Home Page

  Internet Zene Kereső
 
Song search by text only / Szöveg Keresés.
Note: do not use accents / Figyelem: ezt ékezet nélkül kell!
 
   Help

Népdalok lyrics  see:  / Népdal szövegek:    
Lyrics and score see:  / Dalszöveg, kotta:   
Népdal Lyrics Index:  / Népdal szövegtár:  
  
http://zeneszoveg.hu/performer.php?pc=1221 
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/dalok/dalok.htm
http://www.nepdal.hu/  (Folkrádió)   Home pageHome pageHome pageHome page

Népdal info/sources   Információ/Források          Népdal music   Népzene      "MESSZI TÁBORTŰZEK"- CD's
              Zene+ ének / Music+song            Zenekar / Orchestra          Énekszó / Voice only
    * N: only in Népdalok N (C):also in Csárdás; N (R): also in Rubato; N (S): also in Song
**N (C)
 = dual demo as (N) and (C)/(R);     N.A.= Not available
MIDI
Mp3
Demo
Magyar / Hungarian title
**N (C)
English title                  
32-es baka vagyok én (katona)
N
I am an infantryman aged 32
1848 as katonadalok
N
1848 Soldiers song
1848 as katonadalok 1
N
1848 Soldiers song 1
1848 as katonadalok2
N
1848 Soldiers song 2
A, a, a A, a, a, a farsangi napokban
*N
A, a, a, in a carnival time
N.A. A a a ma van szent Gergely napja
N
A, a,a, today is Saint Gregory
A, Á betus dal
N
A, the Alphabet song
A babám kertje
N
The baby garden
A babám kertjében
N
The baby garden
N.A A bárnia kertek alatt
N
Beyond the gardens of Bárna
A bátai bíró lánya
N
The Báta judge's daughter
A bátai réztoronyba
N
The Báta of Réztorony
A bekei kertek alatt A bejei kertek alatt
N
Under the gardens of Beje
A bökönyi, a bökönyi templom tetejére
N
Bököny, the top of the church of Bököny
A bökönyi nagy hodályban
N
The large barn of Bököny
A bökönyi nagy toronyban
N
The large towerof Bököny
A boldogi templom tornya
N
The church tower of Boldog
A bolhási kertek alatt
N
Behind the village of Bolhás (melody from 1500)
A borostyán apró kéket virágzik
N
The common ivy has tiny blue blooms
A bundának nincs gallérja
N
A sheepskin fur has no collar
A busz kereke körbeforog
N
Weels on the bus rotate,
A búzamezőben háromféle virág
N
Three types of flowers in the wheatfield
A cigányok sátora
N (C)
The tent of Gypsies
A cinege cipoje
N
Tit shoes
A citrusfa levelestől ágastól
N
A citrus tree with leaves and branches
N.A. A Csallóközön
N
On Csallokoz Island
A csetényi dombteto (= Nem tehetek)
N (C)
On the hill of Cseteny
A csikósok, a gulyások
N
The horsemen, the cowboys
A csikósok, a gulyások 1
N
The horsemen, the cowboys
A csitári hegyek alatt
N (C)
Below the Mountains of Csitár
A décsei magas torony
N
The high tower of Décse
A dudari kertek alatt
N (C)
Under the Dudar gardens
A Dunáról fúj a szél, feküdj mellém majd nem ér
N
The wind blows from the Danube
A faluban nincs több kislány csak kettő
N (C)
The village has no more girls but two
A fekete halom allat
N
Under the black hills
A fényes nap
N
The shining sun
A fiastyúk,a fiastyúk
N
Seven Sisters, seven stars
A fő utcán, a fő utcán, végig menni nem merek
N
On the main road, on the main road, I dare not walk
A Fűzéri bíró kapujában
N
At the judges gate of Fuzer
N.A. A girhai rongyos pince
N
The dilapidated cellars of Girha
N.A.. A gőzkocsi hat kereke de fényes
N (C)
The 6 wheels of the steam-engine are shiny
N.A. A gőzkocsi hat kereke, de nem bánom
N
Six wheeled steam-engine, but I don't care
A gumimaci magyar teljes
N
The entire Hungarian Rubber Bear
N.A. A gyirmóti magas torony
N
The hightower of Gyirmot
A gyulai kert alatt
N
Behind the garden of Gyula
A hajnali csillag
N
The morning star
A hajnali csillag ragyog
N
The morning star is shining
A hajnali harangszónak A hajnali harangszónak
N
The sound of dawn bells
A három szabó Legények
N
The three tailors lads
N.A. A horgosi bíró kapujába
N
At the judge's gates of Horgos
A horgosi bírónak
N
Judge Horhoa
A Horgosi Csárda
N (C)
The Csarda-inn of Horgos
N.A. A Hortobágyon (Mikor gulyásbojtár voltam)
N
On the Hortobagy plains (When I was a cowboy)
A jó bornak nem kell cégér
N (C)
Good wine needs no labels
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga
N
The good cavalrymen are well off
A juhásznak jól megy dolga
N (S)
The Shepherd Is Well Off
A kalapom, a kalapom félig selyem
N
The head, the half silk head
A kalászi keskeny árok
N
Narrow ear channel
A kanyargó Tisza partján
N (R)
On the banks of the meandering Tisza
N.A. A kaposi kanális, kanális
N
The canals, canals of Kapos
A kapuban a szekér
N
The target of the charriot
N.A. A kapumban egy kerek almafácska
N
A small apple tree by my entrance
A karádi (szadai) bírónak
N
The judge of Karád
A karádi falu végén (leányvásár)
N
On the edge of Karad (girl-market)
A kassai szolohegyen
N
In the Kassa vineyards
A kaszárnya előtt áll egy magas nyárfa (Katona)
S
There is a tall poplar front of the barracks (Mil)
N.A. A kenderem kiázott
N
My hemp is soaked
A kertmegi kert alatt
N
Behind the garden of Kertmeg
N.A. A Királyfi (Egyszer egy királyfi)
N
The prince (Once upon a time a prince)
A kis Jézus aranyalma
N
Little Jesus is a golden apple
A kis Jézus megszületett
N
Little Jesus is born
A kis kertünk
N
Our little garden
A kisnyéki rózsás kertek alatt
N
Under the rosegardens of Kisnyek
N.A. A kolonyi patakokba'
N
In the creeks of Kolony
A kopányi hegyek alatt
N (C)
In the foothills of the Kopányi mountains
N.A A korondi halastó
N
The fish pond of Korond
A kőszegi laktanya
N
The barracks of Koszeg
A Kövesdi híres csárda
N
Famous csarda-inn of Kovesd
A krasznai vásárban
N
Kraszna fair
A kunsági hármas határ, érted lettem
N
The triple boundary of Kiskunság,
A ladányi falu végén
N
At the end of Ladany village
A lapádi violak
N
lapádi violets
N.A. A lászlai új majorban
N
In the new farmstead of Laszla
A lusta feleség
N
The lazy wife
A Magyarbődi dobogós kőhídnál
N
At the stone bridge of Magyarbod
A malomnak nincsen köve (lába)
N
The mill has no stone (legs)
A Marcsának rózsaszín szalagja
N
Mary's pink ribbons
A menyasszony szép virág
N
Brides are lovely flowers
A Mérai hegytetőn
N
On the Méra hilltop
A Mérai Temeto
N
The Méra Cemetery
N.A. A mi házunk szép helyen van
N
Our house is on a nice spot
N.A. A mi házunk tetejére rászállott a gólya
N
The stork landed on our roof
N.A. A mindenit ennek a rossz világnak
N
Doggone this wicked world
A mohácsi legények
N
Lads from Mohacs
N.A. A nagy ágyúk szépen szólnak
N
The big cannons are sounding
A nagy bécsi kaszárnyára
N
The great Viennese barracks
A nagy ho-ho-ho horgász
N
The big ho-ho-ho firsherman
A nagy utcán
N
The high street
A nap leszáll
N
The sun descends
A nap nyugodni tér
N
The sun is setting
A part alatt, három varjú
N
By the banks, three crows
N.A. A paszulya szára
N
The bean stalk
A paszulya szára, felfutott a fára
N
The beanstalk ran up the tree
A patai zöld erdőben
N
In the green woods of Pata
N.A. A pilisi likpince
N
The cave cellars of Pilis
A pilisi tiszta búza
N (C)
The pure wheat of Pilis
A pincébe le, le, le
N
Down the cellar, down, down
N.A. A pogány király leánya
N
The pagan king's daughter (ballad)
A pozsonyi sétatéren
N
The Bratislava promenade
A pünkösdi rózsa
N
The peony rose
A pünkösdnek jeles napján
N
On the Pentecost holiday
A rátóti legények
N
The lads of Rátót
A románoké
N (C)
Rhe Romanians
A rossz feleség
N
The troublesome wife
N.A. A somogyi rétek alatt
N
Beyond the fields of Somogy
A Szántói (Szárszói) híres utca
N
Famous street of Szantó (Szárszói)
A szebényi temetoben
N
The cemetery of Szebényi
A szegedi halastó
N
The fishpond of Szeged
A Szegedi sugár torony
N
The light tower of Szeged is high
N.A. A székely embernek
N
For a szekely (szekler) man
A szelei réztoronyba
N
The winds of Réztorony
A szennai láposon
N
On the flats of Szenne
N.A. A szépasszony messze lát
N
A lovely woman sees far
A szováti öregektol
N
The elderly of Szovat
N.A. A tarcsai vizitáló teremben
N
In the visiting room at Tarcsa
A tavaszi szép időnek lám, hogy mindenek
N
Lovely springtime, welcomed by all
A te két szemednek
N (R)
For your two eyes
A temeto kapu
N
The cemetery gates
A te rózsafádon
N (R)
On your rose tree
A Tiszából a Dunába foly a víz
N
Water of the rivers Tisza and Danube
A török és a tehenek
N
The Turkish and cows
A toronyba tizet ütött az óra
N
The tower clock struck ten
N.A. A traktor
N
The tractor
N.A. A tréfás juhász (Aluszol-e jó juhász)
N
The jesting shepherd (Are you asleep good shepherd)
A vacsárcsi halastó
N
The fishpond of Vacsárcs
A Vargáék ablakja
N (C)
The windows of the Varga's
A vén cigány
N (A)
The old gipsy
Az a vén Szilágyság
N
The old Szilágyság
N.A. A veszprémi állomáson
N
In the railwaystation of Veszprém
A Vidróczky hires nyájá
N (R)
Vidróczky's famous flock
A virágnak megtiltani nem lehet
N (R)
You can't forbid a flower (poem: Petőfi Sándor)
N.A. A virágok vetélkedése
N
Flower competition
A visai fogadóban
N
The Visa inn
A visnyai vár völgyében
N
In the valley of Visnyó castle
A zöld fenyöfán
N
The green pine trees
Abaújszinai csárdás
N
Csárdás of Abaújszina
Abaújszinai csárdás 1
N

Csardas from Abaújszina 1

Abaújszinai csárdás 2
N

Csardas from Abaújszina 2

Abaújszinai csárdás 3
N

Csardas from Abaújszina 3

Abaújszinai csárdás 4
N

Csardas from Abaújszina 4

Abaújszinai friss csárdás
N
Lively csárdás of Abaújszina
Abaújszinai friss csárdás 1
N
Lievely csárdás of Abaújszina 1
Ábécédé-nóta
N
Abcd song
Ablak alatt sír az akác
N

Tomb under a acaica window

Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
N (C)
The moon shines into my window
Ablakomon besütött a holdvilág
N
The moon shines through my window
Ábrahámnak sok fia volt.
N
Abraham had many sons
Ádámosi csárdás
N (C)
Csardas of Adamos
Addig babám szerettelek
N
Until then, baby, I love you
Addig élem világomat
N
I will enjoy life until
N.A. Addig élem világomat 1
N
I will enjoy life until 1
Addig éltem világomat 2
N
So far I enjoyed life 2
Addig megyek míg a szememmel látok
N
I'll go as far as my eye can see
Addig, rózsám el nem hagylak
N
Until then, my rose will not leave
Adj Istenem, még egy csodá
N
God make just another miracle
Adjon az Úristen (regös ének)
N
May God grant you (ancient regös rhyme)
Adjon Isten annak jót, kinek szíve
N
Be good God, to the good hearts
Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk úran
N
God bless good night,
Adjon Isten jó éjszakát küldje hozzánk 2
N
God bless good night
Adjon Isten minden jót. (Új Év)
N
God grant abundance (New Year)
Adjon isten szekeret
N
God give us wagons
Ajaki karikázó
N
Leaping dance of Ajak
Ajaki karikázó 1
N
Leaping dance of Ajak 1
Ajaki karikázó 2
N
Leaping dance of Ajak 2
Ajaki karikázó 3
N
Leaping dance of Ajak 3
Ajaki karikázó 4
N
Leaping dance of Ajak4
Ájla lajla, Doktor úr értem
N
Ajla lajla, doctor, I mean,
Áj, báj, kecskeháj
N
Aj charming nurse
Aj, sirass édesanyám
N
Oh, weep for me dear mother
Akácos út
A (N)
A road with acacias
Akármerről fúj a szél
N (S)
No matter whence the wind blows
Aki a babáját igazán szereti
N (C)
If you truly love your sweetheart
Aki a babáját Igazán szereti (eső) 2
N
If you truly love your sweetheart (rain)
Aki dudás akar lenni
N
If you're to play the bagpipes
Aki legény akar lenni
N
If you think you are a man
N.A. Aki legény akar lenni 1
N
If you think you are a man 1
Akinek a szívén bánat ül
N (A)
If your heart is heavy with sorrow
Aki nem lép egyszerre
N
Anyone who does not step in
Aki szép lányt akar venni (Lakodalmas)
N
If you want a girl of beauty (wedding song)
. Akkor szép a huszár
N
A hussar looks best
Akkor szép az erdő, mikor zöld
N
Forests are nice when green
Akkor szép az erdo, mikor zöld 1
N
Forests are nice when green 1
Áldja meg az Isten (Vitézi ének)
N
God bless those mothers (Hero's song)
Áldja meg az Isten
N
God bless those mothers (Hero's song)
Alföldi betyárnótá
N
Outlaw song of the Plains
Alföldi betyárnótá 1
N
Outlaw song of the Plains 1
Áll a baba, áll
N
The baby is there
Áll a hajó a tenger közepébe
N
A ship is standing in mid ocean
Állathangos dal
N
Loud animal sound
Állatok kicsinyei
N
Little animals
Áll előttem egy virágszál
N
Before me stands a flower
N.A. Állj meg kislány
N
Stop young lady
Állok a templom sarkán egyedül
N
I stand alone in the corner of the church
Alma a fa alatt
N (C)
Apples under the tree
Almásszentmihályi hajnali
N
Dawn song of Almásszentmihály
Almásszentmihályi csárdás
N
Csardas of Almásszentmihály
Almásszentmihályi csárdás 1
N
Csardas of Almásszentmihály
Almásszentmihályi szapora
N
Rapid dance of Almásszentmihály
Almásszentmihályi szaporas 1
N
Rapid dance of Almásszentmihály 1
Álmodj még
N
Keep on dreaming
Álom esett a szememre
N
Sleep overcame my eyes
Álomszuszék
N
Sleepy-head

Alsószegi faluvégen nem zörög a falevél

N

No leaves rustle on the edge Alsoszeg

Által mennék én a Tiszán
N
I would cross the Tisza
Altatódal
N
Lullaby
Aludj baba, aludjál!
N
Sleep baby sleep
Aludj el
N
Go to sleep
Aludj kicsikém
N
Sleep, little one
Aluszol-e te juhász
N
Aluszol you Shepherd
N.A. Amaz ó-esztendő
N
This past year
Amely lánynak a párnája liba tollal
N
If a girl's pillow is of goose down
Amerre én járok
N
Wherever I walk
Amerre én járok még a fák is sírnak
N (R)
Wherever I walk even the trees
Amikor az édesanyám
N (R)
When my dear mother last asked
N.A. Amikor én leány voltam
N
When I was a maiden
Amikor még gyermek voltam
N (R)
During my childhood
N.A. Amott, amott a kocsmában
N
Beyond, at yonder tavern
Amott egy kis patak mellett
N
There by the small creek
Amott kerekedik
N (S)
Yonder gathers
Amott legel, amott legel
N
Yonder grazes, yonder grazes
Amott megyen egy menyecske
N
There walks a young woman
Amott megyen egy talyiga magába
N
There goes a cart
András-nap után az ido
N
The weather after St. Andrew's day
Andrásfalva környes körül
N
All around Adrásfalva
Angoli Borbála rózsaszín ruhája (ballada)
N
The pink dress of Angoli Barbara
N.A. Angyal-e, ördög-e ?
N
Angel or devil?
Ángyom asszony kertje bertje
N
My sister-in-laws garden plot
N.A. Ángyom sütött rétest
N
My sister-in-law baked a pie
Annyi bánat a szívemen
N
I'm heartbroken
Anyám, anyám, édesanyám mondd
N (A)
Mother, mother, dear mother
Anyám édes anyám
N
Mother dear mother
N.A. Apámért s anyámért mit nem cselekednék
N
What I wouldn't do for my father 'n mother
Apró murok, petrezselëm
N
Tiny Carrot, petrezselëm
N.A. Apró szeme van a kukoricának
N
Corn has small grains
Aradi vár,
N
Arad Castle
Arany ideim folyása
N
Passing of my golden years
Aranyalmás az én selyem
N
Golden-apples on my silk shawl
N.A. Aranyat, tömjént, mirrhát
N
Gold, frankincense, myrrh
N.A. Aranyozott nevednek gyönyörű hajnala
N
Lovely dawn of your golden name
N.A. Arató ünnep
N
Harvest festival
Aratóverseny Balmazújvároson
N
The harvesting competiton at Balmazújváros
Árkolják a szászcsávási temetot
N
Ditch around Szászcsávás cemetery
Árkot keres a folyóvíz (part Megkapult)
N (S)
Running water searches for trenches
Árkot ugrott a szúnyog
N
The mosquito jumped into the ditch
Árok, árok, de mély árok
N (C)
Ditch, ditch, really deep ditch
Árok is van, gödör is van
N (S)
There is ditch, there is a pit
Árokparti kökény, kökényszemü kislány
N
Roadside blueberry, blue eyed girl
Árok partján a pemetefű (from c 1824)
N
Horehound herbs along the banks of the road
N.A. Árok partján meglőttek
N
By the ditch they shot
N.A. Árok partján récetojás
N
Duck eggs by the roadside ditch
Árpa, árpa, de szép tábla árpa
N
Barley, barley, lovely barley field
Arra alá de sok a fa (sárközi csárdás)
N (C)
Down beyond the're many many trees
N.A. Arra gyere, amerre én
N
Come this way, come my way
Arra kérem az én jó Istenemet
N
I ask my good Lord
Arra kérem az én jó Istenemet 1
N
I ask my good lord 1
Arról alul kéken beborult az ég
N
In the distance the sky is dark blue
N.A. Áron (Öreg kerskedő)
N
Aron (Old merchant)
N.A. Árva az a madár
N
Lonesome are such birds
N.A. Árvából van jó katona
N
Orphans make good soldiers
Árvalányhaj lengedez a hegyteton
N (R)
Orphan-girl's-hair (feathergrass) waving
Árva madár, mit keseregsz (Székely)
N
Forlorn bird, why do you grieve
Árva vagyok árva
N (C)
I am alone, all alone
N.A. Ásom, vájom
N
I'm digging and gouging
Asszony, asszony...ki a házból
N
Woman, woman...come out of the house
Asszony lesz a lányból
N (R)
The girl becomes a woman
Asszonyok, asszonyok hogy legyek társatok
N
Ladies, ladies, how can I join you?
Attila királyról
N
King Attila
Attila Lehel Árpád
N
Atila Árpads breath
Átugrottam a Sár vizét
N
I jumped over the Sar (white) river
N.A. Az ágyúnak a kereke
N
The wheels of a cannon
Az alföldi csárdába
N
In the tavern of the Plains
N.A. Az alföldi puszta
N
The Great Plains
Az Aradi fegyház kőből van kirakva
N
The prison of Arad is made of stones
Az árgyélus kismadár nem száll
N
The Argirus little bird doesn't fly
Az asszony, ha veszekszik
N (C)
The woman, if to quarrel
Az a szép, az a szép
N (C)
Pretty girls, pretty girls have blue eyes
Az a szép szeretőm, az a kicsi barna
N
There is my love, the tiny brunette
Az aszódi sorozóra süt a nap..
C (N)
Sunshine at the recruitment in Aszod
Az egri ménes"
N (S)
The horses of Eger
Az eke a földet nem magának szántja
N
The till does not turn the earth for itself
Az én apám olyan volt
N (C)
My father was such
Az én jó apámnál nincs jobb a világon
N (R)
No one better than my my good father
Az én kedves szeretomtol
N
My dear szeretomtol
N.A. Az én lovam Szajkó
N
My horse Szajkó
Az én rácsos kapum sárgára van festve
N
My screen gate is painted yellow
Az én tyúkom megbódult
N
My hen went berserk
Az én uram csapodár
N
My husband is fickle
Az Erdélyi havasokon
N
Snow covered Transsylvanian mountains
Az erdő szélibe
N
At the forest edge
Az hol én elmegyek még a fák is sírnak
N
Where I pass even the trees weep
Az Isten áldása, szálljon erre házra
N
God's blessing on this house
Az ocsényi kertek alsó végén
N
At the lower end of Ocseny
N.A. Az Oláhok
N
The Wallachians (Rumanians)
N.A. Az Oláhok 2
N
The Wlachs / Romanians 2
Az öreg zsidónak
N
The old Jew
Az ürögi faluvégen szól a muzsika
N
Music on the edge of Urog
Az úton levok
N
Down the road
N.A. Azért, hogy a szeretőm elhagyott
N
Just because my sweetheart left me
Azért, hogy én huszár vagyok
N
Because I'm a hussar
N.A. Azért szerettem
N
The reason I liked
Azhol én elmegyek
N
Wherever I pass
Azok a szép szász leányok
N
These beautiful Saxon girls
N.A. Az őrhalmi bírónak udvarában
N
In the judge's yard of Őrhalom
Azt a kutya mindenit
N
Doggone it!
Azt dalolja a kis madár (Katona)
N
Little birds are singing
Azt gondoltam eső esik
N
I thought it 's raining
Azt hittem hogy nem
N
I believed the army doesn't
Azt mondják, hogy boros vagyok
N
They say I am tipsy
N.A. Az ürögi sűrű erdő alatt
N
Beside the dense forest of Urog
Babám háza előtt
N
Before my sweethearts house
N.A. Babot vittem a malomba
N
I Took beans to the mill
Bács-Kiskun megyei népdal
N
Bács-Kiskun county folksong.
Bács-Kiskun megyei népdal 1
N
Bács-Kiskun county folksong. 1
Bács-Kiskun megyei népdal 2
N
Bács-Kiskun county folksong. 2
Bács-Kiskun megyei népdal 3
N
Bács-Kiskun county folksong. 3
Badacsonyi csárdás
N (C)
Badacsony csárdás
Badacsonyi kéknyelű
N (C)
Badacsony red wine
Bagi tánc
N (C)
Dance of Bag
Bagi tánc 1
N (C)
Dance of Bag 1
N.A. Bagolymadár nem száll minden ágra
N
The owl does not land on every branch
Bajacs(?) híres város, az utcája sáros
N
Bajacs(?) is a famous town, it's street is muddy
Bajtárs, ma még tán csak (katona)
N
Buddy, today life may be 5 minutes (mil)
Bakonyerdő barlangjában
N
In a cave of Bakony
Bakonyi népdal
N
Folksong of Bakony
Bakonyi népdal 1
N
Folksong of Bakony 1
Bakonyi népdal 2
N
Folksong of Bakony 2
Bakonyi népdal 3
N
Folksong of Bakony 3
Balalajka
N
Balalajka
Balatoni nepdal
N
Folksong from Balaton
Balatoni nepdal 1
N
Folksong from Balaton 1
Balatonnak nincsen gerendája
N
Lake Balaton has no logs.
Bánat, bánat
N
Sorrow, sorrow
Bárcsak engem valaki
N
If only someone would call me
Bárcsak lányokat is soroznák
N
If they would only recruit girls
Barlangász Himnusz
N
Speleological Anthem
Barna kislány a konyhába mosogat
N
Brunette girl is washing in the kitchen
Barna kislány (csárdás)
N (C)
Brunette girl (csárdás)
N.A. Barna kislány, ha bemegy a templomba
N
Brunette girl, as she enters church
Barna kislány hat párnája
N
Little Brunette with her pillow
N.A. Barna kislány levelet ír
N
Brunette girl writes a letter
Basa Pista (Megölték a Basa Pistat)
N
Basa Pista/Steve (They killed Pista Basa)
Batai tanck
N
Dance of Bata
Batai tanck 1
N
Dance of Bata 1
Batai tanck 2
N
Dance of Bata 2
Batai tanck 3
N
Dance of Bata 3
Batai tanck 4
N
Dance of Bata 4
Báta vize ziheg-zuhog a gáton
N
The Báta ziheg water pouring of he barrier
Bátori Kalári, nyisd ki az ablakot
N
Bátori Klare, open the window
Bazsa (Bözse, Birte) Mári) libája
N (C)
Mary Bazsa's (Bozses, Birte's) goose
Bécs várában sír a német
N
In the Vienna fortress the Germans wail
Befogom a hat ökröm a járomba
N
Yoking six oxen
Befogom a lovam, befogom a lovam
N (C)
I hitch my horse, I hitch my horse
Beizentem a szeretőm anyjának
N (C)
 I called my sweetheart’s mother
Beköszönto
N
Welcome

Beregi tánc

N
Dance of Bereg

Beregi tánc 1

N
Dance of Bereg 1

Beregi tánc 2

N
Dance of Bereg 2

Beregi tánc 3

N
Dance of Bereg 3
Bereg náni
N
Old Mrs Bereg (local ballad)
Béreslegény mezítláb ment szántani
N
The hired lad went plowing barefoot
Béreslegény, jól megrakd a szekeret
N
Working lad, stack your wagon high
N.A. Béres gyerek, jól megrakd a szekeret 2
N
Working boy, stack your wagon high
Béres vagyok, béres béresnek
N
I'm a hired hand, I hired out again
N.A. Béres vagyok, béres 1(béresnek)
N
I'm a hired hand, I hired out again 1
N.A. Béres vagyok, béres 2(Újra)
N
I'm a hired hand, Rehired again 2
Be sok eso, be sok sár
N
So much rain, so much mud
N.A. Besoroztak engem
N
I have been recruited
Besüt a nap a templomba
N
The sun shines into the church
Besütött a Hold sugára
N
The moon-beam shines in
Beteg vagyok, a szerelem betege
N
I am sick, love-sick
Betlehem kis falucskában
N
In the small town of Bethlehem
Betlehem városába
N

In the town of Bethlehem

Betyár nóta
N (C)
Outlaw song
Beültettem kiskertemet a tavasszal
N
 
N.A. Be van az én zubbonyom zsebe varrva
N (C)
My fatigue's pocket is sown shut
N.A. Bezzeg mikor leány voltam
N
Truly when I was a maiden
Bihari népdal
N
Bihari's folksong
Bihari népdal 1
N
Bihari's folksong 1
Bihari népdal 2
N
Bihari's folksong 2
Bilidal
N
King of the potty
Bíró Ferenc Margit nevű leánya (ballada)
N
Biro Ferenc's girl named Marge
Bíró uram, bíró uram
N (R)
Judge, my dear judge
Boci boci tarka
N
Bonte Koe
Bodrogközi csárdás
N (C)
Csardas of Bodrogköz
Bodrogközi Csrdás 1
N (C)
Csardas of Bodrogköz 1
Bodrogközi csárdás 2
C (N)
Csardas of Bodrogköz 2
Bodrogközi csárdás 3
C (N)
Csardas of Bodrogköz 4
Bodrogközi friss csárdás
N (C)
Friss csardas of Bodrogköz
Bodrogközi friss csárdás 1
N (C)

Lively csardas of Bodrogköz 1

Bodrogközi tánc
N
Dance of Bodrogköz
Bodrogközi tánc 1
N
Dance of Bodrogköz 1
Bodrogközi táncok 2
N
Dance of Bodrogköz 2
N.A. Bőg a bárány az erdőben
N
The sheep are baaing in the woods
Bogár dal
N
Beetle song
Bogár imre balladája
N (C)
Ballad of Bogar Imre
Bogyiszlóba két úton
N
Two ways into Bogyiszló
Bogyiszlói kertek alsó végén
N
At the lower end of Bogyiszlo gardens
Bojtár volt a nagyapám
N
My grandfather was a cowboy
Bojzafa
N
Bojzafa
N.A. Bölcsőcskével Mária
N
Mary with the manger
Boldog Asszony anyánk
N
Our Blessed Mother (Hymn)
Boldog születésnapot
N
Happy birthday
Bonchida háromszor 1
N
Three times Bonchida 1
Bonchida háromszor 2
N
Three times Bonchida 2
Bonchida háromszor 3
N
Three times Bonchida 3
Bonchida háromszor 4
N
Three times Bonchida 4
Bonchida háromszor 5
N
Three times Bonchida 5
Bonchida háromszor 6
N
Three times Bonchida6
Bonchida háromszor 7
N
Three times Bonchida 7
Bonchida háromszor 8
N
Three times Bonchida 8
Bonchida háromszor 9
N
Three times Bonchida 9
Bonchidai menyecskék
N
Young brides of Bonchida
Borsót foztem
N
Cooked peas
Borsót vittem a malomba
N
I took peas to the mill
Bort iszom én, nem vizet
N
I drink wine and not water
Borzavári legénybanda, de ugye bizony, úgy
N
The gang of lads of Borzavar, are so
Botlok és csetlek: rajtam nevettek
N
Bunp Csetlek makes me laugh
Bonchidai invirtita
N
Invirtita dance of Bonchida
Bonchidai invirtita 1
N
Invirtita dance of Bonchida 1
Brumm-brumm Brúnó
N
Brumm-brumm Bruno
Budapesti (A Ceglédi) vasútállomáson
N (S)
At the railstation of Budapest
Büdös kutya kelj fel
N
Wake up smelly dog
Bujdosik a kicsi madár
N
The little bird is hiding
Bújdosik az árvamadár
N (R)
A lonely bird is furtive, fluttering
N.A. Bújj, bújj medve
N
Hide, hide brown-bear
Bújj-bújj zöld ág
N
Hide, hide green branche
N.A. Bújj, bújj, zöld ágacska
N
Crawl, crawl little green branch
Búra-búra-búbánatra születtem
N
I was born to grief and sorrow
Búra termett idö (Hej, búra ...)ködnevelo szello
N (R)
Oh, sorrowful days, misty winds (Kuruc)
Bús a gólya, le van a víz csapolva
N
The stork is sad, the water is drained
Bús magyarok imádkoznak
N
Pray sad Hungarians
Búza, búza, búzavirág
N
Corn, corn, blue cornflower,
Búza, búza, de szép tábla búza
N
Wheat, wheat, lovely wheat field
Búza búza, kerek tábla búza
N
Wheat, wheat, round wheatfield
Buzai népdal
N
Wheat folk song
Búzát vittem a malomba
N
I took wheat to the mill
C, C betus dal
N
C, the Alphabet song
N.A. Cegléd város körül van kerítve
N
The city of Cegled is surrounded
Cickom, cickom
N (C)
My kittens, my kittens
Cickom, cickom vagyon e szép
N
My kitty, kitten you have a lovely daughter
Cifra bunda (szűröm) szegre van akasztva
N
Ornate fur (cloak) hanging on nails
Cifra Palota, zöld az ablaka
N
Magic Palace with green windows
N.A. Cifra palota, zöld az ablaka 1
N
Magic Palace with green windows 1
Cigány, cigány, mért vagy cigány
N (C)
Gipsy, Gipsy, stiff Gipsy
Cigány Himnusz-Mentem mentem
N
Gypsy Anthem, I went
Cigánysirató
N
Gypsy lament
Cikó vállán ég a mécs
N
Night-light on Ciko's shoulders
Cinege, cinege, aranyos pintyőke
N
Chickadee, chickadee, golden little finch
Cokorborsó szára, feluszott a fára
N
Sweetpeas stalk swam up the tree
Csak azért szeretem
N
Just because I like
Csak azt mondd meg
N
Just tell me
Csak azt szánom-bánom
N
My only regret and sorrow
Csak,csak,csak az esik nékem nehezemre (keservesen)
N (C)
Only, only that I find so hard
Csak egy kislány van a világon
N (S)
There's only one girl in the world (S Elemér)
Csak egy kupa
N
Only one cup
Csak egy utcán jártam hozzád
N
I went to see you on one road only
Csak úgy mondom magának
N (C)
I'm just telling you
Csallóközben Patason
N
In Patas on Csallokoz island
Csángó énekek Pusztinából 1
N
Csángó songs Pusztinából 1
Csángó énekek Pusztinából 2
N
Csángó songs Pusztinából 2
Csángó énekek Pusztinából 3
N
Csángó songs Pusztinából 3
Csángó Magyar, csángó magyar
N
Csango Hungarian, Csango Hungarian
Csárda csárda tetejetlen csárda (Katona)
N
Csarda, csarda open-air csarda
Csárdás Galgamentéről
N (C)
Csardas from Galgamente
Csárdás Kiskalapot veszek
N (S)
I'll buy myself a jaunty little hat
N.A. Császárkörte nem vadalma
N
Butter-pear is no crab-apple

Császárszállási csárdás

N
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 1

N
Csardas of Császárszállás

Császárszállási csárdás 2

N
Csardas of Császárszállás 2
Csávasi dal
N
Csávási song
Csendben lépkedj
N
Quietly by small steps
Csendes éjszakákon
N
Quiet nights
Cserebogár, sárga cserebogár
N (R)
May bug, yellow may bug
Cserkészfiú, cserkészlány (cserkész)
N (S)
Boy scouts, girl guides (scout song)
N.A. Csernevic piacán
N
Market of Csernevic
Csernavic piacán, egy idegen legény
N
On the square of Cernovic, a foreign lad
Csernovici kaszárnya
N
Csernovic fortress
Cserreg-berreg
N
Reed zoom
Csicseri borsó
N
Chickpea
Csigabiga, csigabiga
N
Teeny snail, tiny snail
N.A. Csiki Jankó
N
Janko de Csik
Csíki tánc
N
Dances from Csiki
Csikmadarasi leányoknak nincs párja
N
Girls of Csimadaras have no equal
Csillag csillag, de sokat vándorolsz
N (C)
Star, star, how you wander
Csillag csillag de szépen utazol
N
Star, star, how beautifully you travel
Csillag, csillag, páros csillag az égen
N
Star, star, pair of stars in the sky
Csillagok, Csillagok szépen ragyogjatok
N
Stars, stars, do shine brightly
Csillagom révészem, vígy által a Dunán
N
My star ferryman, take me over the Danube
Csinálosi erdőn
N
The woods of Csinalos
Csinom Palkó, Csinom Jankó
N (C)
Csinom Palkó, Csinom Jankó
Csipás hajnali
N
Bleary dawnsong
Csipás hajnali 1
N
Bleary dawnsong 1
Csipás legényes
N
Bleary jounty
Csipás tanc
N
Bleary dance
Csipás tanc 1
N
Bleary dance 1
Csipás tanc 2
N
Bleary dance 2
Csipás tanc 3
N
Bleary dance 3
Csipás tanc 4
N
Bleary dance 4
Csip-csip csóka
N
Csip-csip the daw
N.A. Csipkebokrot vágattam
N
I had the dog-rose cut
Csipkefa Bimbója
N
Rosehip rosebud
Csizmám kopogó
N
Knocking boots
Csitt csak, rózsám hallod
N (C)
Hush, my baby listen,
Csoki dal
N
Chocolate song
Csomortánba nem jó menn.
N
It's not good going to Csomortan
Csön, csön gyűrű
N
Pretty ring
Csordapásztorok
N
Herding shepherds (Christmas song)
N.A. Csóri kanász a dombon
N
Csóri swineherd on the hill
Csuhaj, nem bánnám
N
I would not mind Csuhaj
Csütörtökön este, jártam nálad lesbe
N (C)
Thursday evening, I was spying on you
Csütörtökön virradóra
N (S)
Thursday at daybreak
Daltól hangos (cserkesz)
N (S)
The sound of songs (scouts song)
Darumadár fönn az égen
N (R)
Cranes high in the sky
Darumadár magasan száll
N (C)
Cranes fly very high
Dávodi friss csárdás
N
Slow csárdás of Dávod
Dávodi lassú
N
Slow csárdás of Dávod
De jó a dió
N
Just the good nitts
De mit ér annak a legénynek
N
What is life worth for a lad
De mikor hozzád jártam (lakodalmas)
N
When I was seeing you (wedding csardas)
De nehéz a gesztenye, vidd el a Duna szélre
N
The chestnuts are heavy, take them
De sok édesanya sírva jár alatta
N
Oh how many mothers walk in sorrow
De szép kocsi, de szép két ló benne
N
What a lovely wagon what lovely two horses
De szeretnék az erdőben fa lenni
N
I'd love to be a tree in the forest (Csango)
De szeretnék hajnalcsillag lenni
N
How I'd love to be the Morning star
N.A. De szeretnék nyírfa lenni erdőben
N
Love to be a birch in the forest
De szeretnék tölgyfa lenni
N
I'd love to be an oak tree
De széretnem látni azt a csizmadiát
N
How I would like to meet a bootmaker
Debrecenbe kéne menni
N (C)
One should go to Debrecen
Debreceni kaszárnya
N
The barracks of Debrecen city.
N.A. Debreceni nagy kaszárnya
N
Great fortress of Debrecen
Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágy
N
Debrecen has a river, Hortobagy
Dél-magyarországi dal
N
South Hungarian song
Dél-magyarországi dal 1
N
South Hungarian song 1
Dél-magyarországi dal 2
N
South Hungarian song 2
Deres már a határ
N (R)
White frost on the fields
Derül, borul a Dunáról
N
Sunshine and storm-clouds from the Danube
N.A. Deszkakapu, kerítés
N
Wooden gate, fence
Diák kislány
N (S)
Student girl
Dicsőség, mennyben az Istennek
N
Gloria, to God on high
N.A. Diófából csináltatok szekeret
N
I'll order a walnut wagon
Doki dal
N
Doc song
Domaházi csárdás
N
Csardas of Domahaz
Domaházi csárdás 1
N
Csardas of Domahaz 1
Domaházi tánc
N
Dance of Domahaz
Domaházi tánc 1
N
Dance of Domahaz 1
Domaházi tánc 2
N
Dance of Domahaz 2
Domaházi tánc 3
N
Dance of Domahaz 3
Domaházi tánc 4
N
Dance of Domahaz 4
Domaházi tánc 5
N
Dance of Domahaz 5
Domaházi tánc 6
N
Dance of Domahaz 6
Domaházi tánc 7
N
Dance of Domahaz 7
Domaházi tánc 8
N
Dance of Domahaz 8
Domaházi tánc 9
N
Dance of Domahaz 9
Domaházi tánc 10
N
Dance of Domahaz 10
Domaházi tánc 11
N
Dance of Domahaz 11
Domaházi tánc 12
N
Dance of Domahaz 12
Domboldalon áll egy öreg nyárfa
N (C)
On the hillside stands one old poplar tree
N.A. Dombon van a házam
N
My house is on a hill
N.A. Dombon van egy kis ház
N
A small house on the hill
Don-kanyarban áll egy szomorú fuzfa (Katona)
N
A weeping-willow stands by the Don's bend
Dudaszó hallatszik a kertek aljába
N
Hear the bagpipe beyond the garden
N.A. Duhaj gyerek vagyok
N
I'm a reckless fellow
Duna mellett kopár fa.
N
Bare wood Next to the Danube
Dunántúli népdal
N
Folkong of Transdanubia
Dunántúli népdal 1
N
Folkong of Transdanubia 1
Dunántúli népdal 2
N
Folkong of Transdanubia 2
Duna parton van egy malom
N
There is a mill beside the Danube
Duna vizen
N
Down the Danube reiver
Dúr a disznó, dúr a mocsárszélen
N
The large pig passes with large steps on the bog
N.A. Eb kolduljon
N
Let dogs beg
E kertemben (Csángó)
N
A bird circles my garden
Eddig, vendég,
N
So far, guests,
Eddig vendég jól mulattál
N
Guest, you had a good time so far
Édesanyám ablakába nyilik az ibolya
N
Violets bloom in my mother's window
Édesanyám, a kendőm
N (C)
Dear mother, my kerchief
N.A. Édesanyám a rózsa
N
Dear mother the rose
N.A. Édesanyám almafája
N
My dear mother's apple tree
Édesanyám, csak egy a kérésem
N (C)
Dear mother, I have but one request
Édesanyám, édesanyám Édesanyám, édesanyám
N
My dear mother, my dear mother (soldiers song)
Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát
N
Dear mother light the candle

Édesanyám gyújts gyertyára

N
Dear mother, light the candle
Édes anyám ha bejön
N
My dear mother, when she enters
Édesanyám, hol van az az édes téj...
N
Mother, where is the sweet milk
Édesanyám, hol van az a édes téj 1
N
My mother, where is the sweet milk 1
Édesanyám is volt nékem
N (R)
I did have a dear mother
Édesanyám is volt nékem 2
N
I did have a dear mother
Édesanyám, kedves anyám
N (S)
My dear mother, dear mother
N.A. Édesanyám kiskertjében
N
In my mother's garden
Édesanyám meghalok, házasodni akarok
N
Mother I'm about to die, I want to marry
Édesanyám mondta nékem
N
My mother told me
N.A. Édesanyám mossa ki az ingemet!
N
Dear mother wash my shirt
Édesanyám most vagyok szép
N
Dear mother now I am pretty
Édesanyám nem tudok elaludni
N (C)
I can't sleep, sweet mother
Édesanyám olyan vizet adott (Kalocsai mars)
N (C)
My mother gave me such water (March of Kalocsa)
N.A. Édesanyám rózsafája
N
My dear mother's rosebush
N.A. Édesanyám rózsafája1
N
My dear mother's rosebush 1
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb ága 1
N
My dear mother's rosebush (Csik) 1
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb ága 2 =*
N
My dear mother's rosebush 2
Édesanyám rózsafája, én voltam a legzebb ága 3
N
My dear mother's rosebush 3
Édesanyám rózsafája én voltam a legzebb ága 4
N
My dear mother's rosebush 4
Édesanyám rózsafája engem nyított utoljára
N
My dear mother's rosebush I was her last bloom
Édesanyám rózsafája én hajlottam legmesszebbre
N
My dear mothers r.. I leaned the reached furthest
Édesanyám sokat intett a jóra
N
My dear mother often admonished me
N.A. Édesanyám sok szép szava
N
Much advice from my mother
Édesanyám sugok neked valamit
N
Dear mother let me whisper to you
Édesanyám udvarában áll egy aranyos diófa
N
In my mother's yard stands a walnut tree
Édesanyám úgy szeretett
N
My mother loved it
Edes Gergelem
N
Gergelytanc
Édes jó anyám, nem írok több levelet
N
My dear mother, I shall no longer write
Édes rózsám (Régi táncdal)
N
My sweetheart (old dance music)
N.A Édes uram meg tudsz verni
N
My dear husband you can beat me
E, E betus dal
N
E, the Alphabet song
Ég a gyertya
N
The candle burns
N.A. Ég a gyertya, ha meggyujták
N
The candle burns, if lit
Ég a kunyhó
N (C)
The cottage burns
Ég a lámpa a függönyös szobában
N
The lamp burns in the curtained room
Ég a város
N
The city is burning
N.A. Eger felé
N
Towards Eger
N.A. Eger felől
N
From Eger
N.A. Egy aranyat leltem
N
I found gold
Egy asszonynak kilenc lánya
N (C)
A woman's nine daughters
N.A. Egy asszonyak vala (Nagy-Bihal Albertné)
N
A woman had (Mrs Albert Nagy-Bihal)
Egy az Isten, Egy a Nemzet
N
God is one, the Nation is one
Egy boszorka van, három fia van
N
There is a witch, she has three sons
Egyél libám
N
Eat goose
Egy gyenge kismadár hozzám kezde jámi
N
A frail little bird started to come to me
Egy kicsi ház van domb tetején
N (C)
There's a small house on top of the hill
Egy kicsi madárka
N
A small bird
N.A. Egy kis kertet kerítek
N
I fence off a small garden
Egy kismalac röf-röf-röf
N
Little piglet oink-oink-oink
Egy körúti palotában
N (R)
In a palace on the avenue
Egy nagy orrú bogár (Csángó)
N
This bug with a huge nose
Egy nagyorrú bóha 1
N
A big nosed flea
N.A. Egykor elindula 1 (Kőműves Kelemen 1)
N
Once upon a time went (K K ballad 1)
Egy rózsafán megszámláltam száz rózsát
N (R)
I counted 100 roses on one bush
Egy se legény, aki magát tartja
N
No real man is a kept man
N.A Egy szem búza teremjen
N(S?)
A grain of wheat to grow
Egy sem rózsa
N
It is no rose
Egyszem kökény kétszem kökény
N
One blueberry, two blueberries
N.A. Egy szem szilva
N
One single plum
N.A. Egy szem szőlőt megehetnék
N
I would like to eat one grape
N.A. Egyszer egy időben
N
Once upon a time
Egyszer egy királyfi
N
Once upon a time, a prince
N.A. Egyszer egy királyfi 1
N
Once upon a time, a prince
Egyszer egy madárka hozzám kezdett járni
N
Once a bird started to visit me
N.A. Egyszer esik esztendőben
N (S)
Comes once a year
Ej, a titkos szerelem
N (C)
Hej, a secret love
N.A. Éjfél után nem aludtam egy órát
N
I didn't sleep an hour after midnight
Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szegfű, szarkaláb
N
My, my, lily, carnation and larkspur
Ej haj Zsubri pajtás (Sárközi csárdás)
N
Hurrah Zsubri chum (Sobri Jóska)
Éjjel azt álmodtam
N
Last night I dreamt

Ej menjünk innen el (Kuruc nóta)

N
ej let's get out of here
Elbujdosnám, de nincs kivel
N
I would hide, but have none to do it with
Elejbe, elejbe, pej lovam elejbe
N
Head-off, head-off, head-off my colt
Ekete pekete cukota pé
N
Pekete and Cokota are friends
Elesett a lúd a jégen
N
The goose slipped on the ice
N.A. Elesett a tyúk a jégen
N
The hen slipped on the ice
Életemben csak két not
N
There are only two women in my life
Elfogyott (Kifutott) a krumplileves (Golyás)
N
The potato soup overboiled (John Brown)
Elhatároztam magamat
N

I decided myself

N.A Elhozta az Isten piros pünkösd napját
N
God brought us this Whitsuntide
Elhunyt táncos barátaink emlékére
N
In memory of deceased dancer friends
Elhunyt táncos barátaink emlékére 1
N
In memory of deceased dancer friends 1
Elhunyt táncos barátaink emlékére 2
N
In memory of deceased dancer friends 2

Elhunyt táncos barátaink emlékére 3

N
In memory of deceased dancer friends 3

Elhunyt táncos barátaink emlékére 4

N
In memory of deceased dancer friends 4

Elhunyt táncos barátaink emlékére 5

N
In memory of deceased dancer friends 5

Elhunyt táncos barátaink emlékére 6

N
In memory of deceased dancer friends 6
N.A. Elindul a három árva (Tova vagyon egy diófa)
N
Three orphans (Beyond stands a walnut tree)
Elindultak a cigányok kapálni
(C) N
The gypsies are going to till
. Elindultam szép hazámból
N
I set out from my fair homeland
N.A. Elindult már Kossuth is
N
Kossuth already started
N.A Éljen soká
N
Live long! (a toast song)
El kell mennem a földemről
N
I have to leave my homeland
N.A. El kell menni valahára
N
One must leave sometime
El kéne indulni, meg kén házasodni
N
One must begin, time to get married
N.A. Elkiáltom magamat
N
I give a shout
Ellentétes dal
N
Contrary song
Ellopták szívemet, jól érzem (Virágének)
N
They stole my heart, I feel it
N.A. Elmennék én tihozzátok estére
N
I'd go to your place tonight
Elmennék én tihozzátok estére1
N (R)
I'd go to your place tonight 1
Elmennék én tinálatok egy este
N
I'd go to your place one night
Elmegyek a templom mellett
N (R)
I walk along the church
Elmegyek a tengerszélre
N (A)
I'm going to the seashore
Elmegyek, Elmegyek, hosszú útra megyek
N
I am leaving, I am leaving, on a long trip
Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom
N
I am leaving, I am leaving, I wish to go
Elmegyek,elmegyek jó messzire
N (S)
I'm going, I'm going very far
N.A. Elmegyek, elmegyek, visza se tekintek
N
I'm leaving, without a backward glance
Elmegyek errol a földrol
N
I'll leave this earth
N.A. Elmékezzünk Szent Balázsra
N
Remember Saint Blais
N.A. Elmene, elmene tizenkét kőmíves
N
Twelve masons would go
Elmennék a zöld erdőbe sétálni
N
I'd go to the green forest for a walk
N.A. Elment a bujdosó fecske
N
The furtive swallow left
Elment a két lány virágot szedni
N
The two girls went to pick flowers
Elment a madárka, üres a kalitka
N
The little bird is gone, the cage is empty
N.A. Elment a madárka, Üres a kalitka, 1
N
The little bird is gone, the cage is empty 1
N.A. Elment a madárka 2
N
The bird has left / flown anway 2
Elment a pap almát lopni
N
A priest went to steal apples
Elment a szeretom
N
She went to my lover
Elment a tyúk vándorolni
N
He wemt to the wanderirng hens
Elment az én rózsám
N
My sweet rose left me
N.A. Elmentek a cigányok, hogy szalonnát lopjanak
N
The gipsies are gone to steal bacon
Elmentek a cigányok hogy szalonnát lopjanak 2
N
The gipsies are gone to steal bacon 2
N.A. Elmentem a piacra
N
I went to the market
Elmentem én a városba
N
I went to the city
Elment messze az én párom
N
He went to far with my girls
Elmúltak a mézes hetek
N
Honymoon is over
N.A. Elmúltam húsz éves
N
I am past twenty
Elszaladt a kemence, tele pogácsával
N
The oven ran away, full of buns
Elszaladt a lovam
N (C)
My horse bolted
N.A. Eltörött a csiga gémje
N
The arm of the pulley broke
Eltörött a Hegedűm
N (R)
My fiddle broke
Eltörött a kutam gémje
N
The beam of my well brokel
Elvégeztük, elvégeztük az aratást
N
We have finished, finished the harvest
Elveszett a lovam cidrusfa erdobe
N
My horse is lost in the cedar forest
Elvesztettem a kecskémet
N
I lost my goats
Elvesztettem kis pejlovam
N
I lost my little bay horse (Gyimes)
Elveszett a lovam
N
I lost my horse
Elvesztettem lovam
N
I lost my horse
N.A. Elvesztettem páromat
N
I lost my partner
Elvesztettem zsebkendőmet
N
I lost my handkerchief
Elvesztettem zsebkendőmet 1
N
I lost my handkerchief 1
Elvetettem kenderkémet (Kender nóta)
N
I planted my hempseeds (hemp song)
N.A. Emide le gyün egy legény
N
Here lo comes a young man
Én az éjjel nem aludtam egy órát
N
I didn't sleep a wink last night
Én elmentem a kocsmába magamat múlatni
N
I went to the tavern to enjoy myself
Én elmentem a vásárba félpénzzel
N
I went to the market with little money
Én ezután két szeretőt tartok
N
From now on I'll keep two lovers
Én felkelék jó regvel hajnalba
N
I wake up early in the dawn
N.A. Én is áldás-békességgel
N
With blessing and peace
Én is, én is csak úgy élek
N
Me too, I also just exist
Én Istenem adjál esőt
N
My God, let it rain
Én Istenem, de víg voltam ezelőtt
N
My God, how cheerful I was till now
N.A Én Istenem, jó Istenem
N
My God, my good Lord
Én Istenem minek élek, ha a semmitol is félek
N
My God, why am I alive, if I fear
Én Istenem tégyen csodát
N
My God, make a miracle
N.A. Én kis kertet keritek
N
I'm fencing in a small garden
Én kis kertet kerteltem
N
In my small garden
Én kis madár létemre
N
Me but a tiny bird
Én vagyok a, én vagyok a Kunsági fi
N
It's me, it's me, the son of the Kunság
Én vagyok a falu rossza egyedül (mulatos)
N
 I'm the real rascal of the village
N.A. Én vagyok a halászlegény
N
I am the fisher-lad
N.A. Én vagyok a kis angyalom kocsisa
N
I'm my dear angel's wagoner
Én vagyok az, aki nem jó
N
I am, I am no good
Én voltam az apámnak/anyámnak legkedvesebb
N (C)
I was my father's(mothers) favorite (1st verse)
Ének a dalról
N
...Of the song
Énekeljünk, énekeljünk
N
Let's sing and sing
Engem anyám addig nem kell siratni
N
Mother you don't have to cry for me
Engem anyám megátkozott
N
My mother cursed me
Engem hívnak
N
I am invited
N.A. Engem hívnak Fábián Pistának
N
I'm called Fábian Pista (Steve)
N.A. Engiéknél ablak alatt
N
Under the Engie's window
Ennek a gazdának szép kocsija van
N
This smallholder has a nice coach
N.A. Erdei vadmadár
N
Wild birds of the forest
Erdély körül van kerítve
N
Transsylvania is surrounded
Erdélyországban van az én hazám
N (R)
Transsylvania is my country
Erdő, erdő, de magas a teteje
N
Forest, forest, how high the treetops
Erdo, erdo, erdo, de szép kerek erdo
N (C)
Woods, woods, nice round woods.
Erdő erdő erdő Marosszéki (kerek) erdő
N
Woods, woods, woods around Marrosszék
Erdő, erdő, kerek erdő, jaj de messzire ellátszik
N
Woods, woods, round woods, seen so far
Erdő, erdő, kerek erdő, madár lakja
N
Woods, woods, round woods with birds
N.A. Erdő, erdő, sűrű erdő
N
Woods, woods, dense woods
N.A. Erdő, erdő, sűrű sötét erdő
N
Woods, woods, dense dark woods
Erdő is van makk is van
N
There are woods, there are acorns
Erdő mellett estvéledtem
N
Night caught me next to the forest
Erdő melett nem jó lakni
N (C)
It's not good to live next to a forest
Erdő mellett nem jó lakni -Kata-
N
It's not good to live by the forest -Kate-
N.A Erdo mélyén, esti csendben
N
Deep in the woods, in the silent night
Erdo nincsen zöld ág nélkül
N
There is no forest without green leaves
Erdőkön, mezőkön járó
N
Traveling over woods and meadows
Erdők, völgyek, szűk Iigetek, sokat
N
Forests, valleys, small groves, I often hid
Erdot járunk
N
Forest right now
Érem, érem utól érem
N
I shall, I shall overtake
Eresz alatt fészkel a fecske
N (C)
Swallows nest under eaves
Eresz alól
N
From the eaves
N.A. Érik a búza
N
The wheat is ripening
N.A. Érik a dinnye
N
The melons are ripe
Érik a hajlik a búzakalász
N (S)
Ripening, bending ears of wheat
Érik a ropogós cseresznye
N
The cherry is crunching ripe
Érik a szőlő
N (S)
The grapes are ripe
Érik, érik a cseresnye
N
Cherries are ripe, ripening (Csango)
Érmelléki népdalok
N
Folksong of Érmellék
Eroszak-Esik Eso
N
Violence and falling rain
Erre, arra, a borona élén
N
Here, there, on the harrow blades
N.A. Erre gyere a szekerem után
N
Come along after my wagon
Erre gyere, ne menj arra
N
Come this way, not that way
Erre gyere, rózsám, nincsen sár
N
Come my rose, there is no mud here
Erre gyertek nincsen sár 1
N
Come this way there is no mud here 1
Erre gyertek nincsen sár
N (C)
Come this way there is no mud
Erre kakas, erre tyúk
N
This way cockerel, this way hens
Ezek a szép szász leányok
N
These beautiful Saxon girls
Esik az eső, ázik a heveder
N
It's raining , my saddle is soaked
Esik az eső még sincs sár
N
It is raining yet no mud
N.A Esik eso, ázik a heveder
N
It's raining , my saddle is soaked
Esik eső csendesen
N (S)
Rain falling gently
Esik eső de nem ázok
N
It's raining but I'm not wet
Esik eső, fúj a szél
N
Rain is falling, the wind is blowing
N.A. Esik eső karikára, Barna legény
N
Rain is falling all around
N.A. Esik eső karikára (Kossuth)
N
Rain is falling all around
Esik eső, nagy sár van az úton
N
It's raining, the street is mud
Esik eso, szép csendesen csepereg
N
It's raining with gentle raindrops
Esik eső szép csendesen csöpörög
N
It's raining with gentle raindrops
Esik eső; szép csendesen esik
N (C)
It's raining, falling gently quiet
Ess eso, ess
N
Fall rain, fall
Este a gyimesbe jártam
N
Last night I went to Gyimes
Este elalszik a lámpa
N
In the night, the light goes out
N.A Este, este, este akar lenni
N
Evening, evening, evening is coming
Este jő, szürkülj bé
N
Come night, come darkness
Este későn faluvégén járok
N
Walking late night in the village
N.A. Este későn ragyognak a csillagok
N
Late at night the stars are sparkling
Este késon tízet ütött az óra
N
Late at night the clock struck ten
Este van a faluba Este van a faluba
N
It's evening in the village
Este van, este van, már elmult kilenc óra (Katona)
N
It's night, night already past nine
Este van már nyolcat ütőtt az óra
N
It's evening already, the clock struck
Este van már nyolc óra, ég a világ a bótba
N
It's evening past the hour of eight
Este van már, csillag van az égen
N
It's night, the stars are in the sky
Este van már, este van, este van (Andrásfalva)
N
It's night already, it's night (Andras village)
Este van már, késő este
N
It's night, late at night
Este van már, késő este (kilencet) 1
N
It's night, late at night (nine) 1
Este van már, késő este (kilencet) 2
N
It's night, late at night (nine) 2
Este van már késő este, vincellérnek
N
It's night, late night, vintners are happy
N.A. Este van, este van
N
It's evening, it's evening
N.A. Este van, este van, be is sötétedik
N
It's night, it's night, it's dark
N.A. Estefelé
N
Night time
Esteledik a faluban, haza kéne menni
N (C)
Evening in the village, time to go home
Esteledik, alkonyodik, gulya ménes takarodik
N
Night is falling, twilight coming, the herds are settling
N.A. Estéledik, alkonyodik, gulya ménes takarodik 1
N
Night is falling, twilight coming, the herds are settling 1
Esti utcán
N
On a road at night
Észak-nyugatdunántúli tánc
N
Dance of North Pannon
Észak-nyugatdunántúli tánc 1
N
Dance of North Pannon 1
Észak-nyugatdunántúli tánc 2
N
Dance of North Pannon 2
Észak-nyugatdunántúli tánc 3
N
Dance of North Pannon 3
Észak-nyugatdunántúli tánc 4
N
Dance of North Pannon 4
Ettem szőlőt, most érik
N (S)
I eat grapes, now it is ripening
Éva szivem, Éva, most érik a szilva
N
Éva sweetheart, Éva plums are now ripe
Éva szivem, Éva, most érik a szilva 1
N
Éva sweetheart, Éva, plums are now ripe 1
N.A. Ez a bajor
N
This Bavarian
Ez a barna kislány
N
This brunette girl
N.A. Ez a falu szép helyen van
N
This village is on a nice spot
Ez a gőzös (vonat), ha elindult, had menjen
N
This steam-engine, if starting, let it go
N.A Ez a kerek ég ha beborul, kiderül
N
If the endless sky darkens, it shall clear
Ez a kislány akkor kezd
N
This girl starts
Ez a kislány akkor sir
N
This girl cries whenever
N.A. Ez a kislány, ez a barna kislány
N
This girl, this brunette
. Ez a kislány gyöngyöt füz
N
This girl is stringing pearls
Ez a kislány megy a kútra
N (C)
This girl goes to the well
Ez a vonat most van indulóban
N (C)
This train is about to start
N.A. Ez a csikó de sárga
N
This colt is so yellow (tan)
Ez a kicsi lészped
N
This small Lészped
N.A. Ez a város olyan város
N
This city is such a city
Ez a vonat
N (R)
This train
Ez a vonat, ha elindult hadd menjen
N
If this train leaves, let it go.
Ez a vonat jaj de szépen robogott
N
This train rumbled by well
N.A. Ez az utca bánat utca
N
This street is Sorrow Street
N.A. Ez az utca gidres-gödrös
N
This road is full of potholes
Ezernyolcszáznegyvennyolcadik évben
N
In the year eighteen-hundred-and-forty-eight
N.A. Ezernyolcszáznegyvennyolcba
N
In Eighteen-hundred-and-forty-eight
Ezért a kislányért sokat cselekedtem
N
What a lot I did for this girl
Ezért a leányért mit nem cselekedtem 1
N
What I didn't do for this girl 1
(Édesanyám) Ez illik,illik, illik
N
This is fitting, good,good
Ezt a kerek erdöt járom én
N (S)
I walk this entire forest
Ezt a kislányt igazán, csakugyan, nem az anyja
N
Truly, her mother did not raise this girl
Ezt a kislányt még akkor megszerettem
N
I already fell in love with this girl
Ezt a kislányt nem az anya nevelte
N (C)
This girl is not brought up by her mother
N.A. Ezt szeretem
N
I love this one
Ezüst szánkót
N
Silver sleds
Fájhat annak a kislánynak a szíve
N
Heartache to those girls
Fakó lovam
N
My palomino horse
Falovacska
N
Wooden pony
Falusi hangverseny
N
Country concert
Falusi idill 1
N
Villagel idill 1
Falu végen van egy ház
N (C)
There is this house at the end of the village
Falu végen van egy ház 1
N
There is this house at the end of the village 1
Fán terem a szegfűszeg
N
Cloves grow on trees
Farkas Ilka bőszoknyája
N
Farkas Ilka's flowing skirt
Farkas Kati
N
Wolf Kati
N.A. Farsangi Tőkehúzás
N
Carneval Grapevine-festival
Favilla, fakanál, fatányér
N (C)
Wooden fork, wooden spoon, wooden plate
Fázik a kis Jézus kemény hidegben
N
Little Jesus shivers in the bitter cold
Fedémesi népdal
N
Folksong of Fedémes
Fedémesi népdal 1
N
Folksong of Fedémes 1
Fedémesi népdal 2
N
Folksong of Fedémes 2
Fedémesi népdak 3
N
Folksong of Fedémes 3
Fedémesi népdal 4
N
Folksong of Fedémes 4
Fehér az akácfa
N
The acacia blooms are white
Fehér blúzom elejében a rozsá
N
White blossem front of a rose
N.A. Fehér bokor babvirág
N
White bean flower bush
Fehér fuszujka virág
N
White bean-flowers
Fehér galamb száll a falu felett
R
White doves fly above the town
N.A. Fehér kancsó
N
White mug
Fehér kapcát
N
White foot-cloth
Fehér László
N
László Fehér ballad
N.A. Fehér liliomszál 1
N
White lilies 1
N.A. Fehér liliomszál 2
N
White lilies 2
Fehérvári kapitány
N
Captain Iulia
Féj a szivem meghalik a gyűrűért
N
My heart aches, dying for the ring
N.A. Fekete cserepes a mi házunk teteje
N
Our roof has black shingles
Fekete főld, fehér az én keszkenőm
N
Black earth, white is my handkerchief
Fekete föld termi a jó búzát
N
Black earth produces good wheat
Fekete gyűrű fa sátor
N
Black ring wood tent
Fekete lisztből sütik a jó kenyeret
N
Good bread is baked from dark flower
Fekete szárú cseresznye
N (R)
Black stemmed cherries
Fekete szem éjszakája
N (R)
Black eyes of night
Fekete tyúk szemegeti a meggyet
N
Black hen is picking sour cherries
Feküdjünk le egy ágyba...
N
Lie down in a bed
Felcsíki tánc
N
Dance of Felcsík
Felcsíki tánc 1
N
Dance of Felcsík 1
Felcsíki tánc 2
N
Dance of Felcsík 2
Felcsíki tánc 3
N
Dance of Felcsík 3
Felcsíki tánc 4
N
Dance of Felcsík 4
Felcsíki tánc 5
N
Dance of Felcsík 5
Felcsíki tánc 6
N
Dance of Felcsík 6
Felcsíki tánc 7
N
Dance of Felcsík 7
Felcsíki tánc 8
N
Dance of Felcsík 7
Felcsíki tánc 9
N
Dance of Felcsík 9
Felcsíki tánc 10
N
Dance of Felcsík 10
Felcsíki tánc 11
N
Dance of Felcsík 11
Felcsíki tánc 12
N
Dance of Felcsík 12
Felcsíki tánc 13
N
Dance of Felcsík 13
Felcsíki tánc 14
N
Dance of Felcsík 14
Felcsíki tánc 15
N
Dance of Felcsík 15
Felcsíki tánc 16
N
Dance of Felcsík 16
Felcsíki tánc 17
N
Dance of Felcsík 17
Felcsíki tánc 18
N
Dance of Felcsík 18
. Feleségem olyan tiszta
N
My wife is so clean
Fel, fel cserkészpajtás (cserkész)
N
Up, up, scout brother (scout song)
Fel fel (föl, föl) vitézek, a csatára (katona)
N
Rise, rise warriors, to battle
N.A. Felhozták a kakast
N
They brought out the cockerel
Feljött már az esti csillag
N
The evening star was rising
Felkelt már
N (C)
The morning star is out
Fellegajtó nyitogató
N
Door of the citadel nyitogató
Fellegzik az ido
N
Fellegzik tijd
Felmásztam a kemencére
N
I climbed on top of the oven
Felment a kondás a fára
N
The swineherd went up the tree
Félre bánat, félre bú
N
Begone sadness, begone you woe
Félre bánat félre bú 1
N
Begone sadness, begone you woe 1
Félre innen német fattyú
N
Go asie German bastard
Félre tettem a kenderem
N
I put aside my hemp
Félre tőlem búbánat, búbánat
N
Begone sadness, sadness
N.A Felsütött a napsugára
N
The sunrays are shining
Felszállott a kakas (mulatos)
N
Up flew the cock
Felszállot a páva
N (C)
Up flew the peacock
Felszántatom a búzai nagy utcát
N
I will till the main street of Búza
Felszántom a császár udvarát
N
I'll plow the Emperor's yard
N.A. Feltörték a Nógrádsápi templomot
N
Someone broke into the church of Nógrádsáp
Felülről fúj az őszi szél
N
The autumn wind blows from high
Felültem a kemencére
N
I sat onto the oven
Felverem a rézsarkantyúm taréját
N
I will mount my copper spurs
Fene ette vóna meg a világot
N (S)
To the heck with this world
Fenn a csillag (in gipsy style)
N
The star is up,
Fényességes,csillagos éj van
N
In a bright, starry night
Fenyökutnak erdós mezejébe
N
In a pine-wooded field
N.A. Ferenc József az apostoli király
N
Franz Josef the apostolic king
N.A. Ferenc Jóska bánatába kisétál a Dunapartra
N
Franz Josef walks by the Danube
Ferenc Jóska ládájába
N
In Franz Josef's trunk
N.A. Ferenc Jóska sej haj
N
Franz Josef hey ho
N.A. Ferenc Jóska táborába
N
In the camp of Franz Josef
N.A. Férjhez ment a meszelő
N
The brush got married
Férjhez ment a szomszéd lánya
N
The neighbour's girl is getting married
Fiastyúk ének
N
Song of hen and chicks
Fiatal koromban miért soroztak
N
In my youth why did they recruit me
Fiatalon nem jó szépet szeretni
N
Beautiful young love is not good
Fiumei kikötőben áll egy hadihajó
N
A warship lies in the harbour of Fiume
Fogadd el tolünk Örök Atyánk
N
Accept us Eterna |Father
N.A. Fogd a kontyod
N
Grab your ponytail
Fogmosó dal
N
Brushing song
Fölszaladt a nyúl a fára
N
The rabbit ran up a tree
Fölszállott a páva elodönto
N
The Peacock semifinal
N.A. Fölszántom a kertem alját
N
I will plow the end of my yard
N.A. Foly a vér a harc mezején
N
Blood flows on the field of battle
Fordulj, kedves lovamnapszentület felé
N
Turn my dear horse to sunset
N.A. Főzzünk, főzzünk
N
Let's cook, let's cook
Fújdogál a szél az öreg Duna felől
N
The wind is blowing off the old Danube
Fújnak a fellegek
N
The clouds are windy
Fúj, süvölt a Mátra szele
N
Winds howling off Mount Mátra
Füles mackó búcsúzik
N
Goodbye teddy bear Eeyore
Fürdik a holdvilág
N (R)
The moon is swimming
Fürjecském, fürjecském, gyenge az ő lába
N
Little quail, little quail, what frail legs
Fut a bácsu ló után
N
After letting run the horse Batchua
Fut, robog a kicsi kocsi
N
Running, pushing the small car
Fut, szalad a Pejkó
N
Run, run my (horse) Pejko
Füzesi lakodalmas
N
Wedding of Füzes
Gábor Áron rézágyúja
N (C)
The copper cannon of Áron Gábor
Gagybátori táncok
N
Dance of Gagybátor
Gagybátori táncok 1
N
Dance of Gagybátor 1
Gagybátori táncok 2
N
Dance of Gagybátor 2
Galga vize szép csendesen kanyarog
N
The river Galga quietly meanders
Garibaldi csárdás kiskalapja
N (C)
Garibaldi's little jaunty hat (1848 song)
Gerencséri utca, végig piros rózsa
N
Street of Gerencsér, all covered with roses
N.A. Geszte Jóska
N
Joe Geszte (outlaw)
Gólya gólya hosszúlábú gólya
N (C)
Stork, stork, long legged stork
Gólya, gólya gilice
N
Stork, stork dove
N.A. Gólya, gólya gilice 2
N
Stork, stork, dove 2
Gólyamadár oda fönn a magas égen (Katona)
N (C)
Stork high up in the sky (Mil)
Gólyát látok,
N
I see a stork
Gömöri csárdás
N
Csardas of Gömör
Gömöri csárdás 1
N
Csardas of Gömör 1
Gömöri csárdás 2
N
Csardas of Gömör 2
Gömöri csárdás 3
N
Csardas of Gömör 3
Gömöri csárdás 4
N
Csardas of Gömör 4
Gömöri friss
N
lLively csardas of Gömör
Gömöri friss 1
N
lLively csardas of Gömör
N.A. Görbénye
N
Görbénye
Görög Ilona Balladája Bizony csak meghalok
N
Greek Irene ballad (Surely I'm to die)
Gyalogutak, dőlőutk
N
Footpaths, lanes
Gyáva legénynek
N (C)
Oh, bashful young men
Gyenge a nád lehajlik a földre
N
Reed is frail, it bends to the ground
Gyere bé gyere bé rubintos virágom
N
Come hither, come hither ruby flower
Gyere ki, Kata
N
Come out Kate
Gyere ki szívem
N
Come out my sweetheart
Gyéren vettem a kenderem
N
I plant my hemp loosely
Gyere rózsám, este guzsalyasba
N
Come my love, to the evening spinning
Gyere velem a tanyára (mulatos)
N
Come to the farm with me
N.A. Gyertek haza ludaim
N
Come home my geese
Gyertek ide, darutollas legények (Katona)
N
Come here crane-feathered lads
Gyertek lányok
N
Come on, girls
Gyertek magyar fiúk
N
Come on Hungarian guys
Gyertek székely fiúk
N
Come on Szekely guys
N.A. Gyerünk haza, gyerünk haza
N
Let's go home, let's go
Gyimesi népdal
N
Folksong of Ghimes
Gyimesi népdal 1
N
Folksong of Ghimes 1
Gyimesi népdal 2
N
Folksong of Ghimes 2
Gyimesi népdal 3
N
Folksong of Ghimes 3
Gyí, paci, paripa
N
Gee gee horse
N.A. Gyolcsból van az ingem
N
My shirt is fine linen
Gyöngytánc
N
Pearl Dance
Gyöngyvirágos a türei nagytemplom
N
The church of Türe is full of lilies
N.A. Gyöngyvirág virágzik
N
Lilies of the valley blooming
Gyori kanász
N
The swineherd of Gyori
Györkei verbunk
N (C)
Verbunk from Gyorke
Győzhetetlen én kőszálom (Rákóczi imája)
N
My invicible mountain fort (prayer)
N.A. Gyújtottam gyertyát
N
I lit candles
Gyulainé édesanyám (Kádár Kata)
N
Mrs. Gyulai mother (Ballad of Kádar Kata)
Gyümölcsoltó Boldogasszony
N
Our Blessed Lady of 'Spring' /Anunciation
Ha a csillag
N
In the stars
Ha akarok, szombat estét csinálok
N
If I want, I can make like Saturday
Ha a magyar szomorkodik
N
If the Hungarian grieves
Ha bemegyek a bableves csárdába
N
When I enter the bean soup pub
Ha bemegyek a, ha bemegyek a templomba
N
When I enter, when I enter the church
Ha bemegyek a Kövesdi csárdába
N
When I enter the inn of Kovesdi
Ha bevágik az én árva fejemet
N
If they bash my poor head
Ha csak ugyan úgy kell
N
If it truly had to be
Ha én nékem száz forintom volna
N
If I had a hundred Forints
Ha felkapom azt a tükör fényes baltámat
N (R)
If I grab my polished shiny ax
Ha felmegyek a Budai nagyhegyre
N (S)
If I go atop the big hill of Buda
Ha felmegyek arra
N
If I go up to
Ha felülök Bözsikém a fekete gőzösre
N
Lizi, if I get on the black locomotive
Ha folyóvíz volnék
N
If I were a flowing river
Ha gondolod rózsám
N
If you think my rose
Ha jó a kedved
N
If you are in a goog mood
Ha kiindulsz Erdély felől
N
If you start out from Transylvania
N.A. Ha kimegyek a daróci tetőre
N
If I go atop the lookout of Daroc
Ha kimegyek a nényei nagy hegyre
N
If you go to the big hill Nenya
Ha kimegyek én a rétre kaszálni
N
When I go reaping in the meadow
Ha 'kimék' a kalocsai határba
N
If 'chimera' serves Kalocsa
Ha majd a nyarunknak vége
N
When our summer is over
Ha mégegyszer leján lennék
N
If I were a girl once again
N.A. Ha mindig így lenne
N
If it were always so
N.A. Ha te elmégy, én is el
N
If you leave, so will I
Ha te tudnád, amit én
N
If you only knew what I know
N.A. Hadnagy uram
N
Lieutenant sir
Haja, haja mégis haja...
N
Her hair, her hair but her hair
N.A. Haj révész. révész
N
Hej, ferryman, ferryman
Haj, haj, haj, letörött a galy
N
Ho,ho,ho, the branch broke
N.A. Haj, ide bella
N
Hey here bella
Hajlik a jegenye
N (R)
The poplar bends
N.A. Hajlik a meggyfa
N
The sprawling sour cherry
N.A. Hajlik a meggyfa levele
N
Bending sour cherry leaves
Hajlik a rózsafa, hajlik a lány
N (C)
Rosebush bends, a girl bends
N.A. Hajnalba
N
At dawn
Hajnalodik, közeleg a reggel (katona)
N (C)
It's dawn, morning is coming (mil)
Hajnalórán lelkem ébred
N
At dawn my soul awakes
Hajtsd ki rózsám az ökröket
N
Drive out the oxen my rose
N.A. Halász, vadász, aranyász
N
Fisherman, hunter, gold digger
Hal dal
N
Fish Song
N.A. Hallgassátok meg magyarim (Rákóczi kesergője)
N
Listen my Hungarians (Prince Rakoczi's lament)
Halljátok-e túrkevei lányok
N
Listen here girls of Turkeve
N.A. Hallod pajtás mit üzen
N
Can you hear the message chum
Hallod-e te Kőrösi leány
N (S)
Hear this you girls of Körös
Hallod-e te pajtás (betyárnóta)
N
Can you hear chum
Hallod-e, te szelídecske
N
Listen here my gentle
Hápi kacsa
N
Quack duck
Haragszik a gazda, hogy mi itt mulatunk
N
The landlord is angry at our partying
Haragszom az olyan szóra 1
N
I hate such talk.
Harangoznak a toronyban
N
Bells are ringing in the tower
Harangoznak Szebenbe, Szebenbe
N
The bells are ringing in Szeben
Harap utca három alatt
N
In three bites street
Harcsa van a vízbe
N
There are catfish in the water
Hármat tojott a fekete kánya
N
The black kite laid three eggs
Harminckettes baka vagyok én
N
I'm a private in the 32nd
Három a tánc mindhalálig
N
Three dances till death
Harom bokor ribizli
N
Three (red) currant bushes
Három Bokor Saláta Csárdás
N (C)
Three heads of lettuce (csárdás)
Három csillag van az égen (mulatos)
N
Three stars in the sky
Három egész napon át
N
Oer all trhee days
Három éjjel, három nap
N
Three nights, three days
Három görbe legényke
N
Three curve lad
Három hordó borom van
N
I have three barrels of wine
Háromkirályok napját
N
On Three Kings day
N.A. Három legény (Amoda megy,)
N
Three lads (There they go,)
Három székláb
N
Three chairlegs
Három út előttem
N
Three roads ahead
Hat nap óta szól a nóta
N (C)
For 6 days sounds the singing
Haza felé
N
Homeward
Haza is kéne már menni, mit fognak mondani
N
It's time to go home, what will they say
Haza legény
N
Home lads, home
Haza legény haza már
N
Go home lad already
Haza menni nem merek, nem merek
N (C)
I don't dare go home, no I don't dare
Hazám, hazám, édes hazám
N
My homeland, homeland, sweet homeland
Házasodik a lapát
N
Marry the scoop
Házasodik a motolla
N
Married with the reel
Házasodik a tücsök
N
The cricket is getting married
N.A. Házunk előtt folyik el
N
On front of our house flows
Házunk előtt, kedves édesanyám,
N (C)
Before our house, dear mother,
Házunk előtt megy egy terhes hajó
N
A loaded boat passes before our house
Házunk elott mennek el a huszárok
N
Hussars march past our house
Házunk előtt van egy magas eperfa
N (C)
A tall mulberry stands before our house
Házunk előtt van egy terebélyes fa
N
There is a huge tree in front of us
Házunk felett kelepel a gólya
N
The stork clatters above our house
Hegedül a kisegér
N
Fiddly little mouse
Hegedűlnek, szépen muzsikálnak
N (R)
They are playing the violin well
Hegyaljai (Jászkunsági) gyerek vagyok
N (C)
I'm a mountain lad
Hegyek, völgyek között állok
N
I stand between hills and valleys
Hegyen völgyön lakodalom
N
Wedding in ht mountain valley
Hegyközi lakodalmas csárdás
N
Hegyköz wedding csardas
Hej, a Mohi hegy borának
N
Hey, the wines of the Mohi hills
Hej a titkos szerelem
N
as before orchestra + lyrcis
Hej búra búra, bűbánatra születtem
N
I was born to sad, sad, sadness
Hej, csillag, csillag
N
Hey star, star, beautiful morning star
Hej, de szépen szól a pitypalatty a réten
N
How lovely the quail sings in the field
Hej Dunáról fúj a szél
N
Hey the winds blow from the Danube
Hej, fellegek, fellegek
N (S)
Oh, clouds, clouds
N.A. Hej, Gagybátorba
N
Hey, in Gagybator
Hej halászok, halászok
N
Hey fishermen, fishermen
Hej, igazítsd jól a lábod
N
Hey, get your feet ready
Hej kendermag
N
Hey hemp-seed
Hej két tyúkom tavalyi, három harmad évi
N
My two hens from last year
Hej páva hej páva
N
Hey peacock hey peacock
N.A. Hej, pilike táncolj
N
Hi pilike dances
Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédj
N
Hej, Rakoczi, Bercsenyi Berzeredj
Hej, révész, révész
N
Hey, ferryman, boatman,
Hej rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az ing
N
Hey, rosemary, rosemary, my shirt tore off
Hej rózsa, rózsa, ékes vagy
N
Hey, rose, rose, you are brilliant
Hej sár elô
N
Hey to the front
N.A. Hej szénája
N
In the hay
Hej, tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb
N
Hey tulip, tulip, carnation and larkspur
Hej Vargáné
N
Hi Mrs.Varga
Hej, víg juhászok, csordások
N
Happy shepherds, (Christmas carol)
N.A. Héja, héja
N
Hay-ya hay-ya (Children's count-down)
Hernádnémeti szüreti mulatság
N
Grape festival in Hernadnemeti
Hervad az a rózsa, melynek töve nincsen
N
A rose withers without roots
N.A. Hervadj rózsa
N
Wither rose!
Hervad már a lombnak
N
Wither in Lombok
N.A. Hess el sas
N
Shoo away eagle
Hét napjai dal
N
Seven days of the week song
Hidegen Fújnak a Szelek
N
Cold winds are blowing
Hideg szél fúj édesanyám
N (C)
There is a cold wind, mother dear
Hídló végén palló végén
N
From one end to the other
Hipp, hopp, itt is, amott is
N
Hip, hop, here and there
N.A. Híres betyár vagyok
N
I'm a famous outlaw
Hires deci horgos partján van egy kerek erdő
N
On the bank of Horgos by the famed Dec
Hóban, fényben
N
Snow, light
N.A. Hogy a csibe ?
N
How much for the chicken?
Hogy a csibe 1?
N
How much for the chicken 1?
Hogy ha nékem sok pénzem lesz
N (S)
When I'll have lots of money
Hogy mehetnék bé
N
How can I enter
N.A. Hogy veti el a paraszt lassankint a zabot
N
How a peasant slowly plants oats
Hogyha ir majd édesanyám
R (N)
If my dear mother writes
Hojeda, hojeda, hojeda Varga Márja
N
Hojeda, hojeda, Maria Varga (matchmaking song)
Hol jártál az éjjel cinege madár
N
Where did you go last night little chickadee
Hol jártál báránykám?
N
Where did you wander my little sheep ?
Holtig bánom amit cselekedtem
N
I regret my action til the day I die
N.A. Hol voltál báránykám
N
Where were you my little sheep?
Hónapos dal
N
Month song
Hoppá Jézus csizmája
N
Hoopla Jesus' little boots
Hopp ide tisztán szép palutt deszkán
N
Hop here cleanly on the plank neatly
Hopp, Juliska, hopp Mariska
N
Hop, Julia. hop Maria
Hortobágyi kocsmárosné
N
The barmaid of Hortobagy
Hortobágyi Tánc
N
Dance of Hortobagy
Hortobágyi Tánc 1
N
Dance of Hortobagy 1
Hortobágyi Tánc 2
N
Dance of Hortobagy 2
Horvát népdal
N
Croation folk song
Horvát népdal 1
N
Croation folk song 1
Hosszú farkú fecske, szép barna menyecske
N
Long tailed swallow, lovely brunette bride
Hosszú szárú laboda
N
Long stemmed spinach Elin 1
N.A. Hová mégy hová mégy
N
Where to, where to
Hová mégy, te kis nyulacska
N
Where to little rabbit?
Hová mész te szürke cáp (Csángó)
N
Where are you going, you grey goat
Hozd fel Isten azt a napot
N
God bring on the sun
Hozzám olyan legény akar járni
N
Such a lad wants to see me
Hullámzó Balaton tetején
N (S)
Over the rippling Balaton lake
Hull a szilva a fáról most jövök a tanyáról
N (C)
Plums are falling from the tree
Hull a zápor kinn a pusztán
N (R)
A thunder-storm over the Puszta
. Huszár gyerek
N
Hussar lad
N.A. Huszár leszek
N
I'm to be a Hussar
N.A. Huszárnak soroztak
N
I'm a Hussar recruit
Huszárosra vágatom a hajamat
N
I'll cut my hair hussar style
Huszár vagyok rózsám
N
I am a Hussar,, my love
Húzd rá cigány, az angyalát
N (C)
Play, gipsy, for heaven's sake
Húzzad cigány mindaddig
N
Play, play on Gipsy until ...
Húzzad csak, húzzad csak, keservesen
N (S)
Play on, play on bitterly
Húzz-húzz engemet!
N
Draw me, draw me!
Ici-pici kis galambom
N (C)
My tiny little dove
Icipici kis mese
N
Tiny little tale
Ici pici pók
N
Teeny little spider
Iciri-piciri dal
N
Teeny piciri song
N.A. Ideki a Csengébe
N
Out here in Csenge
Ifjúság, mint sólyommadár
N
Youth, like a falcon

Ifjúságom telibe

N
In my full youth
N.A. Igyál, míg van benne
N
Drink while there is still some
Így ketyeg az óra
N
This is how a clock goes (lullaby)
N.A. Igy mosdik a csóka
N
This is how jackdaws wash
Igyunk egy kis pálinkát
N
Let's drink a little brandy
Ihalja, ezt a kislányt nem az anyja nevelte
N
Surely, this girl was't raised by her mother
Imregi karikázó
N
Leaping dance of Imreg
Imregi karikázó 1
N
Leaping dance of Imreg 1
Imregi karikázó 2
N
Leaping dance of Imreg 2
Inaktelki legényes
N
Lads' dance of Inaktelke
Inaktelki legényes 1
N
Lads' dance of Inaktelke 1
Indulj el egy úton
N
Start on your way
N.A Ipa, iva páva
N
Ipa, iva, peacock (Csángo)
Írem, írem, fehér írem
N
Healing, white healing cream
Írtam én már a babámnak levelet (Katona)
N (C)
I wrote a letter to my sweetheart
N.A. Ismertem az apádat
N
I knew your father
N.A. Ispiláng
N
Circle-dance (children's)
Isten áldja meg a magyart
N
God bless these Hungarians
Isten hozzád szülőttem föld
N
God's welcome my birth-land
N.A. Isten véled Bogyiszló városa
N
Godspeed goodby Bogyiszló city
N.A. Istenem, istenem
N
My God, my God
Istenem, istenem, Szerelmes istenem
N
Oh God, my God, my loving God
Istengyermek, kit irgalmad
N
Godchild, whose mercy
Itt a Farsang
N
During carnaval
Itt ül egy kis kosárba
N
Here, sitting in a small basket
N.A. Itthon vagy-e hidasmester ?
N
Are you home, carpenter?
Itt ide lá vörös, vörös az ég alja
N
Look here, crimson, the sky is crimson
N.A. Jaj, de bajos három évet kiszolgálni
N
It's so hard to serve out three years
N.A. Jaj, de bánom a dolgomat
N
How I regret my affairs
Jaj, de bánom, amit cselekedtem
N (C)
I regret having done that
Jaj, de beteg vagyok
N
My, am I sick
Jaj de huncut az a szolgabíró
N
Oh what a rascal that county-judge
Jaj, de jó, jaj, de jó a huszárnak
N
Oh, how good, oh, how good to be a hussar
N.A. Jaj de magas ég
N
Oh, how high the sky
Jaj, de magas ez a vendégfogadó
N (C)
Oh, how high is this inn
Jaj, de nehéz a szerelmet titkolni
N
How hard it is to keep love secret
Jaj, de régen nem volt esó
N
Boy, it hasn't rained for so long
Jaj de soká jaj de régen
N
Oh how long, alas so long ago
Jaj de sokat áztam fáztam regruta koromba (katona)
N
My, I was so wet and cold as a recruit (mil)
Jaj, de széles
S (N)
Oh, how wide
Jaj de szép a holdvilágos éjszaka
N
It's such a beautiful moonlit night
Jaj, de szépen esik az eső
N
Oh, how nice is the falling rain
N.A. Jaj de szépen esik az eső 1
N
Oh, how nice is the falling rain 1
Jaj de szépen harangoznak
N
Oh how lovely the bells ring
N.A. Jaj de szépet álmodtam
N
Oh, what a pleasant dream
Jaj, de szép kék szeme
N (S)
Oh, how beautiful blue eyes you have
Jaj Istenem de megvertél
N (R)
My God how you punish me
Jaj Istenem de víg voltam ezelőtt
N
My God how happy I was before
Jaj Istenem, jaj annak
N
Oh God, woe to those,
Jaj Istenem, mi lelt engem
N
Oh my God, what came over me
N.A. János bácsi hegedűje
N
Uncle John's violin
János bácsi, dudáljon kend
N
Uncle Jorh, blow your bagpipe
Jánoshidi vásártéren, Ica te!
N
Marketplace of Janoshid, Ilene ho!
N.A. Jánoshidi vásártéren 1
N
Marketplace of Janoshid 1
N.A. János úr
N
Mr János / John
Járd ki lábam, járd ki most
N
Let's step it my feet, step it out
Járd ki lábam, járd ki most 1
N
Let's go feet, let's dance now 1
Járd meg borzas, néked illik
N
Step on it scruffy, it befits you
Jármu dal
N
Vehicle song
Járom az új váramat
N
For my new castle
N.A. Járom az új várnak.az alját
N
I walk under the new fort
Jászsági népdalok
N
Folksong of Jászság
N.A Jászberényben, Jászberényben
N
In Jaszbereny, in Jaszbereny
Játék karácsonykor
N
Christmass Play
Játszik a szél (kórus)
N
The wind is playing...
Jázminbokor kihajlik az utcára
N (C)
Jasmin-bush arching to the road
N.A. Jelenti magát Jézus
N
Jesus announces himself
Jeruzsálem kapujában
N
At the gates of Jerusalem
J, J betus dal
N
J, the Alphabet song
Jobbágytelki táncok
N
Dances of the summer residence
Jobbágytelki táncok 1
N
Dances of the summer residence 1
Jobbágytelki táncok 2
N
Dances of the summer residence 2
Jobbágytelki táncok 3
N
Dances of the summer residence 3
Jobbágytelki táncok 4
N
Dances of the summer residence 4
Jobbágytelki táncok 5
N
Dances of the summer residence 5
Jobbágytelki táncok 6
N
Dances of the summer residence 6
Jobbágytelki táncok 7
N
Dances of the summer residence 7
Jobbágytelki táncok 8
N
Dances of the summer residence 8
Jobbágytelki táncok 9
N
Dances of the summer residence 9
Jó bor kell a magyarnak
N
Hungarians like good wine
Jó bort iszok, fenyőfával tüzelek (Nyírség)
N (C)
I drink good wine, fueled by juniper-brandy
Jó bor van itt
N
Here is good wine
Jó estét jó estét Csáti bíróné asszony (ballada)
N
Good evening, good evening Mrs.Csati
Jó szeretni, de titkosan
N
Good love, but secretly
N.A. Jöjj által, Jöjj
N
Come across, come
N.A. Jőjj el által, Jőjj
N
Come on across, come
Jók a leányok, nem rosszak
N
Girls are nice, the're not bad
Jól esik a bús szívnek
N
It feels good for a sad heart
Jól van dolga a mostani huszámak
N
All is well for the hussar today
Jön a kocsi, most érkeztünk
N
We arriverd with a car
Jön a róka
N
It comes with a fox
Jön a tél megy a gólya-pár
N
When winter comes the stork pair leaves
Jőnek, jőnek
N
The're coming, coming
Jönnek én utánam sírnak,
N
They come after me crying
Jöttömben, jártamban
N
Jöttömben, jártamban
Juhászbojtár akkor hízik
N
Shepherd lads feel great
Juhászkutyák ugatnak
N (C)
Sheepdogs bark
Juhászlegény
N (R)
Young shepherd
N.A. Kács, domikács
N
Kács, domikács
Káka tövén költ a rucza
N (R)
Ducks hatch under the rush
Kaláka Megkapáltuk
N
Megkapáltuk bee
Kalapom, kalapom csurgóra
N (C)
My hat, my hat's on sideways
Kalapomnál (Kalapomon) piros rózsa
C (N)
Red rose on my hat
Kalocsai csárdás 1
N
Kalocsa scardas 1
Kalocsai csárdás 2
N
Kalocsa scardas 2
Kalocsai csárdás 3
N
Kalocsa scardas 3
Kalocsai csárdás 4
N
Kalocsa scardas 4
Kalocsai csárdás 5
N
Kalocsa scardas 5
Kalocsai csárdás 6
N
Kalocsa scardas 6
Kalocsai friss
N (C)
Lively dance of Kalocsa
Kalocsai friss 1
N
Lively dance of Kalocsa 1
Kalocsai friss 2
N
Lively dance of Kalocsa 2
Kalocsai friss 3
N
Lively dance of Kalocsa 3
Kalocsai friss 4
N
Lively dance of Kalocsa 4
Kalocsai friss 5
N
Lively dance of Kalocsa 5
Kalocsai friss 6
N
Lively dance of Kalocsa 6
Kalocsai lassú
N (C)
Slow song of Kalocsa
Kalocsai paprika csárdás
N (C)
Paprika csardas from Kalocsa
Kalocsai tánc
N
Dance of Kalocsa
Kalocsai tánc 1
N
Dance of Kalocsa 1
Kalocsai tánc 2
N
Dance of Kalocsa 2
Kalocsai tánc 3
N
Dance of Kalocsa 3
Kalocsai tánc 4
N
Dance of Kalocsa 4
Kalocsai tánc 5
N
Dance of Kalocsa 5
Kalocsai tánc 6
N
Dance of Kalocsa 6
Kalocsai tánc 7
N
Dance of Kalocsa 7
Kalocsai tánc 8
N
Dance of Kalocsa 8
Kalocsai tánc 9
N
Dance of Kalocsa 9
Kalocsai tánc 10
N
Dance of Kalocsa 10
Kalocsai tánc 11
N
Dance of Kalocsa 11
Kalocsai tánc 12
N
Dance of Kalocsa 12
Kalocsai tánc 13
N
Dance of Kalocsa 13
Kalotaszegi- boros
N
Wine of Kalotaseg
Kalotaszegi boros népdal
N
Wine of Kalotaseg folksong
Kalotaszegi cigánycsárdás
N (C)
Gypsy csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás
N (C)
Csardas of Kalotaszeg
Kalotaszegi csárdás 1
N
Csardas of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi csárdás 2
N
Csardas of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi csárdás 3
N
Csardas of Kalotaszeg 3
Kalotaszegi hajnali
N
Dawn song of Kalotaszeg
Kalotaszegi Legényes
N
Lads' dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi legényes 1
N
Lads' dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi legényes 2
N
Lads' dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi szapora
N
Rapid dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi szapora 1
N
Rapid dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi szapora 2
N
Rapid dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi szapora 3
N
Rapid dance of Kalotaszeg 3
Kalotaszegi szapora 4
N
Rapid dance of Kalotaszeg 4
Kalotaszegi tánc
N
dance of Kalotaszeg
Kalotaszegi táncok 1
N
Dance of Kalotaszeg 1
Kalotaszegi táncok 2
N
Dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi táncok 3
N
Dance of Kalotaszeg 2
Kalotaszegi táncok 4
N
Dance of Kalotaszeg 4
Kanásztánc
N
The Swineherd dance
Kanásztánc 1
N
The Swineherd dance 1
Kanásztánc 2
N
The Swineherd dance 2
Kanásztánc 3
N
The Swineherd dance 3
Kanásztánc 4
N
The Swineherd dance 4
Kanásztánc 5
N
The Swineherd dance 5
Kanásztánc 6
N
The Swineherd dance 6
Kanásztánc 7
N
The Swineherd dance 7
Káposzta, káposzta
N (C)
Cabbage, cabbage
Karácsonyi népdal
N
Christmas folkong
Karácsonyi pásztortánc
N
Christmass shepherds dance
Karácsony ünnepén
N
Yule tide
Karikás-Kapum elott
N
On front of my ringed gate
Kárókatona
N
Cormorant
Kárpátokban megfújták a trombitát
N
The trumpets sound in the Carpathians
Kaszárnya kaszárnya (Csik)
N
Barracks, barracks (from Csik county)
N.A.. Kaszáscsillag fenn az égen
N
Orion star in the sky
Katalinka szállj el
N
Fly away Katalinka
Katalinka szállj el, Jönnek a törökök (korus)
N
Katalinka fly away, The turks are coming
Katana se lettem vóna
N
I would not be a soldier
Katica bogár
N
Ladybug
Katonadalok Tiszakarádról
N
Soldier Song of Tiszakarádról
Katona vagyok én ország orizoje (Bukovina)
N
I'm a soldier guarding the country
Kazari Tanc
N
Dance of Kazar
Kazari Tanc 1
N
Dance of Kazar 1
Kazari Tanc 2
N
Dance of Kazar 2
Kazari Tanc 3
N
Dance of Kazar 3
Kazari Tanc 4
N
Dance of Kazar 4
Kazári verbunk
Vb
Verbunk of Kazár
Kazári verbunk 1
Vb
Verbunk of Kazár 1
Kecskebéka fölmászott a füzfára
N (S)
A bullfrog climbed up the willow
Kecske, kecske, csacska kecske
N
Goats, goats, silly goats
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
N
Kecskemét parades the dashing recruiters
Kedves rózsám
N
My dear rose
Kék a kökény, recece
N (C)
Bluish blueberry, reh-ceh-ceh
N.A. Kék a kökény, zöld a petrezselyem
N
Blueberries are blue, parsley is green
Kék Duna Dalkör
N
Blue Danube Circle Song
Kék ibolya búra hajtja a fejét
(R) N
Blue violets hang in sadness
Kék ibolya ha leszakítánalak
N
Blue violet, what if I picked you
Kék nefelejcs
R (N)
Blue forgetmenot
N.A. Kék nefelejts 1
N
Blue forget-me-not
Kék nefelejts ráhajlott a vállamra
N
Blue forget-me-nots were covering my shoulder
Kék szalagból van a blúzom kötője
N
I have a blue tie on my blouse
Kék szín pántlika
N
Blue coloured ribbon
Kék szivárvány,
N
Blue Rainbow
Kék Virágos a Mérai temeto
N
Blue Flowers at the cemetery of Mérai
N.A. Kele kele fűzfa
N
Willow tree
Kelet felöl jön egy dalos pacsirta (Bagi karikazó)
N
A singing lark comes from the east
N.A.. Kelj fel juhász, ne aludjál
N
Arise shepherd, you fell asleep
N.A. Kelj fel kondás, elaludtál
N
Awake swineherd, you fell asleep
Kéméndi Tánc
N
Dance of Kéménd
Kéméndi Tánc 1
N
Dance of Kéménd 1
Kéméndi Tánc 2
N
Dance of Kéménd 2
Kéméndi Tánc 3
N
Dance of Kéménd 3
Keménytelki tánc
N
Dance of Keménytelk
Keménytelki tánc 1
N
Dance of Keménytelk 1
Kendo elejto
N
Shawls are killing
Kerek a káposzta, csipkés a levele, kettő a
N
Round cabbage, jagged leaves, I have 2 loves
Kerek a káposzta, csipkés a levele, akinek
N
Round cabbage, jagged leaves, , if without partner
Kerek az én szűröm alja
N
Round is the bottom of my felt-cloak
Kerekecske, gombocska
N
Kerekecske, there is a button
Kerek erdő, csendes patak
N
Round woods, quiet stream
Kerek erdő szélén
N
Around the edge of the forest
N.A. Kerekes kis kútnál
N
By the little draw-well
Kerek utca, kicsi ház
N
Circle road, small house
Kerek ucca szegelet
N
Section of a circular road
N.A. Kerengő tus
N
Circular contest
N.A. Keresd meg a tűt
N
Find the needle
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet
N
They are searching, but can't find
N.A. Keresztúri saláta
N
Salad of Keresztur
Kéret engem egy kanász
N
Find me a swineherd
Kéreti a nénémet
N
He is asking for my sister
Kertbe virágot szedtem, lábam összetörtem
N
Picking garden flowers, I broke my leg
Kertem alját Nyárád vize mositja
N
End of my garden is washed by the Nyarad river
Kertünk alatt aratják a zabot
N
Beyond our yard the oats are harvested
N.A. Kertünk alatt gödröt ásnak
N
Beyond our yard
Kesereg egy árva madár
N
A poor bird is mourning
N.A. Kesereghet az az anya ..
N
Disappointed are mothers who ..
Keserű víz, nem hittem, hogy
N
Bitter water, I did not believe
N.A. Keserves (Istenem, Istenem, hol leszen halálom)
N
Bitterness (my God, where will I meet death)
Két kicsi kecske
N
Two little goats
Két krajcárom volt nékem
N
I had only two pennies
Két malomra tartok számot
N
I depend on two mills
Két nővér (Kéreti a nénémet)
N
Two sisters (ballad) (Asking for my sister)
Két szál pünkösd rózsa kihajlott az útra
N
Two peony stems arch to the road
Két színe van a legénynek
N
Guys are two-faced (Ádámosi csárdás)
Két tyúkom tavali
N
My two hens from last year
Két út van előttem
N (C)
There is a fork in my road
N.A. Két út van előttem 1
N
There is a fork in my road 1
N.A. Ki az urát nem szereti
N
Who does not love her husband
Kicsi csillag
N
Little star
Kicsi lovam
N
Small horse
N.A. Kicsi nékem ez a ház
N
This house is too small for me
Kicsi orr, kicsi száj,
N
Small nose, small mouth
Kicsi vagyok én, majd meg növök én
N
I'm small, I'll grow big
Kicsiny a hordócska
N
The barrel is small
Kicsi róka, kicsi nyúl
N
Little fox, little rabbit
Kicsi út hova mész
N
Going to a small road
Kifeküdtem én a magas tetőre (Tinodi 1500)
N
I lay out on the high ridge (Tinodi bard's song)
Kihajtom a libám a rétre
N
I take my geese to the meadow
N.A. Kihajtottam én ludamat
N
I take out my geese
N.A. Ki járt itt, ki volt itt
N
Who was it, who was here
N.A. Ki, ki, ki. ki volt itt
N
Who, who was here
Ki látott már télen fecskét
N
Whoever saw swallows in winter
N.A. Kilenc hete
N
Nine weeks
Kimegyek a Doberdói harctérre
N
I go to the battlefield of Doberdo
N.A. Kimegyek az utcára
N
I go out to the road
Kiment a ház az ablakon
N
The house went out the window
Kimentem a selyem rétre
N
I went out to the silky meadow
Kimentem az országútra, eltörött
N
I went out on the road
Kimentem én a szőlőbe
N (A)
I went to the vineyard
Kincsem, komámasszony
N
My treasure, neighbour-lady
N.A. Kincsös, kedves komámasszony
N
Precious, dear neighbour
Kinek nincsen szeretöje, babája 1
N
Who doesn't have a girl, a sweetheart 1
N.A. Kinek van, kinek van
N
Who has, who has
N.A. Kinn a pusztán 1
N
Out on the puszta 1
Kinn a sötét éjszakában
N
Out in the dark night
Kinyílt a rózsa, hajlik az ága
N
The rose is blooming, branches bending
N.A. Kiöntött a Tisza a partjára
N
The Tisza overflowed it's banks
Kirje, kirje kisdedecske
N
Kyrie, kyrie infant child
N.A. Kisacsai gyerek vagyok
N
I'm a lad from Kisacsa
Kisangyalom, szeme, szája
N
My angel, her eyes, her lips
Kis Bence
N
Little Bence
Kiszáradt a tóbul
N
Parched Tobul
Kiscsókai libajárás
(C) N
The geese pathway of Kiscsoka
N.A. Kisdobozi kerek erdő
N
Forest around Kisdoboz
Kisegér, kisegér
N
Little mouse, little mouse
N.A. Kísérj el galambom
N
Accompany me my little dove
Kis kacsa fürdik fekete tóba 1
N
Little ducklings bathing 1
N.A. Kis kacsa fürdik 2
N
Little ducklings bathing 2
Kis Karácsony
N
Little Christmas
Kis karácsonyi ének
N
Small Christmas Carol
Kis kece lányom fehérbe vagyon
N
My charming dear girl in pure white
N.A. Kis kertemben nyílik a rózsa
N
Roses bloom in my garden
N.A. Kis kertemben seje huja haj,
N
In my garden
Kis kertemben uborka
N
Cucumbers in my small garden
Kiskertemben van egy virág
N
My little garden is like a small flower
Kis, kis kígyó
N
Small, small snake
Kis lak áll a nagy Duna mentében (Távolból.)
N (S)
Small home by the huge Danube (From a distance)
Kis laposon, nagy laposon
N
Street of small and large plates
N.A. Ki ki népei vagytok ?
N
Whose people are you?
Kis kút kerekes kút
N (C)
Little well, water well
Kiskereki betyárcsárda
N (C)
Outlaw's csárda at Kisberek
Kis Komárom, Nagy Komárom
N
Small Komárom, large Komárom
Kiskunhalasi friss csárdás
N (C)
Lively csárdás of Kiskunhalas
Kiskunságban verbuválnak
N (C)
Recruiters in Kiskunság
Kiskunsági Oláhos
N
Jumping dance of Kiskunság
Kiskunsági Oláhos 1
N
Jumping dance of Kiskunság 1
Kiskunsági Oláhos 2
N
Jumping dance of Kiskunság 2
Kislány jó gondold meg magadat
N
Girl, think it over well
Kis pej lovam az Alföldet kapálja
N
My bay horse pounds the ground of Alföld
Kis pej lovam az út mellett
N
My bay horse by the road
Kispilisen híres kislány vagyok én
N
I'm a famous girl in Kispilis
Kispiricsi falu végén
N
At the end of Kispirics village
Kistápéba (Szentsimonyba) két úton
N
Two roads lead into Kistape
N.A Kisterenyén húzzák a hat órát
N
They are ringing six in Kisterenye
N.A. Kisütött a nap a síkra
N
The sun is shining on the plains
N.A. Kiszaladt (Elszaladt) a kemence
N
The oven ran off
Kiszáradt a bodzafa
N
The elder tree dried out
Kiszáradt a cserefa
N
The elder tree has dried out
Kiszáradt a tóbúl mind a sár
N
The mud and water dried out in the pond
Kit a nyáron
N
Whom my two arms searched
Kitették a holtestet az udvara
R
The dead niht at the courtyars
Kit virágot rózsám adott
N
What flower my love gave me
Kiugrott a gombóc a fazékból
N
She jumped out of the pot of dumplings
Ki van az én selyem kendőm vasalva
N
My silk scarf is ironed
K, K betus dal
N
K, the Alphabet song
Kocsis Ilus tejet visz
N
DriverIlus takes milk
Kocsi szekér, kocsi szán, még a télen
N
Wagon of Kocs, sled from Kocs this winter
N.A. Kocsmárosné kápolnája
N
The barmaid's chapel
Kocsmárosné lánya, Mariska
N
Mariska, the baimaids daugthter
Kocsmárosné, szép csárdásné
N (C)
Barmaid, lovely hostess
Kolozsváros olyan város
N
Kolozsvár is such a city
Komámasszony kakasa kakasa
N
Neighbour-lady's cockerel, cockerel
Komámasszony meg ne mondja az uramnak
N
Neighbour-lady don't tell my husband
Komámasszony menjünk ki a hegytetőre
N
Neighbour-lady let's go to the hilltop (Csango)
Kormányos úr
N
Mr Helm
N.A Komáromi magas torony
N
High tower in Komarom
Komatálat hoztam
N
Perhaps I have coma
Kőmüves Kelemen (ballada)
N
Komuves (Mason) Kelemen (ballad)
Kopogtatok ablakodnál
N
Knocking on your window
N.A. Koponyai híres csárda
N
Famous csárda of Koponya
Kormos Pistát Simonytornyán megfogtak
N
Kormos Steve was caught in Simonytornya
Korondi tánc
N
Dance of Korond
Körösfői kertek alatt
N
Behind the village of Körösfő
Körtéfa
N
Pear tree
Kösd fel magad
N
.Tie up yourself
Kösd fel Örzse
N
Tie up Örzse
Kössétek meg az ugatós kutyákat
N
Tie up the barking dogs
Kossuth Lajos azt üzente (1848)
N
Louis Kossuth sent a message (1848)
N.A. Kossuth Lajos édesapám
N
Louis Kossuth dear father
Kossuth Lajos táborában (1848) (Katona)
N
In Louis Kossuth's camp (1848
N.A. Kossuth Lajos udvarába
N
In Louis Kossuth's court
Kossuth Lajos verbunkja 1
N
The verbunk of Lajos Kossuth 1
Kossuth lova megérdemli a zabot
N
Kossuth's horse deserves oats
Kosteleki keskeny palló
N
The narrow plank of Kostelek
Kősziklán felfutó
N
Climbing on rocky cliffs
Köszönto a csávási kocsmába
N
Welcome to the pub of Csávási
Kovácslegény voltam én
N (C)
I was at Kovac's stag
Közeleg a húsvét
N
Easter is coming
Krasznahorka büszke vára
N (R)
Proud Fort Krasznahorka
Krasznamenti csárdás
N
Csardas of Krasznament
Krasznamenti csárdás 1
N
Csardas of Krasznament 1
Krasznamenti csárdás 2
N
Csardas of Krasznament 2

Krasznamenti ugros

N
Jumping dance of Krasznament
Kukorica csutája
N
Corncob
Kukorica, Kukorica, pattogatott kukorica
N
Corn, corn, popcorn
Küküllo menti népdal
N
Folksong from along the Küküllo
Küküllo menti népdak 1
N
Folksong from along the Küküllo 1
Küküllo menti népdal 2
N
Folksong from along the Küküllo 2
Küküllo menti népdal 3
N
Folksong from along the Küküllo 3
Küküllo menti népdal 4
N
Folksong from along the Küküllo 4
Küküllo menti népdal 5
N
Folksong from along the Küküllo 5
Kunságifi/ alföldi népdal
N
Folk-song from Great Hungarian Plain
Kurtafarkú fecske
N
Kurtafarkú swallow
Kurucz Noták (Tyukody)
N (R)
Kurucz Songs
N.A. Kútágas gémestől
N
Well with shadoof
Kútágasra szállott a sas
N
The eagle landed on the well
Kutya dal
N
Dog song
N.A. Kutyám lába
N
My dog's leg
Lakodalmi csárdás
N
Wedding csardas
Lakodolom van a mi utcánkban
N (C)
There's a wedding in our street
Lágy a kenyér
N (C)
The bread is fresh
Lám megmondtam bús gerlice
N (S)
I told you so mourning dove.
N.A. Lám megmondtam, kis leány
N
I did tell you, sweet girl
N.A. Lám titokban
N
In secret
Lánc, lánc, eszterlánc
N
Chain, chain, circle-chain
Lányka mégyen az utcán
N
Girl walks on the road
Lányok lányok lányok a faluba
N (C)
Girls, girls, girls in the village
Lányok, lányok, nyírbökönyi lányok,
N
Girls, girls, girls of nyírbököny
N.A. Lányok ülnek a toronyban
N
Girls sitting in the tower
N.A. Lányom, lányom, gyöngyvirágom
N
Daughter, my daughter, my lily
Lányom, lányom, gyöngyvirágom 1
N
Daughter, my daughter, my lily
Lassan kocsis hogy a kocsi ne rázzon
N (S)
Slowly driver so the wagon won't shake
Látod babám ezt a tearózsát
N (C)
See this tearose my babe
Látod-e babám , Látod-e babám
N (C)
Can you see, can you see sweetheart
Látod édesanyám, látod édesanyám
N (C)
See dear mother, can you see mother
N.A. Látod-e te azt a hegyet
N
Can you see that mountain
Látod milyen ködös idő
N
See what foggy weather
N.A. Látod, rózsám, látod
N
See my rose, can you see
N.A. Látom a szép eget fölöttünk fényleni
N
I see the beautiful sky shining above
N.A. Látom az életem nem igen gyönyürű
N
I realise, my life is not so great
Láttad-e te babám
N
Did you see my sweetheart
N.A. Láttad-e, láttad-e
N
Did you see, did you see
N.A. Láttál-e már babám vízen bugyborékot?
N
Have you seen bubbles on water my love
Láttál-e már valaha
N
Have you ever yet seen
Láttál-e valaha csipke bokor rózsát
N
Have you ever seen a wild rosebush
N.A. Le az úton
N
Down the road
Le az úton, le a locsoson .
N
Down the road, down the path
Le az uton, le, le, le (Csángó)
N
Down the road, down, down
Le az uton, le, le, le (Csángó) 2
N
Down the road, down, down 2
Le az uton le le le, fehér bodza levele
N
Down, down the road; white elder leaves
N.A. Leánykérő (Szent Jáanos áldása)
N
Proposal (Saint John's blessing)
Leányom, leányom, kerti szegfuszálom
N
My daughter my daughter, my garden flower
Lecsúszott (ledulött): a széna boglya
N (C)
The top of the haystack slid down
N.A.. Leégett a hortobágyi hodály
N
The sheepfold of Hortobagy burned down
Legyen úgy, mint régen volt
N (S)
Let is be, like it was before
Lehajlott a kökény ága
N
The blacthorn branch bends down
Lehullott a piros rózsa levele
N
The leaves of the red rose have fallen
Lemegyek az alföldre kaszálni
N (C)
Hey, I go harvesting to the Plains
Lement a nap a maga járásán
N (R)
The sun went down on it's path
Lemënt a vacsora csillag
N
He went down to the starlighted supper
Lengyel népdal 1
N
Folksong of Lengyel 1
Lengyel népdal
N
Folksong of Lengyel
Lenn a délibábos Hortobágyon
N (S)
Down on the Hotobágy of mirages
N.A. Lenn a mély völgy
N
Down in the deep valley
Lent az utca végén
N (S)
Down the road by the end
Leszállott (Rászállott) a páva Vármegye
N
The peacock landed on County Hall
Lesz, lesz, lesz
N (S)
It will be
Letörött a bécsi torony teteje
N
The top of the Vienna tower fell
N.A. Letörött a bécsi torony gombja (Garibaldi)
N
The tip of the Vienna tower fell
N.A. Le van a szívem láncolva
N
My heart is chained
Levél a Mikulásnak
N
Letter tro Santa Claus
Leveles a május
N
May is full of leaves
Leveles a nyárfa
N
Leafy poplars
Leveli béka
N
Tree frog
Lili baba oserdo
N
Baby Lili's jungle
Lipem, lopom a szolot,
N
Lipe, stealing grapes
Lora,(Lúra) csikós, lúra
N
Mount cowboys, mount
Lóra csikós lóra 1
N
To horse herdsman
Lovag és sárkány
N
Knight and dragon
Lyukas a kalapom teteje
N (C)
My hat has a hole
Mackó, mackó, ugorjál
N
Teddy bear, teddy bear, jump
Macska jár a kert alatt,
N
The cat is walking in the garden
Madárka madárka, csácsogó madárka
N
Birdie birdie, chirping little bird
Madár, madár, kismadár, mire vetemedtél
N
Bird, bird, little bird what have you done
Ma este drágám
Gip
Tonight, my dear
Magas a dézsi temeto
N
The graveyard of Dézs sits high
N.A. Magas a Nógrádvár
N
Nograd castle is high
Magas bérchegy tetején
N
On a high mountain peak
Magas hegyen terem a só
N
Salt is from high mountains
Magas hegyről foly le a víz
N
Water flows from the high mountain
Magas jegenyefán sárgarigó fészek
N (R)
Yellow thrush nest on a tall poplar
Magas kősziklának oldalából nyilik
N
Blooming on a high cliff side
Magos a rutafa
N
High is the rue-bush
Magosan repül a daru
N (R)
Cranes fly high
Magosan repül a daru szepen
N
Cranes fly very high
Magyarbodi csárdás
N (C)
Csárdás of Magyarbod
Magyarbodi csárdás 1
N (C)
Csárdás of Magyarbod 1
Magyarbodi friss
N (C)
Lively csárdás of Magyarbod
Magyarbodi friss 1
N (C)
Friaa csárdás of Magyarbod 1
Magyarbodi karikázó
N
Leaping dance of Magyarbod
Magyarbődi népdalok
N
Folksong of Magyarbőd
Magyarbodi népdalok 1
N
Folksong of Magyarbod 1
Magyarbodi népdalok 2
N
Folksong of Magyarbod 2
Magyarbodi népdalok 3
N
Folksong of Magyarbod 3
Magyar falvak, templomok (klézsei népdal)
N
Hungarian villages, churches (Folksong of Klézse)
Magyarói faluvégen
N
At the lower end of Magyaro
Magyarlapádi tánc
N
Hungarian lapádi dance
Magyarország az én hazám
N
Hungary is my homeland
Magyarország az én kedves szép hazám
N
Hungary is my dear lovely home
Magyarország szélin
N
On the edge of Hungary, an apple tree
Máma péntek holnap szombat-asárnap
N
Today is Friday, tomorrow Saturday-Sunday
Máma vettem a bakancsom
N
I bought my boots today
Már a nap az égen, lenyugodott régen
N
The sun in the sky has long settled
Már ezután úgy élem világom
N (C)
From now I'll live life
Maros partján elaludtam
N
I fell asleep on the Maros bank
Már én többet a Főútczán
N (C)
On Main street I'll never
N.A. Már én többet nem
N
I will no longer
N.A. Mar én többet nem kapálok
N
I will no longer hoe
Már Füzesbol kihajtották a nyájat
N
Füzesbol, driven out of the herd
Már hatvanhat éves is elmúltam
N
I am over sixty-six years old.
N.A. Már két hete avagy három
N
Between two or three weeks
Már megjöttünk ez helyre
N
We have already noted this place
N.A. Már megmondtam, bús gerlice
N
I told you so mourning dove
Már minálunk babám
N (C)
At our place my sweetheart
Már minálunk learatták az árpát
N
At our place my sweetheart
Marossek csárdás (= Edesanyam rózsafája 2)
N
Marossek Csardas
N.A. Már Szentpálban
N
Already in Szentpál
Márványkőből van a Tisza feneke
N (C)
The bottom of Tisza is of marble
Már Vidrócki emelgeti a banktót
N
Vidrocki readies the payment
Maszkabál Kéményseprö
N
Chimney Sweper masque
N.A. Mátészalka gyászban van
N
Mátészalka is in mourning
Ma van Húsvét napja, másod éccakája,
N (R)
Today is Easter day, second night.
Ma van Húsvét napja
N
Today is Easter Sunday 2
Megáradt a Nyikó vize
N (C)
The Nyiko river overflowed
Megáradt a patak
N (C)
The brook overflowed
Még az éjjel
Gip
Even at night
Még azt mondják, hogy Tardonán (a faluban)
N (S)
They say Tardona has no shadoof-well
Még azt mondják, nem illik a tánc
N
They say dance is not becoming
Még az uton lefelé sem mehetek
N
I can not even go down the road
N.A. Megállj pajtás, hadd panaszolom el sorsom
N
Hold it buddy, let me tell you my problems
Megátkozott engem az édesanyám
N
My mother cursed me
N.A. Megbocsásson édesanyám
N
Forgive me dear mother
Megbocsásson, édesanyám 1
N
Do forgive me, my dear mother 1
N.A. Megdöglött a biró lova 1
N
The horse of the Lord Mayor is dead 1
N.A. Megellett a Bogoja
N
Bogoja? gave birth
Megérett a cseresznye a meggy
N
Sour cherries are ripe
Megérett a kökény
N
The blueberries are ripe
N.A. Megérett a meggy a fán
N
The sourcherries on the tree are ripe
N.A. Megérik a szőlő
N
The grapes grow ripe
Megfogott már éngem a nap
N
The sun has burned me
Megfogtam egy szúnyogot
N
I caught a mosquito
Meggyújtom a csumát
N
I light my smoke
Meghalok, meghalok
N
I'll die, I'll die
N.A. Meghalt a béres
N
The hired-hand died
N.A. Meghozta az Isten
N
God has brought
Megismerni a kanászt cifra járásáról
N
You can spot a swineherd, his gaudy swagger
N.A. Megizentem az édesanyámnak
N
I sent messages to my dear mother
Megjött már a fecskemadár
N (S)
The swallows have arrived
Megkapáltuk szőleinket
N (S)
We cultivated our vinyard (refrain = Arkot)
Meg kell a búzának érni
N
The wheat has to ripen
Megkondult a faluban a harang
N
The bell tolled in the village
Megkötöm a szárcsa lábú lovamat
N
I tie up my coot-footed horse
Megkötöm lovamat szomorú fűzfához
N
I tether my horse to a weeping willow
Megkötöm lovamat (piros almafához)
N (R)
I tether my horse (to a red apple tree)
N.A. Megkötötték nékem (A menyasszonyi koszorú)
N
It's been tied for me (the bridal bouquet)
Megmondtam egy piros rózsa szálnak
N (R)
I told a red rose
Megöltek egy legényt
N
A lad was killed
Megöregszem lassan
N
I age slowly
Megrakják a tüzet mégis elaluszik
N (R)
The fire is built but keeps dying
N.A. Megraktuk (Szentiváni enek)
N
We built (Midsummer song)
Megszabadultam már (Gyimes)
N
I am now freed (funeral lament)
N.A. Meguntam én
N
I am fed up
Megütik a dobot falu közepibe
N
They beat the drums in the village square
Megüzenem a szelei birónak
N (C)
I'll notify the mayor of Tápiószele
Megvágtam a fehér ujjam
N (C)
I cut my white finger
Megváltó Jézusom, megyek tehozzád
N
Jesus my Saviour, I go to thee
Megverték a ludat
N
The geese where defeated
Megvertek engem azert
N
They beat me because,
Megvirágzott a diófa
N
The walnut-tree burst into bloom
Megy a gőzös
N (C)
The engine is steaming
N.A. Megy a gyűrű vándorol
N
The ring goes wandering
Megy a kanász a partnál
N
The swineherd going to the shore
Megy a kocsi porzik az út utána
N (C)
The Wagon is rolling in a cloud of dust
Megy a nap lefelé
N
The sun is going down
Megy a takács az utcában
N
Go to the weaver in the street.
Megy az úton a katona
N
Go to the soldier on the road
Megyek az úton lefelé
N
I'm going down the road
Megyek én az országúton (betyár nóta)
N
I'm going along the road
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
N (C)
The Morning Star is going down
Mehemed
N
Mehemed
Mély a Tiszának a széle
N
The Tisza banks are deep
N.A. Mély a Tiszának széle 2
N
The Tisza banks are deep 2
N.A. Mély Kút
N
Deep well
Mén a kocsi porzik az út utána
N (C)
The wagon is rolling in a cloud of dust
Menasági sudár torony
N
The tall tower of Menaság
Mennyből az angyal
N
Angels from heaven (Christmas)
Menyasszony vőlegény
N
Bride bridegroom
Menyecskének nem jó lenni
N
Not good to be a young wife
Mérai hajnali és csárdás 1
N
Dawn song and csardas of Méra1
Mérai hajnali és csárdás 2
N
Dawn song and csardas of Méra1
Mérai lassú csárdás
N
Slow csardas of Méra
Merre jársz most fecskemadár
N
Where are you now swallow bird
N.A. Mért küldött az úrasszony
N
Why did the landlady send you ?
N.A. Mért nincs mindig
N
Why isn't it always
Messze van a kisangyalom tanyája
N
My angels place is far from here
N.A. Méz, méz, méz
N
Honey, honey, honey
Mezőföldi tánc
N
Dance of Mezőföld
Mezőföldi tánc 1
N
Dance of Mezőföld 1
Mezoföldi tánc 2
N
Dance of Mezoföld 2
Mezoföldi tánc 3
N
Dance of Mezoföld 3
Mezoföldi tánc 4
N
Dance of Mezoföld 4
Mezoföldi tánc 5
N
Dance of Mezoföld 5
Mezoföldi tánc 6
N
Dance of Mezoföld 6
Mezomadarasi tánc
N
Dance of Madaras field
Mezőméhesi tánck
N
Dance of Mezoméhes
Mezőméhesi tánck 1
N
Dance of Mezoméhes 1
Mezoségi csárdás
N (C)
Csárdás of Mezoség
Mezoségi csárdás 1
N (C)
Csárdás of Mezoség 1
Mezoségi Nepdal
N
Folksong of Mezoség
Mezoségi Népdal 1
N
Folksong of Mezoség
N.A. Mihály bíró zöld erdőbe
N
Judge Michael in green woods
Mikor a szolgának telik esztendeje
N
When the year passes for a servant
Mikor Csíkból elindultam
N
When I started from Csik
Mikor engem besoroztak
C (N)
When I was recruited
Mikor engem férjhez adtak
N
When they gave me in marriage
N.A. Mikor engem férjhez adtak 1
N
When I was married off
Mikor én még húsz esztendős
N
Before I was even twenty
Mikor Gergel legény volt
N
When Greg was a bachelor-lad
Mikor gulyásbojtár voltam
N
When I was a cowboy
Mikor gulyás legény voltam
N
When I was a cowboy
Mikor idegenbe visz
N (R)
When life leads me abroad
Mikor iszik bort a Magyar (Diszkócsárdás)
N (C)
When Hungarians drink wine
Mikor leány voltam
N
When I was a maiden
Mikor megy a legény októberben katonának
N
When a lad joins the army in october
Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak
N
When I go towards Galicia
Mikor megyek rózsám ujfaluból kifelé
N
When I go and leave Újfalu
Mikor Noé a szőlőt ültette
N
When Noah planted grapes
Mind elnyíltak a mezei virágok
N
To pull all the wild flowers
Minden ember szerencsésen,
N
Everyone has luck, only I'm in misery
Minden oszi alkonyatkor
R
Every autumn dusk
Mindent vissza
N (S)
Return everything
Mindig mondtam, veszedelmes a lány
N (C)
I always said, girls are dangerous
Minek nékem a szombat estét várni
N (C)
Why should I wait for Saturday night
Minek nekünk ez a pohár
N
Why do we need this cup
Minek szeretsz kettőt, hármat
N
Why do you love two and three
Mint a mókus fenn a fán
N
Like a tree squirre
Mi piroslik ott a síkon távolba
N
What is turning red in the far plane
N.A Miska verbunk
N (C)
Miska's recruiting-dance
Miskolc felé viszen egy út
N
A road leads to Miskolc
Miskolc verbunk
N (C)
Recruiting dance of Miskolc
N.A. Mit akar ez az egy ember ?
N
What does this man want?
Mit búsulsz kenyeres
N
Why worry buddy
Mit ér nékem a rimóci határ
N
What is it worth for me to be on the border of Rimóc
N.A. Mit jásszunk, lányok ?
N
What should we play girls?
N.A. Mit Kerülöd
N
Why are you circling?
Mit mos ?
N
What are you washing?
N.A. Mit visztek
N
What are you carrying?
Mi van ma, mi van ma?
N
What's today, what day is today
Mivel új esztendőt kezdünk
N
On the start of the new year
M, M betus dal
N
M, the Alphabet song
Mókuska, mókuska
N
Squirrel, squirrel
Moldvai lakodalmi 1
N
Moldavian wedding 1
Moldvai lakodalmi 2
N
Moldavian wedding 2
Moldvaii népdal
N
Moldavian foilksong
Moldvaii népdal 1
N
Moldavian foilksong 1
Moldvaii népdal 2
N
Moldavian foilksong 2
Moldvaii népdal 3
N
Moldavian foilksong 3
N.A. Most csináltattam egy ösvényt
N
I just had a path made
Most élsz
N
You live now
Most érkeztünk ez helyre
N
We arrived at this place
N.A. Most jöttem Bécsböl
N
I've just come form Vienna
Most jöttem Erdélyből
N
I've just come from Transylvania
Most jövök Gyuláról, Gyulafehérvárró (Katona)
N
I come from Gyula, Gyulafehervar(Mil)
Most múlik pontosan
S (N)
Just passing now
N.A. Most nyílik a szelíd rózsa bimbója
N
The rosebud is now blooming
Most szép lenni katonának
N
Now is best to be a soldier
Most viszik, most viszik
N
The're now taking, they are taking
N.A. Mulató nóta (Ó mely sok hal terem)
N
Drinking song (Oh how many fish)
Nád a (A mi) házunk (házam) teteje
N (C)
Our rooftop is thatch
Nád a házam teteje 1 ?
N (S)
My roof is thatch
Nádasmenti csárdás
N (C)
Csardas from the Nádas valley
Nád Jancsi
N
Johnny Nadi (folk ballad)
Nádfedeles kis házikóm
N (C)
My little reed thatched cottage
Nagy Bercsényi Miklós
N (R)
Great Nicholas Bercsenyi (Kuruc general)
Nagyiváni csárdás
N
Csardas of Nagyiváni
Nagykartalon elkezdték a beszédet
N
The gossip started in Nagykartal
Nagykátai Csárdás
N (C)
Csárdás from Nagykáta
Nagykátai verbunk
N (C)
Verbunk form Nagykáta
Nagykékeden jó a lánynak
N
It's good to be a girl in Nagykéked
Nagyon szépen harangoznak hajnalba
N
The bells ring nicely at dawn
Nagypénteken mossa holló a fiát 1
N
On Good Friday the raven bathes her son 1
Nagypénteken születtem a világra
N
I was born on Good Friday
Nagysajói csárdás
N
Great Sajo csardas
Nagysajói lassú,
N
Great Sajo slow csardas
Nagysajói Népdal
N
Great Sajo folksong
Nagytáborba indulnék
N (S)
I'd go to summer camp (scouts)
Napot is szerettem (Moldva)
N
I loved the sun (Moldova)
Napra csillag jár az égen
N
A star at daylight in the sky
Napsugár
N
Sunbeam
Naptuz villog
N
Hot solar flashes
Naskaláton esik az eso
N
It rains in Naskaláton
Ne aludj el
N
Don't Fall Asleep
Ne búsuljon senki menyecskéje
N
No one's bride should be gloomy
Ne félj lányom míg én élek
N
Have no fear daughter while I live
Ne haragudj feleségem, ha látod
N
Don't be upset my wife
N.A. Ne menj férjhez
N
Don't get married my dear angel
Ne menj rózsám a tarlóra
N (R)
Don't walk my love on the stubble-field
N.A. Ne nézz rám
N
Don't look at me
Ne nézz rózsám
N
Don't look now my rose
Ne szállj perbe énvelem (zsoltár)
N
Don't quarrel with me (psalm)
Ne szeressél ketto"t-hármat
N
Do not love me twice or three times
Ne vágd meg a piros almát
N (S)
Don't cut the red apple
Ne vágd meg a piros almát, megrothad 1
N
Don't cut the red apple, it will rot 1
N.A. Ne vágd meg a piros almát 2
N
Don't cut the red apple 2
Nekem olyan asszony kell
N (C)
The kind of woman I need
Nékem egy friss gondolat
N
A fresh idea popped into my head
Néktek emlékezem, ha meghallgatjátok
N
I'll remind you, if you listen
Nekünk a legszebbik estét
N
Our nicest evening
Nem akar az ökörcsorda legelni
N
The ox herd refuses to graze
. Nem akar az ökörcsorda legelni 2
N
The ox herd refuses to graze 2
Nem akarnak alsó végén.
N
They don't want me on the lower end
Nem ám az az asszony, kinek sok lúdja van
N (C)
It's not the woman who has many geese
Nem arról hajnallik
N
It is not dawning where it used to
Nem az a jó gazda kinek
N
The good master is not who
Nem búsulok többé, mert búsulni kár
N (A)
I grieve no longer, it's a waste
Nem én lettem hütlen hozzád
N (R)
I did not betray you
N.A. Nem fogok a falutokba' asszony lenni
N
I won't be a married woman in your village
N.A. Nem használ a köves út az ökröknek
N
Rocky road is not good fom oxen
N.A Nem ide való vagyok én
N
I am not from here
Nem ide való születésű vagyok én
N
I am not from here, I was not born here
Nem jo csillag
N
not a good star
Nem kapálok,nem kaszálok, fazekas inasnak
N
No more hoe, no more scythe, for me
Nem kellesz
N
I don't want you ( play-dance)
Nem látlak én téged többé (Katona)
S
I will never see you again (Mil)
Nem loptam én életemben
N (C)
I never stole in my life
N.A. Nem messze van az én babám lakása
N
My love lives not far from here
Nem messze van ide Kismargitta
N
Kismargitta is not far from here
N.A. Nem messze van Kolozsvártól Beregszász
N
Kolozsvar is not that far from Beregszasz
Nem messze van onnan ide
N
Not far from here
Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el
N
No, no, no, we are not leaving
Nem, nem, nem-nem-nem, nem maradok e tájon
N
No, no, I won't stay around here
Nem sütök már kenyeret
N
I no longer bake bread
Nem tehetek én arról (= A csetényi)
N
I can not help it
Nem tudjátok ki vagyok én
N
You do'nt know who I am

Nem úgy van most, mint volt régen

N
Nowadays it's not like before
Nem vagyok én részeg soha
N
I am never drunk
Nem vagyok én senkinek az adósa
(C) N
I do not owe a thing to anybody
Nem vagyok oka semminek
N
I'm not the cause of anything
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete
N (C)
I'm not beautiful, only my eyes are black
Nem zörög a haraszt ha a szél
N (C)
The underbush won't rattle, if no wind
N.A Nevijorkból kiindult a gőzhajó
N
The steamship started from New York
N.A. Névnapi köszöntő
N
Birthday / feastday greeting
N.A. Nézd a huszárt
N
Watch the hussars
Nézlek nézlek de hiába nézlek
N
I watch and watch you for naught
Nincsen annyi tenger csillag az égen
N (R)
Even the sky hasn't enough stars
Nincsen minden ember fia
N (R)
Not every man
Nincsen kenyér
N (C)
No bread
Nincsen nékem egyéb bajom
N
I have no other trouble
Nincsen nékem kedvesebb vendégem
N
I have no more favorite guest
Nincsen pénzem, de majd lesz
N (C)
I have no money, but I'll have some soon
Nincsen rózsa, mer' lehullott a földre
N
There are no roses, they are on the ground
Nincsen rózsa tövis nélkül
N (R)
Roses come with thorns
Nincsen széle a fekete kendőnek
N
Black shawls have no edging
N.A. Nincs szebb élet
N
There is no better life
Nincs szebb lány a magyar lánynál
N (C)
Hungarian girls are loveliest
Nincs szebb madár, nincs szebb madár
N
No prettier bird, no prettier bird
Nincs széna, nincs szalma
N
No hay, no straw
N.A. Nincs több legény
N
There are no more lads
Nosza hajdú, fürge varjú (Kuruc táncdal)
N
Come hajdu, lively are you
Nosza legény
N
Come on lad
Nyári piros alma
N (C)
Red summer apples
Nyisd ki babám az ajtót
N (S)
Open the door, darling
N.A. Nyílik a rózsa
N
The rose is blooming
Nyírségi népdal
N
Folksong of Nyírségi
Nyírségi népdal 1
N
Folksong of Nyírségi 1
Nyírségi népdal 2
N
Folksong of Nyírségi 2
Nyitva van a barna kislány ablaka
N
The window of the brunettel is open
Nyitva van a százados úr ablaka
N (C)
The window of the captain is open
Nyolc éves se voltam
N (R)
I was not even eight
Nyugat-dunántúli dallamok 1
N
Melodies of Western Transdanubia 1
Nyugat-dunántúli dallamok 2
N
Melodies of Western Transdanubia 2
Nyugat-dunántúli dallamok 3
N
Melodies of Western Transdanubia 3
Nyugat-dunántúli dallamok 4
N
Melodies of Western Transdanubia 4
Nyugat-dunántúli dallamok 5
N
Melodies of Western Transdanubia 5
Nyuszi Gyuszi
N
My Bunny Gyuszi
N.A. Ó andocsi dönöge
N
Oh dumplings of Andocs
Ó ékes szép virág (vallásos)
N
What a lovely ornament flower (religious)
Ó, én édes jó Istenem (Székely himnusz)
N
Oh, my dear God
Ó én édes pintes üvegem
N
Oh my sweet pint bottle
N.A. O fájdalmas (Nagyhét)
N
O sorrowful (Easter week)
N.A. Ó, friss galamb
N
Oh, lively dove
Ó ha cinke volnék
N
Oh, if I were a titmouse
Ó, hol vagy magyarok tündöklő csillaga
N
Where are you, oh shining star of Hungarians
N.A. Ó mely sok hal
N
Oh how many fish
Ó, mely sok hal 1
N
Oh how many fish 1
N.A. Ó, gyönyörűszép
N
Oh, how gorgeous
N.A. Ó jegenye, jegenye
N
Oh, poplar, poplar
Ócsó mán a pásztor
N
Herdsman come cheap these days
Októbernek, októbernek
N
October, october
N.A. Oláhtánc
N
Jumping dance
Ördög bújjék a bánat szívedbe
N
The devil hide in your sad heart
Ördög bújt a kalapomba
N
The devil is in my hat
Ördöngös füzesi
N
Diabolic from Füzes
Ördöngösfüzesi muzsika Ördöngösfüzesi muzsika
N
Music from Ördöngösfüzes
Ördöngösfüzesi muzsika 1 Ördöngösfüzesi muzsika 1
N
Music from Ördöngösfüzes 1
Orgona ága
N
lilac branch
Örök harag
N
Eternal anger
Örömünnep ez a nap
N
This day of celebration
Oroszország Bözsikém, körös-körül gyászba (Katona)
N
Russia Lizi, is all in mourning (WW II)
Oroszország felé nem tudjuk mi az utat (Katona)
N
Towards Russia we don't know the road (Mil)
Összefolyik a kis Tisza a Dunával
N
The Lessor Tisza merges with the Danube
N.A. Összegyűltek, összegyűltek
N
Gathering, gathering
N.A. Összejöttek a Szarvasi leányok
N
The girls of Szarvas are together
Ősszel érik babám
N (C)
In autumn my love the grapes ripen
Oszi harmat után 1
N
After the autumn dew 1
Őszi szél fúj a hegyekről (Kalotaszeg)
N
Autumn wind blows from the mountains.(chorus)
Öt kismajom
N
Five little monkeys
Ott annak a helye
N
There is a place
Ott annak a helye 1
N
There is a place 1
Ott annak a helye 2
N
There is a place 2
Ott annak a helye 3
N
There is a place 3
Ott annak a helye 4
N
There is a place 4
Ott annak a helye 5
N
There is a place 5
Ott annak a helye 6
N
There is a place 6
Ott annak a helye 7
N
There is a place 7
Ott annak a helye 8
N
There is a place 8
Ott annak a helye 9
N
There is a place 9
Ott annak a helye 10
N
There is a place 10
N.A. Ötven dinnye
N
Fifty melons
Ózdi gyárban fújják a hat órát
N
The six O clock whistle blows at the Ózd factory
Pákozd dal
N
Pákozd song
Pákozd dal 1
N
Pákozd song 1
Pákozd dal 2
N
Pákozd song 2
Pákozd dal 3
N
Pákozd song 3
Pál, Kata, Péter
N
Paul, Kate and Peter
Palock verbunk
N
Verbunk (recruiting dance) of Palóc
Paprika, só
N (C)
Paprika, salt
N.A. Pap Vendelnek
N
Pap Vendel
Paradicsom közepibe
N
In the middle of paradise
Paraszt volt az édesapám
N (S)
My father was a peasant
Paripám csodaszép pejkó
N
Beautiful horse Pejkó
Paripám csodaszép pejkó 1
N
Beautiful horse Pejkó 1
Páros Csillag (Katona)
N
Pair of stars
Párta, párta búra hajtó párta
N
Headdress, headdress, leads to grief
Pásztorember vígan él
N
Shepherds live happily
Pásztorok keljünk fel
N
Harken shepherds (Christmas song)
Pásztorok, pásztorok.
N
Shepherds, shepherds (Christmas)
Patkó dala
N
Patko's song (outlaw)
Patkóéknál, Patason,
N
At the Patko's in Patas
Pattogatott kukorica, ica-rica haj!
N (S)
Popcorn
Patyolat a kuruc, gyöngy a felesége
N
A kuruc is dashing, his wife a gem
N.A. Piciny vagyok de víg kedvű
N
I'm tiny but cheerful
Pince, pince, 13 borpince
N
Cellar, cellar, 13 winecellars
Pinty és ponty
N
Finch and carp
Piros alma csüng az ágon
N (S)
Red apples on the tree
N.A. Piros alma csutája
N
Core of red apple
Piros alma lehullott
N
The red apple fell
Piros alma mosolyog a dombteton...
N
A red apple smiling on the hill
Piros alma ne gurulj
N
Don't roll, red apples
Piros az ostorom nyele
N
The handle of my whip is red
Piros bagi templom tornya
N
The red church tower of Bag
N.A. Piros, barna lány
N
Rosy, brunette girl
N.A. Piros csákó süvegem
N
My red shako cap
Piros kancsó, piros bor
N
Red jug, red wine
N.A. Piros kukoricaszár
N
Red corn stalk
Piros piros piros
N (C)
Red, red, red
Piros rózsák beszélgetnek
N (R)
Red roses are talking
Piros szivárvány
N
Red rainbow
Pista bácsi, dudáljon kend
N
Uncle Pista, blow the bagpipe
Pista bácsi, János bácsi
N
Uncle Pista, Ucle Janos
Pitypalatty a réten
N
Dandelions on the field
N.A. Pitypalatty a réten 1
N
Dandelions on the field
Pöngését koboznak gyakran ha te hallod
N
If you hear the plucking of the lute
Poródon a Békás
N
The frog Poródon
Pörög a, forog
N
Spider, rotate
Porzik porzik
N (C)
Dust and dust
Postaváró
N
Waiting post
Pünkösd
N
Pentecost
Pünkösdi rózsa (Moldva)
N
(Pentecost) Peony
N.A. Pünkösdi rózsa 1
N
Pentecost peony 1
N.A. Pünkösdnek jeles napján
N
On the Pentecost holiday
Rábaközi tánc
N
Dance from Rabakoz

Rábaközi táncok 1

N
Dance music from Rábaköz 1

Rábaközi táncok 2

N
Dance music from Rábaköz 2

Rábaközi táncok 3

N
Dance music from Rábaköz 3

Rábaközi táncok 4

N
Dance music from Rábaköz 4

Rábaközi táncok 5

N
Dance music from Rábaköz 5

Rábaközi táncok 6

N
Dance music from Rábaköz 6

Rábaközi táncok 7

N
Dance music from Rábaköz 7

Rábaközi táncok 8

N
Dance music from Rábaköz 8

Rábaközi táncok 9

N
Dance music from Rábaköz 9
Rábaközi táncok 10
N
Dance music from Rábaköz 10
Rábaközi táncok 11
N
Dance music from Rábaköz 11
Rábaközi táncok 12
N
Dance music from Rábaköz 12
Rakjál tüzet rózsám, had melegedjem meg
N
Make a fire my rose, let me warm up
Rámás csizmát visel a babám
N (C)
My sweetheart wears welted-top boots
N.A. Rászállott egy hattyú
N
A swan flew to perch (folk ballad)
Rászállott egy páva , vármegye házára
N
A peacock landed on the county hall
Réce van a vízben, farkas a suruben
N
Duck in the water, wolf in the thicket
Révfülöpi csárda elott
N
In front of the Révfülöp inn
Régen volt, soká lesz
N
Long ago, long to come
Regi lakodalmas csárdás Szombathelyrol
N
Old wedding csardas od Sombathely
N.A. Régi szokás
N
Old custom
Régi táncdal 1
N
Old dance number 1
Regösnek
N
Regos bards song
Regösének 1
N
Regös bard song (New Years) 1
Rengesd uram a gyermeket (hogy menjek a táncba)
N
Sway the child to go and dance
Repülj madár, repülj, Ménaságra repülj
N
Fly bird, fly, fly to Menasag
Részeg vagyok rózsám
N (C)
I am drunk, my darling
Részlet az Igazak álma 1
N
Detail of a true dream 1
Részlet az Igazak álma 2
N
Detail of a true dream 2
Réten réten réten terem a nád
N
Reed grows in green fields
Réten Réten, sej a keresztúri réten
N (C)
In the meadow, the meadow of Keresztur
N.A. Rétes
N
Strudel
Rétest ettem
N
I was eating pie
Révfülöpi csárda elott
N
In front of the Révfülöp inn
Rigó madár, rigó madár
N
Thrush bird, thrush bird
Rimóci dal
N
Song of Rimóc
Rimóci dal 1
N
Song of Rimóc 1
Rimóci dal 2
N
Song of Rimóc 2
Rimóci nepdal
N
Folksong of Rimóc
Rimóci nepdal 1
N
Folksong of Rimóc 1
Rimóci nepdal 2
N
Folksong of Rimóc 2
Rimóci nepdal 3
N
Folksong of Rimóc 3
Rimóci nepdal 4
N
Folksong of Rimóc 4
Rimóci tánc 1
N
Dance of RImóc 1
Rimóci tánc 2
N
Dance of RImóc 2
Rimóci tánc 3
N
Dance of RImóc 3
Rimóci tánc 4
N
Dance of RImóc 4
Rimóci tánc 5
N
Dance of RImóc 5
Rimóci tánc 6
N
Dance of RImóc 6
Rimóci tánc 7
N
Dance of RImóc 7
Rimóci tánc 8
N
Dance of RImóc 8
Rimóci tánc 9
N
Dance of RImóc 9
Rimóci tánc 10
N
Dance of RImóc 10
Rimóci tánc 11
N
Dance of RImóc 11
Rimóci tánc 12
N
Dance of RImóc 12
Rimóci tánc 13
N
Dance of RImóc 13
Rimóci tánc 14
N
Dance of RImóc 14
Rimóci tánc 15
N
Dance of RImóc 15
Ritka búza, ritka árpa
N (C)
Scarce wheat, scarce barley
Ritka magyar
N
Rare Hungarian
Rókatánc
N
Foxdance
N.A. Románia felé
N
Toward Romania
Ropog már az ágy deszkája
N
The bed board is crunching
Röpülj páva, röpülj
N
Fly peacock, fly, to the county hall
Rozmaringnak csak az a szokása
N
It's the nature of rosemary
Rozmaringos kis kalapom
N
My little hat with rosemaries
Rozmaringos párna sarkán
N
By the corner of her rosemary-embroidered pilow.
Rozmaringszál fölsiet az ég felé
N
Rosemarry rushes toward the sky
Rózsabokorban jöttem a világra
N (C)
I was born in a rosebush
Rózsa, rózsa, bazsarózsa
N (S)
Rose, rose, peony rose (military march)
Rózsa, rózsa, labdarózsa (bazsarózsa)
N (C)
Rose, rose, guelder rose
Rózsa, rózsa, százlevelű rózsa
N (C)
Rose, rose, hundred rose-petals
Rózsa Sándor
N
Sandor Rozsa (the highwayman)
Rózsát ültettem
N
I planted a rose
Sallai verbunk
Vb
Verbunk of Sallai
Sallai Verbunk 1
Vb
Verbunk of Sallai 1
Sándor napján
N
Alexander Day
Sándor napján 1
N
Alexamder day 1
Sárga csikó, csengő rajta
N
Yellow tan colt. with a bell chime
Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta
N (C)
The colt is tan-yellow, it's saddle is tan
N.A. Sárga csikó, sárga nyereg rajta 1
N
Tan colt, with tan saddle 1
Sárga csikó, sárga csikó
N
Yellow colt, yellow colt
N.A. Sárga dinnye, görög dinnye inastól
N
Stringy musk-melon, water-melon
Sárga kukoricaszár, kapálatlan
N
Uncultivated yellow corn stalks
N.A. Sárga lábú fecske
N
Yellow legged swallow
N.A. Sárga recece
N
Yellow 'recece'
Sárgát virágzik a repce
N (C)
The rape-seed blooms yellow
Sárgul már a fügefa levele
N
The fig leaves are turning yellow
Sarjút eszik az ökröm, ha jóllakott bekötöm
N
My oxen are eating new grass
Sárközi karikázó
N
Dance from Sárköz
Sárközi karikázó 1
N
Dance from Sárköz 1
Sárközi karikázó 2
N
Dance from Sárköz 2
Sárközi karikázó 3
N
Dance from Sárköz 3
Sárközi karikázó 4
N
Dance from Sárköz 4
Sárközi karikázó 6
N
Dance from Sárköz 6
Sárközi karikázó 7
N
Dance from Sárköz 7
Sárközi karikázó 8
N
Dance from Sárköz 8
Sárközi karikázó 9
N
Dance from Sárköz 9
Sárközi karikázó 10
N
Dance from Sárköz 10
Sárközi karikázó 11
N
Dance from Sárköz 11
Sárközi karikázó 12
N
Dance from Sárköz 12
Sárközi karikázó 13
N
Dance from Sárköz 13
Sárközi karikázó 14
N
Dance from Sárköz 14
Sárközi lánytánc
N
Girl dance of Sarkoz
Sárközi lánytánc 1
N
Girl dance of Sarkoz 1
Sárközi lánytánc 2
N
Girl dance of Sarkoz 2
Sárközi tánc
N
Dance of Sarkoz
Sárközi tánc 1
N
Dance of Sarkoz 1
Sárközi tánc 2
N
Dance of Sarkoz 2
Sárközi tánc 3
N
Dance of Sarkoz 3
Sárközi tánc 4
N
Dance of Sarkoz 4
Sárközi tánc 5
N
Dance of Sarkoz 5
Sárközi tánc 6
N
Dance of Sarkoz 6
Sárközi tánc 7
N
Dance of Sarkoz 7
Sárpilisi csárdás
N
Csardas of Sárpilis
Sárpilisi Gyors Csárdás
N (C)
Quick csárdás from Sárpilis
Sárpilisi tánc
N
Dance of Sárpilis
Sárpilisi tánc 1
N