why did they recruit me
Fiatalon nem jó szépet szeretni
N
Beautiful young love is not good
Fiumei kikötőben áll egy hadihajó
N (C)
A warship lies in the harbour of Fiume
Fogadd el tolünk Örök Atyánk
N
Accept us Eterna |Father
Fogd a kontyod (= A szigeti malom alatt)
N
Grab your ponytail
Fogmosó dal (gyerek)
S (k)
Brushing song (kids)
Fogolydal (katona)
N
Prisoner song
Fölmentem a szilvafára
N
I went up to the plum tree
Fölseregi dobogós hid alatt
N (C)
During Fölserek podium Bridge
Fölszaladt a nyúl a fára
N
The rabbit ran up a tree
Fölszállott a páva elodönto
N
The Peacock semifinal
N.A. Fölszántom a kertem alját
N
I will plow the end of my yard
N.A. Foly a vér a harc mezején
N
Blood flows on the field of battle
Fordulj, kedves lovamnapszentület felé
N
Turn my dear horse to sunset
N.A. Főzzünk, főzzünk
N
Let's cook, let's cook
Fráter György halálára
N
The death of frater Gyorge
Fújdogál a szél az öreg Duna felől
N
The wind is blowing off the old Danube
Fújnak a fellegek
N
The clouds are windy
Fúj, süvölt a Mátra szele
N
Winds howling off Mount Mátra
Füles mackó búcsúzik
N
Goodbye teddy bear Eeyore
Fürdik a holdvilág
N (R)
The moon is swimming
Fürjecském, fürjecském, gyenge az ő lába
N
Little quail, little quail, what frail legs
Fut a bácsu ló után
N
After letting run the horse Batchua
Fut, robog a kicsi kocsi
N
Running, pushing the small car
Fut, szalad a Pejkó
N
Run, run my (horse) Pejko
Fúvom az énekem
N
The grass my song
Füzesi lakodalmas
N
Wedding of Füzes
Füzesi legényes
N
Lads dance of Füzes
Füzesi legényes 1
N
Lads dance of Füzes 1
Füzesi legényes 2
N
Lads dance of Füzes 2
Füzesi legényes 3
N
Lads dance of Füzes 3
Füzesi legényes 4
N
Lads dance of Füzes 4
Gábor Áron rézágyúja
N (C)
The copper cannon of Áron Gábor
Gagybátori csárdás
N (C)
Csardas of Gagybátor
Gagybátori csárdás 1
N (C)
Csardas of Gagybátor 1
Gagybátori tánc
N
Dance of Gagybátor
Gagybátori tánc 1
N
Dance of Gagybátor 1
Gagybátori tánc 2
N
Dance of Gagybátor 2

Gagybátori tánc 3

N
Dance of Gagybátor 3

Gagybátori tánc 4

N
Dance of Gagybátor 4

Gagybátori tánc 5

N
Dance of Gagybátor 5
Galga vize szép csendesen kanyarog
N
The river Galga quietly meanders
Galga-menti csárdás
N (C)
Galga-menti csardas
Galga-menti népdal
N
Folk song of Galga-menti
Galga-menti népdal 1
N
Folk song of Galga-menti 1
Galga-menti népdal 2
N
Folk song of Galga-menti 2
Galga-menti tánc
N
Galga-menti dance
Galga-menti tánc 1
N
Galga-menti dance 1
Galga-menti tánc 2
N
Galga-menti dance 2
Galga-menti tánc 3
N
Galga-menti dance 3
Galga-menti tánc 4
N
Galga-menti dance 4
Galga-menti tánc 5
N
Galga-menti dance 5
Galga-menti tánc 6
N
Galga-menti dance 6
Galga-menti tánc 7
N
Galga-menti dance 7
Galga-menti tánc 8
N
Galga-menti dance 8
Galga-menti tánc 9
N
Galga-menti dance 9
Galga-menti tánc 10
N
Galga-menti dance 10
Galga-menti tánc 11
N
Galga-menti dance 11
Galga-menti tánc 12
N
Galga-menti dance 12
Galga-menti tánc 13
N
Galga-menti dance 13
Galga-menti tánc 14
N
Galga-menti dance 14
Garibaldi csárdás kiskalapja
N (C)
Garibaldi's little jaunty hat (1848 song)
Gencsi friss csárdás
N
Lively csardas of Gencs
Géderlaki tánc
N
Dance from Géderlak
Géderlaki tánc 1
N
Dance from Géderlak 1
Géderlaki tánc 2
N
Dance from Géderlak 2
Géderlaki tánc 3
N
Dance from Géderlak 3
Gerencséri utca, végig piros rózsa
N (C)
Street of Gerencsér, all covered with roses
Gergelytánc
N

Gregorian Dance

Gerle madár a párját sirátja
N
Lament of turtle-dove's mate
Gerle madár szerelmével
N
Bird lover Gerle
N.A. Geszte Jóska
N
Joe Geszte (outlaw)
Gólya gólya hosszúlábú gólya
N (C)
Stork, stork, long legged stork
Gólya, gólya gilice
N
Stork, stork dove
N.A. Gólya, gólya gilice 2
N
Stork, stork, dove 2
Gólyamadár oda fönn a magas égen (Katona)
N (C)
Stork high up in the sky (Mil)
Gömöri csárdás
N (C)
Csardas of Gömör
Gömöri csárdás 1
N
Csardas of Gömör 1
Gömöri csárdás 2
N
Csardas of Gömör 2
Gömöri csárdás 3
N
Csardas of Gömör 3
Gömöri csárdás 4
N
Csardas of Gömör 4
Gömöri csárdás 5
N
Csardas of Gömör 5

Gömöri-csárdás 6

N

Csardas of Gömör 6

Gömöri-csárdás 7

N

Csardas of Gömör 7

Gömöri-csárdás 8

N

Csardas of Gömör 8

Gömöri-csárdás 9

N

Csardas of Gömör 9

Gömöri csárdás 10
(C) N
Csardas of Gömör 10
Gömöri csárdás 11
(C) N
Csardas of Gömör 11
Gömöri csárdás 12
(C) N
Csardas of Gömör 12
Gömöri friss
N (C)
lLively csardas of Gömör
Gömöri friss 1
N (C)
lLively csardas of Gömör
Gömöri népdal
N
Folksong of Gömör
Gömöri verbunk
N (C)
Verbunk of Gömör
N.A. Görbénye
N
Görbénye
Görög Ilona Balladája Bizony csak meghalok
N
Greek Irene ballad (Surely I'm to die)
Gyalogutak, dőlőutk
N (R)
Footpaths, lanes
Gyáva legénynek
N (C)
Oh, bashful young men
Gyenge a nád lehajlik a földre
N
Reed is frail, it bends to the ground
Gyere be, gyere be, de gyere be,
N (C)
Come in, come in, but come on
Gyere bé gyere bé rubintos virágom
N
Come hither, come hither ruby flower
Gyere ki, Kata
N
Come out Kate
Gyere, kismadárka,
N
Come on, little bird,
Gyere ki szívem
N
Come out my sweetheart
Gyere ki te gyöngyvirág
N
Come out, you lily
Gyéren vettem a kenderem
N
I plant my hemp loosely

Gyere pajtás abférulni puskalesz az elsö (katona)

N
Come on buddy your rifle will be the first .. (mil)
Gyere rózsám, este guzsalyasba
N (C)
Come my love, to the evening spinning
Gyere velem a tanyára (mulatos)
N
Come to the farm with me
N.A. Gyertek haza ludaim
N
Come home my geese
Gyertek ide, darutollas legények (Katona)
N
Come here crane-feathered lads
Gyertek lányok
N
Come on, girls
Gyertek magyar fiúk
N
Come on Hungarian guys
Gyertek székely fiúk
N
Come on Szekely guys
N.A. Gyerünk haza, gyerünk haza
N
Let's go home, let's go
Gyimesi népdal
N
Folksong of Ghimes
Gyimesi népdal 1
N
Folksong of Ghimes 1
Gyimesi népdal 2
N
Folksong of Ghimes 2
Gyimesi népdal 3
N
Folksong of Ghimes 3
N.A. Gyolcsból van az ingem
N
My shirt is fine linen
Gyongy
N
Perl
Gyöngyöm, Ékem (katona)
N
Beads, Ékem (boder fortress)
Gyöngyömnek száz forint az ára
N
Hundred Dollars Gyöngyömnek the price of the pearl
Gyöngytánc
N (C)
Pearl Dance
Gyöngyvirágos a türei nagytemplom
N (C)
The church of Türe is full of lilies
N.A. Gyöngyvirág virágzik
N
Lilies of the valley blooming
Gyori kanász
N
The swineherd of Gyori
Györkei verbunk
N (C)
Verbunk from Gyorke
Győzhetetlen én kőszálom (Rákóczi imája)
N
My invicible mountain fort (prayer)
N.A. Gyújtottam gyertyát
N
I lit candles
Gyulainé édesanyám (Kádár Kata)
N
Mrs. Gyulai mother (Ballad of Kádar Kata)
Gyümölcsoltó Boldogasszony
N
Our Blessed Lady of 'Spring' /Anunciation
Ha a csillag
N (C)
In the stars
Ha akarok, szombat estét csinálok
N (C)
If I want, I can make like Saturday
Ha a magyar szomorkodik
N
If the Hungarian grieves
Ha a szél nem fújja
N (C)
If the wind does not blow
Ha bemegyek a bableves csárdába
N
When I enter the bean soup pub
Ha bemegyek a dobozi csárdába
N (C)
When I enter the box inn
Ha bemegyek a, ha bemegyek a templomba
N
When I enter, when I enter the church
Ha bemegyek a Kövesdi csárdába
N
When I enter the inn of Kovesdi
Ha benyúlok a kislajbim zsebébe
N (C)
If you reach into your pocket.. kislajbim
Ha bevágik az én árva fejemet
N (C)
If they bash my poor head
Ha csak ugyan úgy kell
N
If it truly had to be
Ha én nékem száz forintom volna
N
If I had a hundred Forints
Ha felkapom azt a tükör fényes baltámat
N (R)
If I grab my polished shiny ax
Ha felkelek kora reggel
N
If you get up early in the morning
Ha felmegyek a Budai nagyhegyre
N (S)
If I go atop the big hill of Buda
Ha felmegyek arra
N
If I go up to
Ha felmegyek Kolozsvárra
N
If I go up to Cluj
Ha felülök Bözsikém a fekete gőzösre
N
Lizi, if I get on the black locomotive
Ha folyóvíz volnék
N
If I were a flowing river
Ha gondolod rózsám
N
If you think my rose
Ha jó a kedved
N
If you are in a good mood
Ha kiindulsz Erdély felől
N
If you start out from Transylvania
Ha kiindulsz Erdély felol 1
N
If you are from Transylvania 1
Ha kimegyek a doberdói harctérre
N
If you go out on the battlefield doberdói
N.A. Ha kimegyek a daróci tetőre
N
If I go atop the lookout of Daroc
Ha kimegyek a nagy gyakorló térre
N
If you go to the large training area
Ha kimegyek a nényei nagy hegyre
N
If you go to the big hill Nenya
Ha kimegyek arra
N
If you go out
Ha kimegyek én a rétre kaszálni
N (C)
When I go reaping in the meadow
Ha 'kimék' a kalocsai határba
N
If 'chimera' serves Kalocsa
Ha majd a nyarunknak vége
N
When our summer is over
Ha ma péntek, holnap szombat
N (C)
If today is Friday, tomorrow is Saturday
Ha még egyszer kihaljok
N
When you die again
Ha mégegyszer leján lennék
N
If I were a girl once again
Ha meghalok, ürmös borba temessenek
N
Bury Artemisia wine, when I die,
N.A. Ha mindig így lenne
N
If it were always so
Ha nem szeretnélek
N
If I did not love
Ha te csóka, csicsóka
N
If your man, artichokes
N.A. Ha te elmégy, én is el
N
If you leave, so will I
Ha te tudnád, amit én
N
If you only knew what I know
Ha úgy akarad, hagy szeressen
N
If you want to love me
N.A. Hadnagy uram
N
Lieutenant sir
Haja, haja mégis haja...
N
Her hair, her hair but her hair
N.A. Haj révész. révész
N
Hej, ferryman, ferryman
Hajdúdorogi Akácos út (katona)
N
Acacia road of Hajdúdorog
Hajdúk (katona)
N
Hajdúk (cattle driver)
Hajdúsági csárdás
N (C)
Csardas of Hajdúság
Hajdúsági csárdás 1
N (C)
Csardas of Hajdúság 1
Haj, haj, haj, letörött a galy
N (C)
Ho,ho,ho, the branch broke
N.A. Haj, ide bella
N
Hey here bella
Hajlik a jegenye
N (R)
The poplar bends
N.A. Hajlik a meggyfa
N
The sprawling sour cherry
N.A. Hajlik a meggyfa levele
N
Bending sour cherry leaves
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány
N (C)
Rosebush bends, a girl bends
N.A. Hajnalba
N
At dawn
Hajnalodik, közeleg a reggel (katona)
N (C)
It's dawn, morning is coming (mil)
Hajnalórán lelkem ébred
N
At dawn my soul awakes
Hajtsd ki rózsám az ökröket
N
Drive out the oxen my rose
N.A. Halász, vadász, aranyász
N
Fisherman, hunter, gold digger
N.A. Hallgassátok meg magyarim (Rákóczi kesergője)
N
Listen my Hungarians (Prince Rakoczi's lament)
Halljátok-e túrkevei lányok
N (C)
Listen here girls of Turkeve

Hallod babám, mit fütyörész a rigó! (katona)

N
Can you hear my baby, what a thrush whistles!
Hallod-e te Kőrösi leány
N (S)
Hear this you girls of Körös
Hallod-e te pajtás (betyárnóta)
N
Can you hear chum
Hallod-e, te szelídecske
N
Listen here my gentle
N.A. Hallod pajtás mit üzen
N
Can you hear the message chum
Hallod-e Te Volegény
N (C)
Listen you groom
Hallottátok ennek hírét
N
Have you heard this news
Hangulatok egy kórógyi lakodalomból
N (C)
Moods is a wedding merrymaker of Kórógy
Haragszik a gazda, hogy mi itt mulatunk
N
The landlord is angry at our partying
Haragszom az olyan szóra 1
N (C)
I hate such talk.
Harangoznak a toronyban
N
Bells are ringing in the tower
Harangoznak Szebenbe, Szebenbe
N (C)
The bells are ringing in Szeben
Harap utca három alatt
N
In three bites street
Harcsa van a vízbe
N
There are catfish in the water
Hármas levele van a lóherének
N
Three letters from clover
Harmatocska
N
Dew Schrott
Harmatos a kukorica levele 1
N (C)
The corn leaves are dewy 1
Harmatos rokolya
N
Petticoats drenched in dew
Hármat tojott a fekete kánya
N (C)
The black kite laid three eggs
Harminckettes baka vagyok én
N
I'm a private in the 32nd
Három a tánc mindhalálig
N (C)
Three dances till death
Harom bokor ribizli
N (C)
Three (red) currant bushes
Három Bokor Saláta Csárdás
N (C)
Three heads of lettuce (csárdás)
Három csillag van az égen (mulatos)
N
Three stars in the sky
Három csillag van az égen (népdal)
N
Three stars in the sky
Három egész napon át
N
Oer all trhee days
Három éjjel, három nap
N (C)
Three nights, three days
Három fehér kendöt veszek
N
Three white kerchief for sale
Három görbe legényke
N (C)
Three curve lad
Három hordó borom van
N (C)
I have three barrels of wine
Három királyok napján
N
Epihany Three Kings day
Háromkirályok napját
N
On Three Kings day
Három krajcáros kaszafém
N
Three farthing metal cutter
N.A. Három legény (Amoda megy,)
N
Three lads (There they go,)
Három liter pálenka
N
Three liters of brandy
Harom penzt adtam a barbulyaba  
N
I have thrown three coins
Három piros kendot
N
Three red shawl
Három piros vánkos csúcsa
N
Thre red pillows
Három székláb
N
Three chairlegs
Három út előttem
N
Three roads ahead
Haszid lakodalmi tánc
N
Hasidic wedding dance
Haszid lakodalmi tánc 1
N
Hasidic wedding dance 1
Haszid lakodalmi tánc 2
N
Hasidic wedding dance 2
Hatan vannak a mi ludaink
N
Six people are our geese
Hat nap óta szól a nóta
N (C)
For 6 days sounds the singing
Haza felé
N
Homeward

Haza fiú haza, reggel van

N (C)

Home boy home, it us in the morning

Haza is kéne már menni, mit fognak mondani
N
It's time to go home, what will they say
Hazajöttem szabadságra
N (N)
I came home on holiday
Haza legény
N
Home lads, home
Haza legény haza már
N
Go home lad already
Haza menni nem merek, nem merek
N (C)
I don't dare go home, no I don't dare
Hazám, hazám, édes hazám
N
My homeland, homeland, sweet homeland
Házasodik a lapát
N
Marry the scoop
Házasodik a motolla
N
Married with the reel
Házasodik a tücsök
N
The cricket is getting married
N.A. Házunk előtt folyik el
N
On front of our house flows
Házunk elott jégverem N (C) Ice house in front of our house,
Házunk előtt, kedves édesanyám,
N (C)
Before our house, dear mother,
Házunk előtt megy egy terhes hajó
N (C)
A loaded boat passes before our house
Házunk elott mennek el a huszárok
N
Hussars march past our house
Házunk előtt van egy magas eperfa
N (C)
A tall mulberry stands before our house
Házunk előtt van egy terebélyes fa
N
There is a huge tree in front of us
Házunk felett kelepel a gólya
N
The stork clatters above our house
Hegedül a kisegér
N
Fiddly little mouse
Hegedut a kezibe 1 (Tedd alá)
N
The violin in his hand 1 (put it nder)
Hegedut a kezibe 2 (Vettem neki kalapom)
N
The violin in his hand 2 (I bought her a hat)
Hegedűlnek, szépen muzsikálnak
N (R)
They are playing the violin well
Hegyaljai (Jászkunsági) gyerek vagyok
N (C)
I'm a mountain lad
Hegyek, völgyek között állok
N
I stand between hills and valleys
Hegyen völgyön lakodalom
N
Wedding in ht mountain valley
Hegyközi csárdás
N (C)
Csardas of Hegyköz
Hegyközi csárdás 1
N (C)
Csardas of Hegyköz 1
Hegyközi lakodalmas csárdás
N (C)
Hegyköz wedding csardas
Hegyközi mulatság
N
Revelry of Hegyköz
Hegyközi mulatság 1
N
Revelry of Hegyköz 1
Hegyközi mulatság 2
N
Revelry of Hegyköz 2
Hegyközi tánc
N
Dance from Hegyköz
Hegyközi tánc 1
N
Dance from Hegyköz 1
Hegyközi tánc 2
N
Dance from Hegyköz 2
Hegyközi tánc 3
N
Dance from Hegyköz 3
Hegyközi tánc 4
N
Dance from Hegyköz 4
Hegyközi tánc 5
N
Dance from Hegyköz 5
Hegyközi tánc 6
N
Dance from Hegyköz 6
Hegyközi tánc 7
N
Dance from Hegyköz 7
Hej, a Mohi hegy borának
N
Hey, the wines of the Mohi hills
Hej a titkos szerelem
N (C)
as before orchestra + lyrcis
Hej anyám anyám kedves édesanyám
N
Hey mom mother dear mother
Hej az Orosz fronton megfújják
N
Sej blow to the Russian front
Hej búra búra, bűbánatra születtem
N
I was born to sad, sad, sadness
Hej, csillag, csillag
N
Hey star, star, beautiful morning star
Hej de engem hat vármegye
N
Ah but it were six counties
Hej, de szépen szól a pitypalatty a réten
N
How lovely the quail sings in the field
Hej Dunáról fúj a szél
N
Hey the winds blow from the Danube
Hej! Elörül kezdöm el
N
Hej, Elora starting out
Hej, fellegek, fellegek
N (S)
Oh, clouds, clouds
N.A. Hej, Gagybátorba
N
Hey, in Gagybator
Hej, gulyások, gulyások
N
Hey, herdsmen, herdsmen
Hej halászok, halászok
N
Hey fishermen, fishermen
Hej, igazítsd jól a lábod
N
Hey, get your feet ready
Hej Jancsika (Gyerek)
N
Hey Jancsika
Hej kendermag
N (C)
Hey hemp-seed
Hej két tyúkom tavalyi, három harmad évi
N
My two hens from last year
Hej, mikor én felülök (katona)
N
Hey, when I sit up
Hej páva hej páva
N
Hey peacock hey peacock
N.A. Hej, pilike táncolj
N
Hi pilike dances
Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj
N
Hej, Rakoczi, Bercsenyi Berzeredj
Hej, révész, révész
N
Hey, ferryman, boatman,
Hej rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing
N (C)
Hey, rosemary, rosemary, my shirt tore off
Hej rózsa, rózsa, ékes vagy
N
Hey, rose, rose, you are brilliant
Hej sár elô
N
Hey to the front
N.A. Hej szénája
N
In the hay
Hej, tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb
N (C)
Hey tulip, tulip, carnation and larkspur
Hej Vargáné
N
Hi Mrs.Varga
Hej, víg juhászok, csordások
N
Happy shepherds, (Christmas carol)
N.A. Héja, héja
N
Hay-ya hay-ya (Children's count-down)
Hepehupás vén Szilágyban
N
Elm bumpy old in bed
Hernádnémeti szüreti mulatság
N
Grape festival in Hernadnemeti
Hervad az a rózsa, melynek töve nincsen
N
A rose withers without roots
N.A. Hervadj rózsa
N
Wither rose!
Hervad már a lombnak
N
Wither in Lombok
Hes légy
N
Be Hess
N.A. Hess el sas
N
Shoo away eagle
Hét napjai dal
N
Seven days of the week song
Hevesi tánc
N

Dance of Heves

Hevesi tánc 1
N

Dance of Heves 1

Hevesi tánc 2
N

Dance of Heves 2

Hevesi tánc 3
N

Dance of Heves 3

Hevesi tánc 4
N

Dance of Heves 4

Hevesi tánc 5
N

Dance of Heves 5

Hevesi tánc 6
N

Dance of Heves 6

Hidegen Fújnak a Szelek
N
Cold winds are blowing
Hideg szél fúj édesanyám
N (C)
There is a cold wind, mother dear
Hídló végén palló végén
N (C)
From one end to the other
Hipp, hopp, itt is, amott is
N (C)
Hip, hop, here and there
N.A. Híres betyár vagyok
N
I'm a famous outlaw
Hires deci horgos partján van egy kerek erdő
N
On the bank of Horgos by the famed Dec
Hóban ébred
N
Snow wakes up
Hóban, fényben
N
Snow, light
N.A. Hogy a csibe ?
N
How much for the chicken?
Hogy ha nékem sok pénzem lesz
N (S)
When I'll have lots of money
Hogy mehetnék bé
N
How can I enter
N.A. Hogy veti el a paraszt lassankint a zabot
N
How a peasant slowly plants oats
Hogyha ir majd édesanyám
R (N)
If my dear mother writes
Hojeda, hojeda, hojeda Varga Márja
N
Hojeda, hojeda, Maria Varga (matchmaking song)
Hol jártál az éjjel cinege madár
N (C)
Where did you go last night little chickadee
Hol jártál báránykám?
N
Where did you wander my little sheep ?
Holtig bánom amit cselekedtem
N
I regret my action til the day I die
Hol van az az orvos (katona)
N
Where is the doctor (mil)
N.A. Hol voltál báránykám
N
Where were you my little sheep?
Hónapos dal
N
Month song
Hoppá Jézus csizmája
N
Hoopla Jesus' little boots
Hopp ide tisztán szép palutt deszkán
N
Hop here cleanly on the plank neatly
Hopp, Juliska, hopp Mariska
N (C)
Hop, Julia. hop Maria
Horgas hídja négy lábon áll
N
The arred bridge stands on four legs
Hortobágyi gulyaállás
N
Cattle messages of Hortobágyi
Hortobágyi kocsmárosné
N
The barmaid of Hortobagy
Hortobágyi pásztordal
N (C)
Shepherd song of Hortobágy
Hortobágyi Tánc
N
Dance of Hortobagy
Hortobágyi Tánc 1
N
Dance of Hortobagy 1
Hortobágyi Tánc 2
N
Dance of Hortobagy 2
Hortobágyi Tánc 3
N
Dance of Hortobagy 3
Horvát népdal
N
Croation folk song
Horvát népdal 1
N
Croation folk song 1
Hosszú farkú fecske, szép barna menyecske
N (C)
Long tailed swallow, lovely brunette bride
Hosszú farkú fecske 1
N (C)

Long tailed swallow 1

Hosszú szárú laboda
N (C)
Long stemmed spinach Elin 1
Hosszú szárú liliomszál
N

Long stemmed lily

Hova keszulsz szivem
N
Where are you going, my love
N.A. Hová mégy hová mégy
N
Where to, where to
Hová mégy, te kis nyulacska
N
Where to little rabbit?
Hová mész te szürke cáp (Csángó)
N
Where are you going, you grey goat
Hozd fel Isten azt a napot
N
God bring on the sun
Hozzám olyan legény akar járni
N
Such a lad wants to see me
Hozz bort
N
Bring wine
Hullámzó Balaton tetején
N (S)
Over the rippling Balaton lake
Hull a szilva a fáról most jövök a tanyáról
N (C)
Plums are falling from the tree
Hull a zápor kinn a pusztán
N (R)
A thunder-storm over the Puszta
Hull az eso, sejehaj (katona)
N
Hull rain, sejehaj
Hulljatok levelek
N
You, leaves will fall
. Huszár gyerek
N (C)
Hussar lad
N.A. Huszár leszek
N
I'm to be a Hussar
N.A. Huszárnak soroztak
N
I'm a Hussar recruit
Huszárosra vágatom a hajamat
N (C)
I'll cut my hair hussar style
Huszár vagyok rózsám
N
I am a Hussar,, my love
Húzd rá cigány, az angyalát
N (C)
Play, gipsy, for heaven's sake
Húzzad cigány mindaddig
N
Play, play on Gipsy until ...
Húzzad csak, húzzad csak, keservesen
N (S)
Play on, play on bitterly
Ici-pici kis galambom
N (C)
My tiny little dove
Icipici kis mese
N
Tiny little tale
Ici pici pók
N
Teeny little spider
Ide azt a boros kancsót
N (C)
Here is the wine jug
Idegen faluba csöndes
N
Foreign quiet village
N.A. Ideki a Csengébe
N
Out here in Csenge
Ifjúság, mint sólyommadár
N
Youth, like a falcon

Ifjúságom telibe

N
In my full youth
Igazságot Magyarországnak
N
Justice for Hungary
N.A. Igyál, míg van benne
N
Drink while there is still some
Igyál betyár, múlik a nyár
N
Drink outlaw, up to the summer
Így jár, aki mindig bort iszik
N
That's how it is, so drink wine
Így ketyeg az óra
N
This is how a clock goes (lullaby)
N.A. Igy mosdik a csóka
N
This is how jackdaws wash
Igyunk egy kis pálinkát
N
Let's drink a little brandy
Igyunk itt!
N
Let us drink here!
Ihalja, ezt a kislányt nem az anyja nevelte
N (C)
Surely, this girl was't raised by her mother
Ihatnám én de nincs mit,
N
I have nothing but Ihatnám
Imregi karikázó
N
Leaping dance of Imreg
Imregi karikázó 1
N
Leaping dance of Imreg 1
Imregi karikázó 2
N
Leaping dance of Imreg 2
Inaktelki legényes
N
Lads' dance of Inaktelke
Inaktelki legényes 1
N
Lads' dance of Inaktelke 1
Inaktelki szapora
N
Rapid dance of Inaktelke
Indulj el egy úton
N
Start on your way
Intézo úr, ha kiáll a gang alá
N
Explorer if you stand under the porch
Int nekem a szeretom (katona)
N
I wrote my love
N.A Ipa, iva páva
N
Ipa, iva, peacock (Csángo)
Írem, írem, fehér írem
N
Healing, white healing cream
Irigyeim sokan vannak
N
Many are envious
Írtam én már a babámnak levelet (Katona)
N (C)
I wrote a letter to my sweetheart
Isaszegi tánc
N
Dance from Isaszeg
Isaszegi tánc 1
N
Dance from Isaszeg 1
Isaszegi tánc 2
N
Dance from Isaszeg 2
Isaszegi tánc 3
N
Dance from Isaszeg 3
N.A. Ismertem az apádat
N
I knew your father
N.A. Ispiláng
N
Circle-dance (children's)
Isten áldja meg a magyart
N
God bless these Hungarians
Isten hozzád szülőttem föld
N
God's welcome my birth-land
Isten véled Bogyiszló városa
N (C)
Godspeed goodby Bogyiszló city
N.A. Istenem, istenem
N
My God, my God
Istenem, istenem, Szerelmes istenem
N
Oh God, my God, my loving God
Istengyermek, kit irgalmad
N
Godchild, whose mercy
Itt a Farsang
N
During carnaval
Ittál, ettél jlo laktál
N (C)
Drun, eaten, well live
N.A. Itthon vagy-e hidasmester ?
N
Are you home, carpenter?
Itt ide lá vörös, vörös az ég alja
N
Look here, crimson, the sky is crimson
Itt van a szép víg karácsony
N
Here is a nice Merry Christmas
Jáger Jóska balladája
N
Jager Joska Ballad
N.A. Jaj, de bajos három évet kiszolgálni
N
It's so hard to serve out three years
N.A. Jaj, de bánom a dolgomat
N
How I regret my affairs
Jaj, de bánom, amit cselekedtem
N (C)
I regret having done that
Jaj, de beteg vagyok
N
My, am I sick
Jaj, de gyöngyen harangoznak
N
Oh, but beads bells
Jaj de huncut az a szolgabíró
N
Oh what a rascal that county-judge
Jaj, de jó, jaj, de jó a huszárnak
N
Oh, how good, oh, how good to be a hussar
N.A. Jaj de magas ég
N
Oh, how high the sky
Jaj, de magas ez a vendégfogadó
N (C)
Oh, how high is this inn
Jaj, de nehéz a szerelmet titkolni
N
How hard it is to keep love secret
Jaj, de régen nem volt esó
N
Boy, it hasn't rained for so long
Jaj de sáros utca
N (C)
Oh what a muddy street
Jaj de soká jaj de régen
N
Oh how long, alas so long ago
Jaj de sokat áztam fáztam regruta koromba (katona)
N
My, I was so wet and cold as a recruit (mil)
Jaj, de széles
S (N)
Oh, how wide
Jaj de szép a holdvilágos éjszaka
N
It's such a beautiful moonlit night
Jaj de szépen cseng a lapi
N
Oh, but it sounds well
Jaj, de szépen esik az eső
N
Oh, how nice is the falling rain
N.A. Jaj de szépen esik az eső 1
N
Oh, how nice is the falling rain 1
Jaj de szépen harangoznak
N
Oh how lovely the bells ring
N.A. Jaj de szépet álmodtam
N
Oh, what a pleasant dream
Jaj, de szép kék szeme
N (S)
Oh, how beautiful blue eyes you have
Jaj, Gömörben úgy mulatnak
N (C)
Oh, Gömör. they are enjoying themselves
Jaj Istenem de megvertél
N (R)
My God how you punish me
Jaj Istenem de víg voltam ezelőtt
N (C)
My God how happy I was before
Jaj, Istenem, ezt a vént
N
Oh, my God, this elder
Jaj Istenem, jaj annak
N
Oh God, woe to those,
Jaj Istenem, mi lelt engem
N (C)
Oh my God, what came over me
Jaj Istenem minek élek
N
Oh My God why do I live
Jaj szivem mit gondolsz
N
Oh my love, what are you thinking?
Jancsi Bácsy eladta
N
Harry sold Bácsy
Jancsika, Jancsika
N
Jancsika, Jancsika
N.A. János bácsi hegedűje
N
Uncle John's violin
János bácsi, dudáljon kend
N (C
Uncle Jorh, blow your bagpipe
Jánoshidi vásártéren, Ica te!
N
Marketplace of Janoshid, Ilene ho!
N.A. Jánoshidi vásártéren 1
N
Marketplace of Janoshid 1
N.A. János úr
N
Mr János / John
Jár a kislány
N (C)
It involves a little girl
Járd ki lábam, járd ki most
N (C)
Let's step it my feet, step it out
Járd ki lábam, járd ki most 1
N (C)
Let's go feet, let's dance now 1

Járd ki lábam, járd ki most 2

N
Walking out of my legs through the now 2
Járd meg borzas, néked illik
N
Step on it scruffy, it befits you
Járhatok az úton (katona)
N
Can I wear on the road
Jármu dal (Gyerek)
S (k)
Vehicle song (kids)
Járok egyedül
N
I walk alone
N.A. Járom az új várnak.az alját
N
I walk under the new fort
Jászsági népdal
N
Folksong of Jászság
Jászsági népdal 1
N
Folksong of Jászság 1
Jászsági népdal 2
N
Folksong of Jászság 2
Jászsági népdal 3
N
Folksong of Jászság 3
Jászsági népdal 4
N
Folksong of Jászság 4
Jászsági népdal 5
N
Folksong of Jászság 5
N.A Jászberényben, Jászberényben
N
In Jaszbereny, in Jaszbereny
Játék karácsonykor
N
Christmass Play
Játszik a szél (kórus)
N
The wind is playing...
Jázminbokor kihajlik az utcára
N (C)
Jasmin-bush arching to the road
Jeges a sudárfa
N
The Arctic sudárfa
N.A. Jelenti magát Jézus
N
Jesus announces himself
Jer bé a temeto kertbe
N
Come into the churchyard
Jertek menjunk
N
Come, let's go
Jeruzsálem kapujában
N
At the gates of Jerusalem
J, J betus dal
N
J, the Alphabet song
Jobbágytelén piros páris
N
Red serf
Jobbágytelki táncok
N
Dances of the summer residence
Jobbágytelki táncok 1
N
Dances of the summer residence 1
Jobbágytelki táncok 2
N
Dances of the summer residence 2
Jobbágytelki táncok 3
N
Dances of the summer residence 3
Jobbágytelki táncok 4
N
Dances of the summer residence 4
Jobbágytelki táncok 5
N
Dances of the summer residence 5
Jobbágytelki táncok 6
N
Dances of the summer residence 6
Jobbágytelki táncok 7
N
Dances of the summer residence 7
Jobbágytelki táncok 8
N
Dances of the summer residence 8
Jobbágytelki táncok 9
N
Dances of the summer residence 9
Jó bor kell a magyarnak
N
Hungarians like good wine
Jó bort iszok, fenyőfával tüzelek (Nyírség)
N (C)
I drink good wine, fueled by juniper-brandy
Jó bor van itt
N
Here is good wine
Jó estét jó estét Csáti bíróné asszony (ballada)
N
Good evening, good evening Mrs.Csati
Jó lenne
N
It would be good
Jó reggelt jó reggelt de nem mindenek
N
Good morning, good morning
Jó szeretni, de titkosan
N (C)
Good love, but secretly
N.A. Jöjj által, Jöjj
N
Come across, come
N.A. Jőjj el által, Jőjj
N
Come on across, come
Jojj el atul jojj el
N
Come hither, come
Jók a leányok, nem rosszak
N
Girls are nice, the're not bad
Jól esik a bús szívnek
N
It feels good for a sad heart
Jól van dolga a mostani huszámak
N (C)
All is well for the hussar today
Jön a róka
N
It comes with a fox
Jön a tél megy a gólya-pár
N
When winter comes the stork pair leaves
Jőnek, jőnek
N
The're coming, coming
Jönnek én utánam sírnak,
N
They come after me crying
Jöttömben, jártamban
N
Jöttömben, jártamban
Juhászbojtár akkor hízik
N
Shepherd lads feel great
Juhászkutyák ugatnak
N (C)
Sheepdogs bark
Juhászlegény
N (R)
Young shepherd
Juhász vagyok
N (C)
I am a shepherd
Juhászlegény a határon
N
Shepherd of the border
N.A. Kács, domikács
N
Kács, domikács
Káka tövén költ a rucza
N (R)
Ducks hatch under the rush
Kaláka Megkapáltuk
N (C)
Megkapáltuk bee
Kalapom, kalapom csurgóra
N (C)
My hat, my hat's on sideways
Kalapomnál (Kalapomon) piros rózsa
N (C)
Red rose on my hat
Kalocsai csárdás 1
N (C)
Kalocsa scardas 1
Kalocsai csárdás 2
N (C)
Kalocsa scardas 2
Kalocsai csárdás 3
N (C)
Kalocsa scardas 3
Kalocsai csárdás 4
NC)
Kalocsa scardas 4
Kalocsai csárdás 5
N (C)
Kalocsa scardas 5
Kalocsai csárdás 6
N (C)
Kalocsa scardas 6
Kalocsai friss
N (C)
Lively dance of Kalocsa
Kalocsai friss 1
N (C)
Lively dance of Kalocsa 1
Kalocsai friss 2
N (C)
Lively dance of Kalocsa 2
Kalocsai friss 3
N (C)
Lively dance of Kalocsa 3
Kalocsai friss 4
N (C)
Lively dance of Kalocsa 4
Kalocsai friss 5
N (C)
Lively dance of Kalocsa 5
Kalocsai friss 6
N (C)
Lively dance of Kalocsa 6
Kalocsai lassú
N (C)
Slow song of Kalocsa
Kalocsai legénybanda
N (C)
The Kalocsa crew
Kalocsai paprika csárdás
N (C)
Paprika csardas from Kalocsa
Kalocsai tánc
N
Dance of Kalocsa
Kalocsai tánc 1
N
Dance of Kalocsa 1
Kalocsai tánc 2
N
Dance of Kalocsa 2
Kalocsai tánc 3
N
Dance of Kalocsa 3
Kalocsai tánc 4
N
Dance of Kalocsa 4
Kalocsai tánc 5
N
Dance of Kalocsa 5
Kalocsai tánc 6
N
Dance of Kalocsa 6
Kalocsai tánc 7
N
Dance of Kalocsa 7
Kalocsai tánc 8
N
Dance of Kalocsa 8
Kalocsai tánc 9
N
Dance of Kalocsa 9
Kalocsai tánc 10
N
Dance of Kalocsa 10
Kalocsai tánc 11
N
Dance of Kalocsa 11
Kalocsai tánc 12
N
Dance of Kalocsa 12
Kalocsai tánc 13
N
Dance of Kalocsa 13
Kalocsai tánc 14
N
Dance of Kalocsa 14
Kalocsai tánc 15
N
Dance of Kalocsa 15
Kalocsai tánc 16
N
Dance of Kalocsa 16
Kalocsai tánc 17
N
Dance of Kalocsa 17
Kalocsai tánc 18
N
Dance of Kalocsa 18
Kalocsai tánc 19
N
Dance of Kalocsa 19
Kalotaszegi- boros
N
Wine of Kalotaseg
Kalotaszegi boros népdal
N
Wine of Kalotaseg folksong
Kalotaszegi cigánycsárdás
N (C)
Gypsy csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi cigany cdárdás 1
N (C)
Gypsy csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás
N (C)
Csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás 1
N
Csardas of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi csárdás 2
N
Csardas of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi csárdás 3
N
Csardas of Kalotaszeg 3
Kalotaszegi csárdás 4
N (C)
Csardas of Kalotaszeg 4
Kalotaszegi csárdás 5
N (C)
Dawn song of Kalotaszeg 5
Kalotaszegi csárdás 6
N (C)
Dawn song of Kalotaszeg 6
Kalotaszegi csárdás 7
N (C)
Dawn song of Kalotaszeg 7
Kalotaszegi csárdás 8
C (N)
Csardas of Kalotaszeg 8
Kalotaszegi hajnal
N
Dawn song of Kalotaszeg
Kalotaszegi hajnal 1
N
Dawn song of Kalotaszeg  1
Kalotaszegi hajnal 2
N
Dawn song of Kalotaszeg  2
Kalotaszegi hajnal 3
N
Dawn song of Kalotaszeg 3
Kalotaszegi katonadal
N
Soldiers song of Kalotaszeg
Kalotaszegi katonadal 1
N
Soldiers song of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi Legényes
N
Lads' dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi legényes 1
N
Lads' dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi legényes 2
N
Lads' dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi szapora
N
Rapid dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi szapora 1
N
Rapid dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi szapora 2
N
Rapid dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi szapora 3
N
Rapid dance of Kalotaszeg 3
Kalotaszegi szapora 4
N
Rapid dance of Kalotaszeg 4
Kalotaszegi szapora 5
N
Rapid dance of Kalotaszeg 5
Kalotaszegi szapora 6
N
Rapid dance of Kalotaszeg 6
Kalotaszegi tánc
N
dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi tánc 1
N
Dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi tánc 2
N
Dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi tánc 3
N
Dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi tánc 4
N
Dance of Kalotaszeg 4
Kalotaszegi tánc 5
N
Dance of Kalotaszeg 5
Kalotaszegi tanc 6
N
Dance of Kalotaszeg 6
Kalotaszegi tanc 7
N
Dance of Kalotaszeg 7
Kalotaszegi tanc 8
N
Dance of Kalotaszeg 8
Kalotaszegi tanc 9
N
Dance of Kalotaszeg 9
Kalotaszegi tanc 10
N
Dance of Kalotaszeg 10
Kalotaszegi tanc 11
N
Dance of Kalotaszeg 11
Kalotaszegi tánc 12
N
Dance of Kalotaszeg 12
Kalotaszegi tánc 13
N
Dance of Kalotaszeg 13
Kalotaszegi tánc 14
N
Dance of Kalotaszeg 14
Kalotaszegi tánc 15
N
Dance of Kalotaszeg 15
Kalotaszegi tánc 16
N
Dance of Kalotaszeg 16
Kanásztánc
N
The Swineherd dance
Kanásztánc 1
N
The Swineherd dance 1
Kanásztánc 2
N
The Swineherd dance 2
Kanásztánc 3
N
The Swineherd dance 3
Kanásztánc 4
N
The Swineherd dance 4
Kanásztánc 5
N
The Swineherd dance 5
Kanásztánc 6
N
The Swineherd dance 6
Kanásztánc 7
N
The Swineherd dance 7
Kanásztánc 8
N
The Swineherd dance 8
Kanásztánc 9
N
The Swineherd dance 9
Kanásztánc 10
N
The Swineherd dance 10
Kanásztánc 11
N
The Swineherd dance 11
Kapitány úr
N
Mr captain
Káposzta, káposzta
N (C)
Cabbage, cabbage
Kapum elott
N
Fronte gate
Karacsonyak eccakajan
N
On Christmas Eve
Karacsonyi dudallas
N
Christmas Piping
Karácsonyi népdal
N
Christmas folkong
Karácsonyi pásztortánc
N
Christmass shepherds dance
Karácsony ünnepén
N (C)
Yule tide
Karcagi csárdás
N (C)
Csardas from Karcad
Karcagi csárdás 1
N (C)
Csardas from Karcad 1
Karcagon
N
Karcag
Karcsai csárdás
N (C)
Csardas from Karcsa
Karikás-Kapum elott
N
On front of my ringed gate
Kárpátokban megfújták a trombitát (katona)
N
The trumpets sound in the Carpathians
Kárpátteton lakik a szeretom (katona)
N
The Carpathian lover is living on top
Kaszárnya kaszárnya (Csik)
N
Barracks, barracks (from Csik county)
Kaszárnya kaszárnya sürü ablak
N (C)
Barracks Barracks dense window
N.A.. Kaszáscsillag fenn az égen
N
Orion star in the sky

Kászoni népdal

N
Folksong of Kászon

Kászoni népdal 1

N
Folksong of Kászon 1

Kászoni népdal 2

N
Folksong of Kászon 2

Kászoni népdal 3

N
Folksong of Kászon 3

Kászoni népdal 4

N
Folksong of Kászon 4

Kászoni népdal 5

N
Folksong of Kászon 5

Kászoni népdal 6

N
Folksong of Kászon 6

Kászoni népdal 7

N
Folksong of Kászon 7

Kászoni népdal 8

N
Folksong of Kászon 8

Kászoni népdal 9

N
Folksong of Kászon 9

Kászoni népdal 10

N
Folksong of Kászon 10

Kászoni népdal 11

N
Folksong of Kászon 11

Kászoni népdal 12

N
Folksong of Kászon 12

Kászoni népdal 13

N
Folksong of Kászon 13
Katalinka szállj el
N
Fly away Katalinka
Katalinka szállj el, Jönnek a törökök (korus)
N
Katalinka fly away, The turks are coming
Katana se lettem vóna
N
I would not be a soldier
Katica szállj el
N
Ladybird, fly away
Katonadal Tiszakarádról
N
Soldier Song of Tiszakarádról
Katonadal 1
N
Soldiers song 1
Katonadal 2
N
Soldiers song 2
Katonadal 3
N
Soldiers song 3
Katonadal 4
N
Soldiers song 4
Katonakíséro (Katona)
N

Military Escort

Katona vagyok én ország orizoje (Bukovina)
N
I'm a soldier guarding the country
Kazárbokori csárdás
N (C)
Csardas from Kazárbokor
Kazárbokori csárdás 1
N (C)
Csardas from Kazárbokor 1
Kazári csárdás
N (C)
Csardas of Kazár
Kazári friss csárdás
N (C)

Lively csardas of Kazár

Kazari Tanc
N
Dance of Kazar
Kazari Tanc 1
N
Dance of Kazar 1
Kazari Tanc 2
N
Dance of Kazar 2
Kazari Tanc 3
N
Dance of Kazar 3
Kebelei gerencsér
N
Gerencsér's bosom
Kecskebéka fölmászott a füzfára
N (S)
A bullfrog climbed up the willow
Kecske ment a kiskertbe
N
The goat went to the small garden
Kecskeméti gavallérok
N
Cavaliers of Kecskemet
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
N
Kecskemét parades the dashing recruiters
Kedves Árpi és orosz zsuka
N

Dear Arpi (dance) a Russian Zhuk

Kedves édesanyán nincsen (katona)
N
No dear mother
Kedves rózsám
N (C)
My dear rose
Kedves rózsám tudot azt
N
Dear Sweetheart, you know
Kegyes szívü
N
Kindearted
Kék a kökény, recece
N (C)
Bluish blueberry, reh-ceh-ceh
N.A. Kék a kökény, zöld a petrezselyem
N
Blueberries are blue, parsley is green
Kék Duna Dalkör
N
Blue Danube Circle Song
Kék ibolya búra hajtja a fejét
(R) N
Blue violets hang in sadness
Kék ibolya ha leszakítánalak
N
Blue violet, what if I picked you
Kék nefelejcs
R (N)