Cimjegyzék A - H
Könyv
Cimjegyzék I - Z
Könyv
A bundának nincs gallérja
V
Hervad az a rózsa, melynek töve nincsen
I
A búzamezőben háromféle virág
IV
Hidló végén, padló végén
III
A cigányok sátora
IV
Hipp, hopp, itt is, amott is
II
A citrusfa levelestől ágastól
I
Hogyan tudtál rózsám idejönni
IV
A csikósok, a gulyások
III
Hol jártál az éjjel cinege madár
III
A csikósok, a gulyások
V
Hopp ide tisztán szép palutt deszkán
I
A csitári hegyek alatt régen leesett a hó
II
Hopp, Juliska, hopp Mariska
V
A fekete halom allatt
V
Hosszú farkú fecske, szép barna menyecske
I
A jó lovas katonának de jól vagyon dolga
I
Hull a szilva a fáról Most jövök a tanyáról
I
A koppányi hegyek alatt
IV
Huszár gyerek, huszár gyerek szereti a táncot
IV
A lusta feleség
IV
Ifjúság, mint sólyom madár
II
A malomnak nincsen köve, mégis lisztet jár
II
Isten hozzád, szülöttem, föld
IV
A pincébe le, le, le
V
Jaj, de magas ez a vendégfogadó
III
A rátóti legények
IV
Jaj, de régen nem volt eső
IV
A szántói híres utca
IV
Jaj, de szépen esik az eső
IV
A szennai lipisen láposon
V
Jánoshidi vásártéren, Ica te!
I
A tavaszi szép időnek lám, hogy mindenek
I
Jók a leányok, nem rosszak
IV
A Vargáék ablaka
I
Jól van dolga a mostani huszárnak
IV
A Vidrócki híres nyája
II
Katona vagyok én ország őrizője
III
Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág
I
Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját
III
Adjon Isten jó éjszakát, küldje hozzánk úr- ...
I
Kék ibolya búra hajtja a fejét
I
Adjon Isten szekeret
IV
Kerek az én szűröm alja,
II
Aj, sirass édesanyám
V
Kerek ucca szegelet
II
Aki szép lányt akar venni (Lakodalmas)
II
Keresik a, nem lelik a keresztelő levelemet
III
Akkor szép az erdő, mikor zöld
I
Kertbe virágot szedtem, lábam összetörtem
I
Áldja meg az Isten
III
Két szál pünkösd rózsa kihajlott az útra
I
Áll előttem egy virágszál
I
Kicsiny a hordócska
IV
Alma a fa alatt, nyári piros alma
IV
Kifeküdtem én a magas tetőre
III
Által mennék én a Tiszán
V
Kincsem, komám asszony
V
Amott legel, amott legel
III
Kinek nincsen szeretöje, babája
IV
Annyi bánat a szívemen
II
Kinyílt a rózsa, hajlik az ága
I
Árokparti kökény, kökényszemü kislány
II
Kis kece lányom fehérbe vagyon
I
Árpa, árpa, de szép tábla árpa
IV
Kis kertemben uborka
V
Arra kérem az én jó Istenemet
II
Kiskunságban verbuválnak
III
Arról alul kéken beborult az ég
III
Kispiricsi falu végén
III
Árva madár mit keseregsz (Székely)
I
Kocsi szekér, kocsi szán
IV
Asszonyok, asszonyok hogy legyek társatok
V
Kolozsváros olyan város
IV
Az árgyélus kis madár nem száll minden ágra
I
Kőmüves Kelemen (ballada)
IV
Az én rácsos kapum sárgára van festve
II
Kormos Pistát Simonytornyán megfogtak
II
Az én tyúkom megbódult
V
Körösfői kertek alatt
IV
Azért, hogy én huszár vagyok
III
Kukorica, kukorica
IV
Azt mondják, hogy boros vagyok
III
Lányom, lányom, gyöngyvirágom 1
II
Bárcsak engem valaki
V
Látod babám azt a tearózsát
II
Barna kislány a konyhába mosogat
II
Látod édesanyám, látod édesanyám, mért
II
Basa Pista (Megölték a Basa Pistát)
III
Láttál-e valaha csipke bokor rózsát
I
Bazsa Mári libája
V
Le az úton, le, le, le (Csángó)
II
Béres legény, jól megrakd a szekeret
I
Lement a nap a maga járásán
I
Besüt a nap a templomba
IV
Leszállott a páva, Vármegye
III
(Hej), Búra termett idő, ködnevelő szellő
III
Madár, madár, kis madár, mire vetemedtél
I
Bujdosik az árva madár, egyik ágról másikra
I
Madárka, madárka, csácsogó madárka
I
Bús a gólya, le van a víz csapolva
III
Már a nap az égen, lenyugodott régen
III
Búza, búza, de szép tábla búza
IV
Márványkőből, márványkőből (van a..).
V
Cifra bunda (szűröm) szegre van akasztva
V
Még azt mondják,nem illik a tánc
II
Csak azt szánom, bánom
II
Megismerni a kanászt cifra járásáról
III
Csángó Magyar, csángó magyar
V
Megöltek egy legényt
II
Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok
I
Megrakják a tüzet mégis elaluszik
I
Csillagom révészem, vígy által a Dunán
I
Megyen már a hajnalcsillag lefelé
II
Csinálosi erdőn
V
Mély a Tiszának a széle
II
Csínom Palkó, Csínom Jankó
III
Mikor gulyás legény voltam
III
Csütörtökön este, jártam nálad lesbe
II
Mikor megyek Galícia felé, még a fák is sírnak
III
De szeretnék hajnalcsillag lenni
II
Mikor Noé a szőlőt ültette
III
De szeretnék tölgyfa lenni
I
Mikor a szolgának telik esztendeje
V
De széretném látni azt a csizmadiát
V
Minden ember szerencsésen
V
Debrecennek van egy vize, kinek Hortobágy
III
Minek szeretsz kettőt, hármat
V
Dudaszó hallatszik a kertek aljába
II
Mit búsulsz kenyeres
III
Duna parton van egy malom
II
Nád Jancsi csárdába van,
III
Édesanyám ablakába nyilik az ibolya
IV
Ne haragudj feleségem, ha látod
III
Édesanyám gyújtsa meg a gyertyát
IV
Néktek emlékezem, ha meghallgatjátok
V
Édesanyám rózsafája, (Csík)én voltam a leg
I
Nem kapálok,nem kaszálok, fazekas inasnak
II
Ég a kunyhó
V
Nem vagyok szép, csak a szemem fekete
II
Egy gyenge kismadár hozzám kezde jámi
I
Nincs szebb lány a magyar lánynál
II
Ej, haj, gyöngyvirág, teljes szegfű, szarkaláb
II
Nincs széna, nincs szalma
V
Éjjel azt álmodtam
IV
Nincsen nekem egyéb bajom
II
El kéne indulni, meg kén házasodni
II
Nosza hajdú, fürge varjú (Kuruc táncdal)
III
Elindultam szép hazámból
III
Ó én édes pintes üvegem
III
Ellopták szívemet, jól érzem (Virágének)
II
Ó, én édes jó Istenem
III
Elmegyek, elmegyek, el is van vágyásom
II
Ó, hol vagy magyarok tündöklő csillaga
IV
Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek
III
Ócsó mán a pásztor
III
Elmennék a zöld erdőbe sétálni
I
Ősszel érik babám a fekete szőlő
II
Elment a madárka, üres a kalicka
I
Patyolat a kuruc, gyöngy a felesége
III
Élment a pap almát lopni
V
Piros alma ne gurulj
IV
Elszaladt a kemence, tele pogácsával
V
Piros kancsó, piros bor
V
Elvégeztük, elvégeztük az aratást
III
Pöngését koboznak gyakran ha te hallod
V
Én is, én is csak úgy élek
IV
Rakjál tüzet rózsám, had melegedjem meg
I
Én Istenem minek élek, ha a semmitől is félek
III
Repülj madár, repülj, Ménaságra repülj
I
Én vagyok az, én vagyok a kunságifi
III
Réten, réten, sej a keresztúri réten
II
Énekeljünk, énekeljünk
V
Rigó madár, rigó madár
IV
Erdő mellett estvéledtem
I
Rózsa Sándor
V
Erdő mellett nem jó lakni
IV
Rózsa, rózsa labda rózsa levele
I
Erdő mellett nem jó lakni -Kata-
I
Rózsa, rózsa százlevelű rózsa
I
Erdő, erdő, de magos a teteje
I
Sárga csikó, csengő rajta
I
Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő
I
Sárga csikó, sárga nyereg rajta
V
Erdő, erdő, kerek erdő, jaj de messzire ellátszik
I
Sárgát virágzik a repce
II
Erdők, völgyek, szűk Iigetek
I
Sárgul már a fügefa levele
III
Erre kakas, erre tyúk
V
Sarjút eszik az ökröm, ha jóllakott bekötöm
II
Erre, arra, a borona élén
III
Sej, a fekete hattyú gyászt visel magáért
III
Esik eső, de nem ázok
II
Sej, a tari réten
IV
Este jő, szürkül bé
II
Sej, Nagyabonyban csak két torony látszik
V
Este van már nyóc óra, ég a világ a bótba
II
Siralmas énnékem te tőled megválnom
V
Este van már, csillag van az égen
II
Sok részögös, hallgássatok erkölcsötök
V
Este van már, este van, este van
II
Szagos a rozmaring, szagos a rozmaring
I
Esteledik a faluban, haza kéne menni
II
Szánt a babám csireg-csörög
IV
Ez a kislány akkor sir
IV
Száraz dió rotyogató
III
Ezért a leányért mit nem cselekedtem
I
Szárnya van, szárnya van a mostani madárnak
III
Ezért a leányért mit nem cselekedtem
II
Szegény vagyok, szegénynek születtem
III
Ezért a leányért mit nem cselekedtem
III
Széles a Balaton vize
IV
Ezért a leányért mit nem cselekedtem
IV
Széles a Balaton, azért ingadozik
II
Ezért a leányért mit nem cselekedtem
V
Széllyel tündökleni
IV
Ezt a kislányt igazán, csakugyan, nem az anyja
II
Szép szakmári lányok, Isten veletek
II
Fán terem a szegfűszeg
IV
Szép virágot, violát
IV
Fekete főd termi a jó búzát
III
Szépen legel a kisasszony gulyája
IV
Fekete főd, fehér az én keszkenőm
III
Szépen úszik a vadkacsa a vízen
II
Fekete lisztből sütik a jó kenyeret
IV
Szerelem szerelem, átkozott gyötrelem
V
Feleségem olyan tiszta
III
Szerelemnek szép rózsája
V
Feljött már az esthajnali csillag
I
Szivárvány havasán felnőtt rozmaringszá
I
Felmásztam a kemencére
V
Szól a kakas már, majd megvirrad már
II
Félre bánat, félre bú
IV
Tavaszi szél vizet áraszt virágom, virágom
I
Félre tőlem búbánat, búbánat
III
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás (1672)
III
Felültem a kemencére
IV
Tisza partján mandulafa virágzik
II
Fenyökutnak erdös mezejébe
IV
Tiszta búzát vitten én a malomba
V
Fölszántom a császár udvarát
III
Tizenhárom fodor van a szoknyámon
IV
Fordulj, kedves lovam
IV
Tizenhárom ezüst pityke
V
Fúj, süvölt a Mátra szele
II
Török bársony süvegem
III
Fújdogál a szél az öreg Duna felől
II
Török búza, édes málé
V
Fürjecském, fürjecském, gyenge az ő lába
I
Uccu fekete retek
V
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva
III
Udvarom, udvarom szép kerek udvarom
V
Gerencséri ucca Végig piros rózsa
I
Űdvös légű kegyes Szent László király
V
Görög Ilona Balladája Bizony csak meghalok
V
Úgy ég a tűz. ha lobog
V
Gyere rószam, este guzsalyasba
V
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt
I
Győzhetetlen én kőszálom (Rákóczi imája)
III
Új a csizmám, a szögre van felakasztva
IV
Ha fölkapom azt a tükörfényes baltámat
III
Ütik a réz dobot, állják a verbunkot
III
Ha Kiindulsz Erdély felől
V
Vadkörtefa fehéren virágzik
I
Ha kimegyek én a rétre kaszálni
IV
Vasárnap bort inni. hétfön nem dolgozni
V
Haj, haj, haj, letörött a galy
V
Véres kardot hordtak körül
IV
Hallod-e, te szelídecske
IV
Veres as ég tova felé
V
Haragszik a gazda, hogy mi itt mulatunk
IV
Veres kukoricaszár
V
Haragszom az olyan szóra
V
Vetem majorannát, várom kikelését
II
Harangoznak Szebenbe, Szebenbe
I
Vetettem violát várom kikelését
III
Három a tánc mindhalálig
IV
Vetettem violát, várom kikeletjét
II
Három bokor ribizli
V
Virágéknál ég a világ
IV
Haza is kéne már menni, mit fognak mondani
II
Virágoknak teremtője
III
Házunk előtt megy egy terhes hajó
II
Virágos kenderem
III
Hegyek, völgyek között állok
V
Viszik a menyasszony selyem ágyát
II
Hej , halászok, halászok
III
Viz alá, viz alá, viz a malom alá
V
Hej két tyúkom tavalyi, három harmad évi
III
Zavaros a Nyárád, nem akar szállani
II
Hej rozmaring, rozmaring, leszakadt rólam az..
I
Zöld erdő harmatát, piros csizmám nyomát
III
Hej rózsa, rózsa, ékes vagy
II
Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva
I
Hej tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb
I
Zöld erdőben, zöld mezőben...lakik egy madár
I
Hej, de szépen szól a pitypalatty a réten
IV
Zörög a kocsi, pattog a Jancsi
V
Hej, Dunáról fúj a szél
III
Zúg az erdő, zúg a mező, vajon ki zúgatja
I
Hej, igazítsd jól a lábod
V