Minhogy elég ritkán lehet az interneten magyar népdalokat lehallgatni, a Cimbalom honlap szerkesztője örömmel fogadta annak lehetőségét, hogy a Messzi táborüzek népdal gyűjteményből vett MP3 demokkal kiegészítse honlapját.

Örömmel segít a Messzi tábortüzek megteremtőinek kiváló és ritka gyűjteményük ismertetésében.
   
 
http://www.cimbalom.nl/
 
 

Since performances of Népdalok are hardly available on line, the author of cimbalom.nl was glad to be given the opportunity to add MP3 demos of the Messzi tábortüzek CD's to the collection of Népdalok on this site.

He was glad to help MT to further promote this lovely and rare collection...

 

 

 
http://www.cimbalom.nl/
 
   
 

EGY HOLLAND ÁLLATORVOS
A Magyar Zene Rajongója

Dr.Jan L. van Os - holland állatorvos és tudományos kutató - talán a világ egyik legnagyobb külföldi gyűjtője a magyar zenének. "Cimbalom" nevű honlapján több, mint 3500 dallam található. Fiatal gyerekkora óta rendszeresen játssza őket. A kezdetben nagyrészt az u.n. "magyar nótákból" és cigányzenéből álló gyűjtemény az utóbbi években - magyar cserkészek hatására - erőteljesen kiterjedt eredeti magyar népdalokra is. Így történt, hogy Dr. van Os megismerkedett és beleszeretett a Messzi tábortüzek népdalsorozatba, amelyet június óta honlapján is ismertet.

    Gondolom, hogy sokak számára meglepő tény - számomra okvetlenül az volt - hogy Hollandiában több, mint 40 zenekar játssza az ilyen zenét. Ahogy megtudtuk, az 1900-as évek elején sok magyarországi zenész - olyanok, mint Lakatos Pál, Vidák Sándor, Veres Lajos - kint járt Hollandiában és nagy sikerre tett szert. Így történt, hogy Dr. van Os édesapja, egyetemista diákkorában, belépett az utrechti egyetem 1910 óta működő ilyen irányú zenekarába. Maga Dr. van Os pedig már középiskolai korában indított hasonló zenekart.
  Ezt később mint egyetemista is folytatta, redszeres szereplésekkel, még tengeren túli hajóutakon való fellépéseket is vállalva. Később, mint gyakorló állatorvos majd pedig kutató, továbbra is élt ennek a kedvtelésének. Máig is majdnem minden héten cimbalmozik zenekarában.

Két, számára kimagasló eseményt mesélt el Dr.van Os. Az egyik, amikor megkapta első cimbalmát: a II. világháború kitörésekor Balász Timi, édesapjának barátja, áthozta hozzájuk második cimbalmát, nehogy a német megszállók elkobozzák. A második emlékezetes esemény 1956 december 31-én történt, amikor a hollandok szilveszteri estét rendeztek az újonnan érkezett magyar menekülteknek és felkérték egyetemi zenekarát, hogy ezen magyar programot adjon.

Az iparban folytatott kutatói munkáján keresztül megismerkedett az akkoriban újszerű számítógépekkel. Ezeket az ismereteit kifejlesztette és korai nyugdíjazása után belekezdett honlapok szerkesztésébe. Ekkor fogott bele a dalok rendszeres gyűjtésébe is. Leginkább a magyar zenének szerelmese, bár egyéb környező nemzetek zenéjét is gyűjti.
 


 
Időközben megismerkedett Zubrits Árpád torontói magyar cserkészvezetővel, aki sokat segített neki és kihangsúlyozta az eredeti népdalok értékét. Minthogy Dr. van Os nem tud magyarul, Árpád először a címek angol fordítását végezte, majd pedig a magyar helyesírást javította.
A kezdeti 450 népdal időközben 1100 eredeti népdallá bővült.
 

Ezen a kapcsolaton keresztül ismerkedett meg Dr. van Os a Messzi tábortüzek sorozattal is. Különösen értékesnek és hézagpótlónak találta ezt a sorozatot, amely már négy CD lemezből és az azokkal járó, a kottákat és szövegeket tartalmazó könyvecskékből áll.

Immár 3500 magyar dalt nyilvántartó honlapján (www.cImbalom.nl), külön részt létesített a Messzi tábortüzek sorozatnak (www.cimbalom.nl/MT/nepdal.html). Itt nemcsak ismerteti a sorozatot, hanem a CD-ken megtalálható összes dalt bemutatja, hol csak az első versszakát, hol az egész dalt.

Nemrég a holland kormány is felfigyelt Dr. van Os munkájára és budapesti követségének honlapján terjesztette hírét, mint a holland-magyar kultúrkapcsolatok értékes mozzanatát. Mi magyarok pedig büszkék lehetünk, hogy nemzetünk zenei anyanyelve ilyen szeretetteli fogadásra talált Hollandiában.

Dömötör Gábor

 
   
 

A DUTCH VETERINARIAN
Admirer of Hungarian music

Dr. Jan van Os - a Dutch veterinarian and research scientist - is perhaps the greatest foreign collector of Hungarian music. His "CIMBALOM" on-line site already contains more than 3500 melodies. He has played this type of music ever since early childhood. His collection, which at the beginning contained mostly "magyar nóta" and gypsy music, has more recently - in part motivated by Hungarian scouts - expanded significantly into the area of legitimate folksongs. That is how he got to know and appreciate the Messzi tábortüzek collection of folksongs, which, as of June, 2009, he is also presenting as part of his on-line site.

It will probably surprise many people - it certainly did me - that in Holland over 40 orchestras play this type of music. As we found out, in the early 1900's many Hungarian musicians - among them Pali Lakatos, Sándor Vidák, Lajos Veres - visited Holland and achieved great success. As a consequence, the father of Dr. van Os, together with a group of university students, formed an orchestra and began to play. Dr. van Os himself formed a similar orchestra while still in high school. Later on, as a college student, he continued with regular appearances, even performing on transatlantic ships. He continued with this passion when already an active veterinarian and later as a research scientist in industry. Even today, he plays with his orchestra almost every week.

Dr. van Os told me of two memorable experiences. One concerns the time when he received his first cimbalom: at the outbreak of WW II, Timi Balázs, a friend of Dr. van Os' father, brought over his spare cimbalom in order to avoid possible confiscation by the occupying Germans. The other memorable experience took place on New Year's eve in 1956, when the Dutch people organized a party for the recently arrived Hungarian refugees and asked his university orchestra to play.

As part of his research activities in industry, Dr. van Os became familiar with the new phenomenon of the computer. He perfected his computer skills and, after early retirement, started to build websites. That is also the time when he began the systematic collection of melodies. Hungarian music is his preferred genre, although he also appreciates the music of other surrounding nations.

Meanwhile, he became acquainted with Árpád Zubrits, a Hungarian scout leader in Toronto, who not only gave him significant help but also emphasized the special value of original folksongs. Since Dr. van Os does not speak Hungarian, Árpád first helped with the translation to English as well as with the correct spelling of Hungarian words. And the originally 450 folksongs increased to 1100.

It is through this contact that Dr. van Os also became acquainted with Messzi táborüzek. He found this series of CD's and their acompanying books, which contain the scores and words of the songs, to be a rare and valuable collection. On his site (www.cimbalom.nl), which by now already contains 3500 Hungarian melodies, he has created a separate section for Messzi tábortüzek (www.cimbalom.nl/MT/nepdal.html). He presents samples of every song of the series, playing either the first verse or, occasionally, even the full song.

Recently the Dutch government became aware of Dr. van Os's work and published a story about this valuable cultural interchange on the on-line cultural site of its Hungarian embassy. Meanwhile, we Hungarians can be proud that our music has received such a warm welcome in Holland.

Gábor Dömötör

 
    
                
 

Oklevél a Külföldi Magyar Cserkészszövetségtől

Certificate
In 2010 the Hungarian Scout Association in Exteris celebrates the 100th
anniversary of Hungarian Scouting. Preservation of the rich musical trove of
Hungarian folksongs is an integral part of our goals.
This certificate is extended to
Mr Jan van Os
in gratitude and recognition of his outstanding contributions towards
the collection and dissemination of Hungarian folk-music

New York, 2010 september 4                      Gábor - Dömötör -
Chairman